Detailhandel; koopdag- en seizoencorrectie, index 2010=100, 2005-jan.2018

Detailhandel; koopdag- en seizoencorrectie, index 2010=100, 2005-jan.2018

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Omzet koopdaggecorrigeerd Indexcijfers Waarde (2010=100) Omzet koopdaggecorrigeerd Indexcijfers Volume (2010=100) Omzet koopdaggecorrigeerd Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Waarde (%) Omzet koopdaggecorrigeerd Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Volume (%) Omzet seizoengecorrigeerd Indexcijfers Waarde (2010=100) Omzet seizoengecorrigeerd Indexcijfers Volume (2010=100) Omzet seizoengecorrigeerd Ontwikkeling t.o.v. een kwartaal eerder Waarde (%) Omzet seizoengecorrigeerd Ontwikkeling t.o.v. een kwartaal eerder Volume (%) Omzet ongecorrigeerd Indexcijfers Waarde (2010=100) Omzet ongecorrigeerd Indexcijfers Volume (2010=100) Omzet ongecorrigeerd Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Waarde (%) Omzet ongecorrigeerd Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Volume (%)
Detailhandel geen apotheken 2015 99,1 94,9 1,4 2,1 99,1 94,9 1,4 2,1 99,1 94,8 1,4 2,3
Detailhandel geen apotheken 2016 3e kwartaal 98,8 94,7 1,2 0,8 101,0 96,2 0,9 0,8 99,0 94,9 1,2 0,9
Detailhandel geen apotheken 2016 december 118,2 112,3 2,0 0,3 . . . . 121,2 115,1 3,8 2,1
Detailhandel geen apotheken 2016 4e kwartaal 109,3 103,5 3,9 2,7 103,0 97,4 2,0 1,2 109,9 103,9 3,9 2,7
Detailhandel geen apotheken 2016 100,7 95,8 1,6 1,0 100,8 95,9 1,7 1,1 101,0 96,1 1,9 1,4
Detailhandel geen apotheken 2017 januari 97,5 94,0 5,2 3,4 . . . . 95,0 91,2 3,3 1,3
Detailhandel geen apotheken 2017 februari 89,2 84,2 4,4 1,8 . . . . 88,4 83,5 1,5 -1,0
Detailhandel geen apotheken 2017 maart 102,9 95,8 4,8 3,6 . . . . 104,1 97,1 5,0 4,0
Detailhandel geen apotheken 2017 1e kwartaal 96,5 91,3 4,8 3,0 103,1 97,0 0,1 -0,4 95,8 90,6 3,4 1,5
Detailhandel geen apotheken 2017 april 103,3 96,2 4,6 4,1 . . . . 103,0 96,1 2,7 2,1
Detailhandel geen apotheken 2017 mei 108,6 101,4 3,4 2,9 . . . . 108,1 100,9 5,7 5,2
Detailhandel geen apotheken 2017 juni 108,0 101,5 4,0 3,4 . . . . 109,1 102,6 4,4 3,7
Detailhandel geen apotheken 2017 2e kwartaal 106,6 99,7 4,0 3,5 104,0 98,5 0,9 1,5 106,7 99,8 4,3 3,7
Detailhandel geen apotheken 2017 juli 106,4 101,9 4,2 3,5 . . . . 105,2 100,4 2,6 1,7
Detailhandel geen apotheken 2017 augustus 100,7 95,6 4,1 2,7 . . . . 101,1 95,9 5,3 3,8
Detailhandel geen apotheken 2017 september 102,8 96,3 5,5 4,2 . . . . 104,8 98,2 6,4 4,9
Detailhandel geen apotheken 2017 3e kwartaal 103,3 97,9 4,6 3,5 104,8 98,7 0,8 0,2 103,7 98,2 4,7 3,4
Detailhandel geen apotheken 2017 oktober 107,5 100,9 1,3 0,5 . . . . 104,9 98,0 0,0 -0,9
Detailhandel geen apotheken 2017 november 109,0 101,6 5,3 3,8 . . . . 109,6 101,9 5,9 4,2
Detailhandel geen apotheken 2017 december 122,1 114,7 3,4 2,2 . . . . 122,9 115,2 1,3 0,1
Detailhandel geen apotheken 2017 4e kwartaal 112,9 105,7 3,3 2,2 106,4 99,6 1,5 0,8 112,4 105,0 2,3 1,1
Detailhandel geen apotheken 2017 104,8 98,7 4,2 3,0 104,6 98,5 3,8 2,6 104,7 98,4 3,6 2,4
Detailhandel geen apotheken 2018 januari* 100,9 96,3 3,5 2,4 . . . . 99,7 94,7 4,9 3,8
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft informatie over de koopdag- en seizoengecorrigeerde omzetontwikkeling van de detailhandel (SBI 2008 afdeling 47). De omzet is uitgesplitst naar waarde en volume. De gegevens zijn verder onder te verdelen naar een aantal branches volgens de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 2008 van het CBS.

De koopdaggecorrigeerde ontwikkelingen zijn op maandbasis beschikbaar en weergegeven als procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar. De seizoengecorrigeerde ontwikkelingen zijn op kwartaalbasis beschikbaar en weergegeven als procentuele verandering ten opzichte van het voorgaande kwartaal.

Gegevens beschikbaar vanaf januari 2005 t/m januari 2018.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2018 zijn voorlopig, die van de overige perioden zijn definitief.

Wijzigingen per 13 juni 2018:
Geen, de tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 13 januari 2017:
De cijfers van november 2016 zijn toegevoegd en de vorige perioden van 2016 kunnen zijn bijgesteld. Daarnaast zijn de cijfers van de bedrijfstakken ‘4772 Winkels in schoenen en lederwaren’ en ‘Winkels in verzorging en medische artikelen’ voor de periode 2005-heden aan de tabel toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel zal naar aanleiding van de vijfjaarlijkse basisverlegging per 13 juni 2018 worden stopgezet en opgevolgd worden door een nieuwe tabel. Voor meer informatie over de basisverlegging zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Omzet koopdaggecorrigeerd
Door de maanduitkomsten te schonen voor koopdageffecten kunnen maand op maand ontwikkelingen eenduidiger gevolgd worden. Zo kan bijvoorbeeld een omslag in de stijging of daling van de omzet sneller worden vastgesteld dan wanneer er geen koopdagcorrectie zou plaatsvinden.                        
Indexcijfers
Een indexcijfer geeft de verhouding weer tussen de waarde van een bepaalde variabele (bijv. omzet) in een bepaalde periode en de waarde van diezelfde variabele in de basisperiode. Deze basisperiode heeft het indexcijfer 100.
Waarde
De koopdaggecorrigeerde ontwikkeling van de geldopbrengst van de omzet.
Volume
De koopdaggecorrigeerde ontwikkeling van de hoeveelheid verkochte goederen en diensten. De ontwikkeling is niet waargenomen, maar berekend. De hoeveelheid verkochte goederen en diensten in een bepaalde periode berekent het CBS door de waarde van de omzet te delen door de prijs.
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (maand, kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar. Het CBS berekent de ontwikkeling aan de hand van niet-afgeronde indexcijfers.

Omzet is de opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan derden, inclusief btw. De omzet omvat zowel de opbrengst uit hoofdactiviteit als uit nevenactiviteiten. Derden zijn consumenten en bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband.

Waarde
De koopdaggecorrigeerde ontwikkeling van de geldopbrengst van de omzet.
Volume
De koopdaggecorrigeerde ontwikkeling van de hoeveelheid verkochte goederen en diensten. De ontwikkeling is niet waargenomen, maar berekend. De hoeveelheid verkochte goederen en diensten in een bepaalde periode berekent het CBS door de waarde van de omzet te delen door de prijs.
Omzet seizoengecorrigeerd
Door de kwartaaluitkomsten te schonen voor seizoeneffecten kunnen kwartaal op kwartaal ontwikkelingen eenduidiger gevolgd worden. Zo kan bijvoorbeeld een omslag in de stijging of daling van de omzet sneller worden vastgesteld dan wanneer er geen seizoencorrectie zou plaatsvinden.                        
Indexcijfers
Een seizoengecorrigeerde indexcijfer geeft de verhouding weer tussen de waarde van een bepaalde variabele (bijv. omzet) in een bepaalde periode en de waarde van diezelfde variabele in de basisperiode. Deze basisperiode heeft het indexcijfer 100.

Omzet is de opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan derden, inclusief btw. De omzet omvat zowel de opbrengst uit hoofdactiviteit als uit nevenactiviteiten. Derden zijn consumenten en bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband.
Waarde
De seizoengecorrigeerde ontwikkeling van de geldopbrengst van de omzet.
Volume
De seizoengecorrigeerde ontwikkeling van de hoeveelheid verkochte goederen en diensten. De seizoengecorrigeerde ontwikkeling is niet waargenomen, maar berekend. De hoeveelheid verkochte goederen en diensten in een bepaalde periode berekent het CBS door de waarde van de omzet te delen door de prijs
Ontwikkeling t.o.v. een kwartaal eerder
De seizoengecorrigeerde ontwikkeling geeft de verandering in procenten aan ten opzichte van voorgaande maand. Het CBS berekent de ontwikkeling op basis van niet afgeronde indexcijfers.
Waarde
De seizoengecorrigeerde ontwikkeling van de geldopbrengst van de omzet.
Volume
De seizoengecorrigeerde ontwikkeling van de hoeveelheid verkochte goederen en diensten. De seizoengecorrigeerde ontwikkeling is niet waargenomen, maar berekend. De hoeveelheid verkochte goederen en diensten in een bepaalde periode berekent het CBS door de waarde van de omzet te delen door de prijs
Omzet ongecorrigeerd
Uitkomsten die niet gecorrigeerd zijn voor koopdag- en/of seizoeneffecten          

Indexcijfers
Een indexcijfer geeft de verhouding weer tussen de waarde van een bepaalde variabele (bijv. omzet) in een bepaalde periode en de waarde van diezelfde variabele in de basisperiode. Deze basisperiode heeft het indexcijfer 100.
Waarde
De ontwikkeling van de geldopbrengst van de omzet.
Volume
De ontwikkeling van de hoeveelheid verkochte goederen en diensten. De ontwikkeling is niet waargenomen, maar berekend. De hoeveelheid verkochte goederen en diensten in een bepaalde periode berekent het CBS door de waarde van de omzet te delen door de prijs.
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (maand, kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar. Het CBS berekent de ontwikkeling aan de hand van niet-afgeronde indexcijfers.

Omzet is de opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan derden, inclusief btw. De omzet omvat zowel de opbrengst uit hoofdactiviteit als uit nevenactiviteiten. Derden zijn consumenten en bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband.

Waarde
De ontwikkeling van de geldopbrengst van de omzet.
Volume
De ontwikkeling van de hoeveelheid verkochte goederen en diensten. De ontwikkeling is niet waargenomen, maar berekend. De hoeveelheid verkochte goederen en diensten in een bepaalde periode berekent het CBS door de waarde van de omzet te delen door de prijs.