Arbeidsongevallen zelfstandig ondernemers; type ondernemer

Arbeidsongevallen zelfstandig ondernemers; type ondernemer

Type zelfstandig ondernemer Perioden Totaal ondernemers met een ongeval (In % van alle ondernemers) Ondernemers ongeval zonder verzuim (In % van alle ondernemers) Ondernemer ongeval 1 dag of meer verzuim (In % van alle ondernemers) Ondernemer ongeval 4 dgn of meer verzuim (In % van alle ondernemers)
Zelfstandig ondernemer (totaal) 2021 1,8 0,8 1,1 0,7
Zelfstandig ondernemer zonder personeel 2021 1,9 0,8 1,1 0,7
Zelfstandig ondernemer z.p.-eigen arbeid 2021 1,9 0,7 1,2 0,7
Zelfstandig ondernemer z.p.-producten 2021 2,1 1,1 1,0 0,9
Zelfstandig ondernemer met personeel 2021 1,3 0,4 0,9 0,6
Bron: © CBS, TNO,
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over arbeidsongevallen van zelfstandig ondernemers van 15 jaar en ouder die winstaangifte doen bij de Belastingdienst en wonen en werken in Nederland, naar type ondernemer.
In de tabel worden cijfers gepresenteerd over het aandeel zelfstandig ondernemers met een arbeidsongeval in de afgelopen 12 maanden, en het soort letsel dat zelfstandig ondernemers daarbij hebben opgelopen. Het gaat daarbij zowel om arbeidsongevallen die leiden tot arbeidsverzuim als om arbeidsongevallen zonder verzuim op het werk.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015.

Status van de cijfers:
Cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 7 juli 2021:
De jaarcijfers voor 2021 zijn toegevoegd.
Vanaf 2019 is het item letsel van recentste ongeval met antwoordcategorieën lichamelijk, geestelijk, onderscheid niet te maken en onbekend niet meer bevraagd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Het betreft een tweejaarlijks onderzoek.

Toelichting onderwerpen

Totaal ondernemers met een ongeval
Het betreft zelfstandig ondernemers met één of meer arbeidsongevallen in de afgelopen 12 maanden. Het gaat hierbij zowel om arbeidsongevallen die leiden tot arbeidsverzuim als om arbeidsongevallen zonder verzuim op het werk.

Een zelfstandig ondernemer is een persoon die voor eigen rekening of risico arbeid verricht in een eigen bedrijf of praktijk. N.B. het gaat hier om personen die voor de inkomstenbelasting aangifte hebben gedaan van winst uit onderneming.
Een arbeidsongeval is een ongeval dat door of tijdens de uitoefening van betaalde arbeid (in loondienst of zelfstandig) plaatsvindt, met uitzondering van een ongeval dat plaatsvindt onderweg van of naar het werk.

Ondernemers ongeval zonder verzuim
Het betreft zelfstandig ondernemers met één of meer arbeidsongevallen in de afgelopen 12 maanden. Het gaat hierbij om arbeidsongevallen zonder verzuim op het werk.

Een zelfstandig ondernemer is een persoon die voor eigen rekening of risico arbeid verricht in een eigen bedrijf of praktijk. N.B. het gaat hier om personen die voor de inkomstenbelasting aangifte hebben gedaan van winst uit onderneming.
Een arbeidsongeval is een ongeval dat door of tijdens de uitoefening van betaalde arbeid (in loondienst of zelfstandig) plaatsvindt, met uitzondering van een ongeval dat plaatsvindt onderweg van of naar het werk.
Ondernemer ongeval 1 dag of meer verzuim
Het betreft zelfstandig ondernemers met één of meer arbeidsongevallen in de afgelopen 12 maanden. Het gaat hierbij om arbeidsongevallen die leiden tot arbeidsverzuim van ten minste 1 dag.

Een zelfstandig ondernemer is een persoon die voor eigen rekening of risico arbeid verricht in een eigen bedrijf of praktijk. N.B. het gaat hier om personen die voor de inkomstenbelasting aangifte hebben gedaan van winst uit onderneming.
Een arbeidsongeval is een ongeval dat door of tijdens de uitoefening van betaalde arbeid (in loondienst of zelfstandig) plaatsvindt, met uitzondering van een ongeval dat plaatsvindt onderweg van of naar het werk.


Ondernemer ongeval 4 dgn of meer verzuim
Het betreft zelfstandig ondernemers met één of meer arbeidsongevallen in de afgelopen 12 maanden. Het gaat hierbij om arbeidsongevallen die leiden tot arbeidsverzuim van ten minste 4 dagen.

Een zelfstandig ondernemer is een persoon die voor eigen rekening of risico arbeid verricht in een eigen bedrijf of praktijk. N.B. het gaat hier om personen die voor de inkomstenbelasting aangifte hebben gedaan van winst uit onderneming.
Een arbeidsongeval is een ongeval dat door of tijdens de uitoefening van betaalde arbeid (in loondienst of zelfstandig) plaatsvindt, met uitzondering van een ongeval dat plaatsvindt onderweg van of naar het werk.