Arbeidsongevallen zelfstandig ondernemers; geslacht en leeftijd

Arbeidsongevallen zelfstandig ondernemers; geslacht en leeftijd

Marges Geslacht Leeftijd Perioden Totaal met arbeidsongeval (%) Arbeidsongeval zonder verzuim (%) Arbeidsongeval met 1 dag of meer verzuim (%) Arbeidsongeval met 4 dgn of meer verzuim (%)
Waarde Totaal mannen en vrouwen Totaal 2023 1,9 1,1 0,9 0,7
Waarde Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar 2023 4,5 2,8 1,8 1,8
Waarde Totaal mannen en vrouwen 25 tot 35 jaar 2023 2,1 1,5 1,2 0,6
Waarde Totaal mannen en vrouwen 35 tot 45 jaar 2023 1,4 0,8 0,5 0,3
Waarde Totaal mannen en vrouwen 45 tot 55 jaar 2023 1,6 0,8 0,9 0,8
Waarde Totaal mannen en vrouwen 55 tot 65 jaar 2023 2,4 1,3 1,1 0,7
Waarde Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder 2023 1,7 0,7 0,8 0,7
Waarde Mannen Totaal 2023 2,3 1,3 1,1 0,8
Waarde Mannen 15 tot 25 jaar 2023 6,3 3,9 2,5 2,5
Waarde Mannen 25 tot 35 jaar 2023 2,0 1,5 1,3 0,6
Waarde Mannen 35 tot 45 jaar 2023 1,3 0,8 0,4 0,3
Waarde Mannen 45 tot 55 jaar 2023 2,2 1,1 1,1 1,0
Waarde Mannen 55 tot 65 jaar 2023 3,1 1,7 1,5 1,0
Waarde Mannen 65 jaar of ouder 2023 1,9 0,8 0,9 0,7
Waarde Vrouwen Totaal 2023 1,4 0,7 0,6 0,4
Waarde Vrouwen 15 tot 25 jaar 2023 . . . .
Waarde Vrouwen 25 tot 35 jaar 2023 2,3 1,4 1,0 0,5
Waarde Vrouwen 35 tot 45 jaar 2023 1,5 0,7 0,7 0,4
Waarde Vrouwen 45 tot 55 jaar 2023 0,8 0,5 0,5 0,5
Waarde Vrouwen 55 tot 65 jaar 2023 1,4 0,8 0,4 0,3
Waarde Vrouwen 65 jaar of ouder 2023 1,2 0,5 0,7 0,7
Bron: © CBS, TNO,
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over arbeidsongevallen van zelfstandig ondernemers van 15 jaar en ouder die winstaangifte doen bij de Belastingdienst en in Nederland wonen en werken, naar leeftijd en geslacht.
In de tabel worden cijfers gepresenteerd over het aandeel zelfstandig ondernemers met een arbeidsongeval in de afgelopen 12 maanden, en het soort letsel dat zelfstandig ondernemers daarbij hebben opgelopen. Het gaat daarbij zowel om arbeidsongevallen die leiden tot arbeidsverzuim als om arbeidsongevallen zonder verzuim op het werk.

Alle cijfers zijn gebaseerd op ten minste 100 waarnemingen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015.

Status van de cijfers:
Cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 12 juli 2023:
De jaarcijfers voor 2023 zijn toegevoegd.

Ook zijn in de tabel betrouwbaarheidsintervallen toegevoegd, en is het minimaal aantal waarnemingen voor publicatie gewijzigd van 200 naar 100.

Wijzigingen per 4 juli 2019:
Vanaf 2019 is het item letsel van recentste ongeval met antwoordcategorieën lichamelijk, geestelijk, onderscheid niet te maken en onbekend niet meer bevraagd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Het betreft een tweejaarlijks onderzoek.

Toelichting onderwerpen

Totaal met arbeidsongeval
Het betreft zelfstandig ondernemers met één of meer arbeidsongevallen in de afgelopen 12 maanden. Het gaat hierbij zowel om arbeidsongevallen die leiden tot arbeidsverzuim als om arbeidsongevallen zonder verzuim op het werk.

Een zelfstandig ondernemer is een persoon die voor eigen rekening of risico arbeid verricht in een eigen bedrijf of praktijk. N.B. het gaat hier om personen die voor de inkomstenbelasting aangifte hebben gedaan van winst uit onderneming.
Een arbeidsongeval is een ongeval dat door of tijdens de uitoefening van betaalde arbeid (in loondienst of zelfstandig) plaatsvindt, met uitzondering van een ongeval dat plaatsvindt onderweg van of naar het werk.

Arbeidsongeval zonder verzuim
Het betreft zelfstandig ondernemers met één of meer arbeidsongevallen in de afgelopen 12 maanden. Het gaat hierbij om arbeidsongevallen zonder verzuim op het werk.

Een zelfstandig ondernemer is een persoon die voor eigen rekening of risico arbeid verricht in een eigen bedrijf of praktijk. N.B. het gaat hier om personen die voor de inkomstenbelasting aangifte hebben gedaan van winst uit onderneming.
Een arbeidsongeval is een ongeval dat door of tijdens de uitoefening van betaalde arbeid (in loondienst of zelfstandig) plaatsvindt, met uitzondering van een ongeval dat plaatsvindt onderweg van of naar het werk.
Arbeidsongeval met 1 dag of meer verzuim
Het betreft zelfstandig ondernemers met één of meer arbeidsongevallen in de afgelopen 12 maanden. Het gaat hierbij om arbeidsongevallen die leiden tot arbeidsverzuim van ten minste 1 dag.

Een zelfstandig ondernemer is een persoon die voor eigen rekening of risico arbeid verricht in een eigen bedrijf of praktijk. N.B. het gaat hier om personen die voor de inkomstenbelasting aangifte hebben gedaan van winst uit onderneming.
Een arbeidsongeval is een ongeval dat door of tijdens de uitoefening van betaalde arbeid (in loondienst of zelfstandig) plaatsvindt, met uitzondering van een ongeval dat plaatsvindt onderweg van of naar het werk.


Arbeidsongeval met 4 dgn of meer verzuim
Het betreft zelfstandig ondernemers met één of meer arbeidsongevallen in de afgelopen 12 maanden. Het gaat hierbij om arbeidsongevallen die leiden tot arbeidsverzuim van ten minste 4 dagen.

Een zelfstandig ondernemer is een persoon die voor eigen rekening of risico arbeid verricht in een eigen bedrijf of praktijk. N.B. het gaat hier om personen die voor de inkomstenbelasting aangifte hebben gedaan van winst uit onderneming.
Een arbeidsongeval is een ongeval dat door of tijdens de uitoefening van betaalde arbeid (in loondienst of zelfstandig) plaatsvindt, met uitzondering van een ongeval dat plaatsvindt onderweg van of naar het werk.