Detailhandel; koopdag- en seizoencorrectie, index 2010=100, 2005-jan.2018

Detailhandel; koopdag- en seizoencorrectie, index 2010=100, 2005-jan.2018

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Omzet koopdaggecorrigeerd Indexcijfers Waarde (2010=100) Omzet koopdaggecorrigeerd Indexcijfers Volume (2010=100) Omzet koopdaggecorrigeerd Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Waarde (%) Omzet koopdaggecorrigeerd Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Volume (%)
Detailhandel geen apotheken 2005 94,1 98,8 0,4 1,0
Detailhandel geen apotheken 2006 99,0 102,9 5,2 4,2
Detailhandel geen apotheken 2007 102,8 105,9 3,8 2,9
Detailhandel geen apotheken 2008 105,5 106,4 2,6 0,5
Detailhandel geen apotheken 2009 100,1 101,1 -5,2 -5,0
Detailhandel geen apotheken 2010 100,0 100,0 -0,1 -1,1
Detailhandel geen apotheken 2011 100,6 98,5 0,6 -1,4
Detailhandel geen apotheken 2012 99,3 95,5 -1,3 -3,1
Detailhandel geen apotheken 2013 97,2 91,8 -2,1 -3,9
Detailhandel geen apotheken 2014 97,7 92,9 0,5 1,2
Detailhandel geen apotheken 2015 99,1 94,9 1,4 2,1
Detailhandel geen apotheken 2016 100,7 95,8 1,6 1,0
Detailhandel geen apotheken 2017 104,8 98,7 4,2 3,0
4711 Supermarkten 2005 82,4 90,3 -0,4 0,8
4711 Supermarkten 2006 85,7 92,8 4,0 2,7
4711 Supermarkten 2007 90,0 96,4 5,0 3,9
4711 Supermarkten 2008 96,9 98,9 7,7 2,6
4711 Supermarkten 2009 98,2 98,3 1,3 -0,6
4711 Supermarkten 2010 100,0 100,0 1,8 1,7
4711 Supermarkten 2011 102,1 100,0 2,1 0,0
4711 Supermarkten 2012 105,1 100,6 2,9 0,6
4711 Supermarkten 2013 107,2 99,5 2,1 -1,1
4711 Supermarkten 2014 109,1 101,1 1,7 1,6
4711 Supermarkten 2015 111,2 102,7 1,9 1,6
4711 Supermarkten 2016 113,2 103,3 1,8 0,6
4711 Supermarkten 2017 117,2 104,8 3,5 1,4
472 Winkels in voedingsmiddelen 2005 108,9 118,3 -0,8 -1,3
472 Winkels in voedingsmiddelen 2006 111,2 120,1 2,1 1,6
472 Winkels in voedingsmiddelen 2007 111,6 119,5 0,4 -0,5
472 Winkels in voedingsmiddelen 2008 108,9 112,1 -2,4 -6,2
472 Winkels in voedingsmiddelen 2009 104,0 104,8 -4,5 -6,5
472 Winkels in voedingsmiddelen 2010 100,0 100,0 -3,8 -4,6
472 Winkels in voedingsmiddelen 2011 97,7 95,6 -2,3 -4,4
472 Winkels in voedingsmiddelen 2012 95,2 91,0 -2,5 -4,8
472 Winkels in voedingsmiddelen 2013 93,2 85,7 -2,1 -5,9
472 Winkels in voedingsmiddelen 2014 93,2 85,2 0,0 -0,5
472 Winkels in voedingsmiddelen 2015 94,6 85,8 1,5 0,7
472 Winkels in voedingsmiddelen 2016 96,0 86,2 1,5 0,4
472 Winkels in voedingsmiddelen 2017 96,5 84,5 0,5 -2,0
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft informatie over de koopdag- en seizoengecorrigeerde omzetontwikkeling van de detailhandel (SBI 2008 afdeling 47). De omzet is uitgesplitst naar waarde en volume. De gegevens zijn verder onder te verdelen naar een aantal branches volgens de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 2008 van het CBS.

De koopdaggecorrigeerde ontwikkelingen zijn op maandbasis beschikbaar en weergegeven als procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar. De seizoengecorrigeerde ontwikkelingen zijn op kwartaalbasis beschikbaar en weergegeven als procentuele verandering ten opzichte van het voorgaande kwartaal.

Gegevens beschikbaar vanaf januari 2005 t/m januari 2018.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2018 zijn voorlopig, die van de overige perioden zijn definitief.

Wijzigingen per 13 juni 2018:
Geen, de tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 13 januari 2017:
De cijfers van november 2016 zijn toegevoegd en de vorige perioden van 2016 kunnen zijn bijgesteld. Daarnaast zijn de cijfers van de bedrijfstakken ‘4772 Winkels in schoenen en lederwaren’ en ‘Winkels in verzorging en medische artikelen’ voor de periode 2005-heden aan de tabel toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel zal naar aanleiding van de vijfjaarlijkse basisverlegging per 13 juni 2018 worden stopgezet en opgevolgd worden door een nieuwe tabel. Voor meer informatie over de basisverlegging zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Omzet koopdaggecorrigeerd
Door de maanduitkomsten te schonen voor koopdageffecten kunnen maand op maand ontwikkelingen eenduidiger gevolgd worden. Zo kan bijvoorbeeld een omslag in de stijging of daling van de omzet sneller worden vastgesteld dan wanneer er geen koopdagcorrectie zou plaatsvinden.                        
Indexcijfers
Een indexcijfer geeft de verhouding weer tussen de waarde van een bepaalde variabele (bijv. omzet) in een bepaalde periode en de waarde van diezelfde variabele in de basisperiode. Deze basisperiode heeft het indexcijfer 100.
Waarde
De koopdaggecorrigeerde ontwikkeling van de geldopbrengst van de omzet.
Volume
De koopdaggecorrigeerde ontwikkeling van de hoeveelheid verkochte goederen en diensten. De ontwikkeling is niet waargenomen, maar berekend. De hoeveelheid verkochte goederen en diensten in een bepaalde periode berekent het CBS door de waarde van de omzet te delen door de prijs.
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (maand, kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar. Het CBS berekent de ontwikkeling aan de hand van niet-afgeronde indexcijfers.

Omzet is de opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan derden, inclusief btw. De omzet omvat zowel de opbrengst uit hoofdactiviteit als uit nevenactiviteiten. Derden zijn consumenten en bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband.

Waarde
De koopdaggecorrigeerde ontwikkeling van de geldopbrengst van de omzet.
Volume
De koopdaggecorrigeerde ontwikkeling van de hoeveelheid verkochte goederen en diensten. De ontwikkeling is niet waargenomen, maar berekend. De hoeveelheid verkochte goederen en diensten in een bepaalde periode berekent het CBS door de waarde van de omzet te delen door de prijs.