Detailhandel; koopdag- en seizoencorrectie, index 2010=100, 2005-jan.2018


Deze tabel geeft informatie over de koopdag- en seizoengecorrigeerde omzetontwikkeling van de detailhandel (SBI 2008 afdeling 47). De omzet is uitgesplitst naar waarde en volume. De gegevens zijn verder onder te verdelen naar een aantal branches volgens de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 2008 van het CBS.

De koopdaggecorrigeerde ontwikkelingen zijn op maandbasis beschikbaar en weergegeven als procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar. De seizoengecorrigeerde ontwikkelingen zijn op kwartaalbasis beschikbaar en weergegeven als procentuele verandering ten opzichte van het voorgaande kwartaal.

Gegevens beschikbaar vanaf januari 2005 t/m januari 2018.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2018 zijn voorlopig, die van de overige perioden zijn definitief.

Wijzigingen per 13 juni 2018:
Geen, de tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 13 januari 2017:
De cijfers van november 2016 zijn toegevoegd en de vorige perioden van 2016 kunnen zijn bijgesteld. Daarnaast zijn de cijfers van de bedrijfstakken ‘4772 Winkels in schoenen en lederwaren’ en ‘Winkels in verzorging en medische artikelen’ voor de periode 2005-heden aan de tabel toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel zal naar aanleiding van de vijfjaarlijkse basisverlegging per 13 juni 2018 worden stopgezet en opgevolgd worden door een nieuwe tabel. Voor meer informatie over de basisverlegging zie paragraaf 3.

Detailhandel; koopdag- en seizoencorrectie, index 2010=100, 2005-jan.2018

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Omzet koopdaggecorrigeerdIndexcijfersWaarde (2010=100) Omzet koopdaggecorrigeerdIndexcijfersVolume (2010=100) Omzet koopdaggecorrigeerdOntwikkeling t.o.v. een jaar eerderWaarde (%) Omzet koopdaggecorrigeerdOntwikkeling t.o.v. een jaar eerderVolume (%) Omzet seizoengecorrigeerdIndexcijfers Waarde (2010=100) Omzet seizoengecorrigeerdIndexcijfers Volume (2010=100) Omzet seizoengecorrigeerdOntwikkeling t.o.v. een kwartaal eerderWaarde (%) Omzet seizoengecorrigeerdOntwikkeling t.o.v. een kwartaal eerderVolume (%) Omzet ongecorrigeerdIndexcijfersWaarde (2010=100) Omzet ongecorrigeerdIndexcijfersVolume (2010=100) Omzet ongecorrigeerdOntwikkeling t.o.v. een jaar eerderWaarde (%) Omzet ongecorrigeerdOntwikkeling t.o.v. een jaar eerderVolume (%)
Detailhandel geen apotheken 2015 99,1 94,9 1,4 2,1 99,1 94,9 1,4 2,1 99,1 94,8 1,4 2,3
Detailhandel geen apotheken 2016 3e kwartaal 98,8 94,7 1,2 0,8 101,0 96,2 0,9 0,8 99,0 94,9 1,2 0,9
Detailhandel geen apotheken 2016 december 118,2 112,3 2,0 0,3 . . . . 121,2 115,1 3,8 2,1
Detailhandel geen apotheken 2016 4e kwartaal 109,3 103,5 3,9 2,7 103,0 97,4 2,0 1,2 109,9 103,9 3,9 2,7
Detailhandel geen apotheken 2016 100,7 95,8 1,6 1,0 100,8 95,9 1,7 1,1 101,0 96,1 1,9 1,4
Detailhandel geen apotheken 2017 januari 97,5 94,0 5,2 3,4 . . . . 95,0 91,2 3,3 1,3
Detailhandel geen apotheken 2017 februari 89,2 84,2 4,4 1,8 . . . . 88,4 83,5 1,5 -1,0
Detailhandel geen apotheken 2017 maart 102,9 95,8 4,8 3,6 . . . . 104,1 97,1 5,0 4,0
Detailhandel geen apotheken 2017 1e kwartaal 96,5 91,3 4,8 3,0 103,1 97,0 0,1 -0,4 95,8 90,6 3,4 1,5
Detailhandel geen apotheken 2017 april 103,3 96,2 4,6 4,1 . . . . 103,0 96,1 2,7 2,1
Detailhandel geen apotheken 2017 mei 108,6 101,4 3,4 2,9 . . . . 108,1 100,9 5,7 5,2
Detailhandel geen apotheken 2017 juni 108,0 101,5 4,0 3,4 . . . . 109,1 102,6 4,4 3,7
Detailhandel geen apotheken 2017 2e kwartaal 106,6 99,7 4,0 3,5 104,0 98,5 0,9 1,5 106,7 99,8 4,3 3,7
Detailhandel geen apotheken 2017 juli 106,4 101,9 4,2 3,5 . . . . 105,2 100,4 2,6 1,7
Detailhandel geen apotheken 2017 augustus 100,7 95,6 4,1 2,7 . . . . 101,1 95,9 5,3 3,8
Detailhandel geen apotheken 2017 september 102,8 96,3 5,5 4,2 . . . . 104,8 98,2 6,4 4,9
Detailhandel geen apotheken 2017 3e kwartaal 103,3 97,9 4,6 3,5 104,8 98,7 0,8 0,2 103,7 98,2 4,7 3,4
Detailhandel geen apotheken 2017 oktober 107,5 100,9 1,3 0,5 . . . . 104,9 98,0 0,0 -0,9
Detailhandel geen apotheken 2017 november 109,0 101,6 5,3 3,8 . . . . 109,6 101,9 5,9 4,2
Detailhandel geen apotheken 2017 december 122,1 114,7 3,4 2,2 . . . . 122,9 115,2 1,3 0,1
Detailhandel geen apotheken 2017 4e kwartaal 112,9 105,7 3,3 2,2 106,4 99,6 1,5 0,8 112,4 105,0 2,3 1,1
Detailhandel geen apotheken 2017 104,8 98,7 4,2 3,0 104,6 98,5 3,8 2,6 104,7 98,4 3,6 2,4
Detailhandel geen apotheken 2018 januari* 100,9 96,3 3,5 2,4 . . . . 99,7 94,7 4,9 3,8
Bron: CBS
Verklaring van tekens