Banen van werknemers in december; economische activiteit (SBI2008), regio

Banen van werknemers in december; economische activiteit (SBI2008), regio

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Regio's Banen van werknemers in december (x 1 000)
P Onderwijs 2010 december Groningen (PV) 23,2
P Onderwijs 2011 december Groningen (PV) 23,0
P Onderwijs 2012 december Groningen (PV) 22,9
P Onderwijs 2013 december Groningen (PV) 22,9
P Onderwijs 2014 december Groningen (PV) 23,4
P Onderwijs 2015 december Groningen (PV) 23,4
P Onderwijs 2016 december Groningen (PV) .
P Onderwijs 2017 december Groningen (PV) .
P Onderwijs 2018 december Groningen (PV) .
P Onderwijs 2019 december** Groningen (PV) 24,7
P Onderwijs 2020 december* Groningen (PV) 25,3
P Onderwijs 2010 december Fryslân (PV) 19,2
P Onderwijs 2011 december Fryslân (PV) 18,9
P Onderwijs 2012 december Fryslân (PV) 18,4
P Onderwijs 2013 december Fryslân (PV) 18,0
P Onderwijs 2014 december Fryslân (PV) 17,9
P Onderwijs 2015 december Fryslân (PV) 17,9
P Onderwijs 2016 december Fryslân (PV) 18,0
P Onderwijs 2017 december Fryslân (PV) 18,1
P Onderwijs 2018 december Fryslân (PV) 18,0
P Onderwijs 2019 december** Fryslân (PV) 18,3
P Onderwijs 2020 december* Fryslân (PV) 18,6
P Onderwijs 2010 december Drenthe (PV) .
P Onderwijs 2011 december Drenthe (PV) .
P Onderwijs 2012 december Drenthe (PV) .
P Onderwijs 2013 december Drenthe (PV) .
P Onderwijs 2014 december Drenthe (PV) .
P Onderwijs 2015 december Drenthe (PV) .
P Onderwijs 2016 december Drenthe (PV) 10,1
P Onderwijs 2017 december Drenthe (PV) 10,6
P Onderwijs 2018 december Drenthe (PV) 10,8
P Onderwijs 2019 december** Drenthe (PV) 11,1
P Onderwijs 2020 december* Drenthe (PV) 11,3
P Onderwijs 2010 december Overijssel (PV) 40,0
P Onderwijs 2011 december Overijssel (PV) 40,2
P Onderwijs 2012 december Overijssel (PV) 40,1
P Onderwijs 2013 december Overijssel (PV) 40,1
P Onderwijs 2014 december Overijssel (PV) 40,4
P Onderwijs 2015 december Overijssel (PV) 40,1
P Onderwijs 2016 december Overijssel (PV) 41,3
P Onderwijs 2017 december Overijssel (PV) 40,1
P Onderwijs 2018 december Overijssel (PV) 40,6
P Onderwijs 2019 december** Overijssel (PV) 41,4
P Onderwijs 2020 december* Overijssel (PV) 42,7
P Onderwijs 2010 december Flevoland (PV) 10,4
P Onderwijs 2011 december Flevoland (PV) 10,2
P Onderwijs 2012 december Flevoland (PV) 9,7
P Onderwijs 2013 december Flevoland (PV) 9,4
P Onderwijs 2014 december Flevoland (PV) 9,4
P Onderwijs 2015 december Flevoland (PV) 9,7
P Onderwijs 2016 december Flevoland (PV) 9,6
P Onderwijs 2017 december Flevoland (PV) 10,1
P Onderwijs 2018 december Flevoland (PV) 10,4
P Onderwijs 2019 december** Flevoland (PV) 10,8
P Onderwijs 2020 december* Flevoland (PV) 11,0
P Onderwijs 2010 december Gelderland (PV) 65,1
P Onderwijs 2011 december Gelderland (PV) 67,2
P Onderwijs 2012 december Gelderland (PV) 65,5
P Onderwijs 2013 december Gelderland (PV) 64,6
P Onderwijs 2014 december Gelderland (PV) 65,5
P Onderwijs 2015 december Gelderland (PV) 65,5
P Onderwijs 2016 december Gelderland (PV) 66,5
P Onderwijs 2017 december Gelderland (PV) 64,7
P Onderwijs 2018 december Gelderland (PV) 65,8
P Onderwijs 2019 december** Gelderland (PV) 67,6
P Onderwijs 2020 december* Gelderland (PV) 69,0
P Onderwijs 2010 december Utrecht (PV) 48,9
P Onderwijs 2011 december Utrecht (PV) 51,7
P Onderwijs 2012 december Utrecht (PV) 47,6
P Onderwijs 2013 december Utrecht (PV) 46,5
P Onderwijs 2014 december Utrecht (PV) 47,0
P Onderwijs 2015 december Utrecht (PV) 46,7
P Onderwijs 2016 december Utrecht (PV) 47,8
P Onderwijs 2017 december Utrecht (PV) 48,7
P Onderwijs 2018 december Utrecht (PV) 50,3
P Onderwijs 2019 december** Utrecht (PV) 50,6
P Onderwijs 2020 december* Utrecht (PV) 52,5
P Onderwijs 2010 december Noord-Holland (PV) 82,9
P Onderwijs 2011 december Noord-Holland (PV) 82,6
P Onderwijs 2012 december Noord-Holland (PV) 82,0
P Onderwijs 2013 december Noord-Holland (PV) 80,0
P Onderwijs 2014 december Noord-Holland (PV) 80,9
P Onderwijs 2015 december Noord-Holland (PV) 81,5
P Onderwijs 2016 december Noord-Holland (PV) 83,1
P Onderwijs 2017 december Noord-Holland (PV) 84,4
P Onderwijs 2018 december Noord-Holland (PV) 85,4
P Onderwijs 2019 december** Noord-Holland (PV) 87,2
P Onderwijs 2020 december* Noord-Holland (PV) 89,8
P Onderwijs 2010 december Zuid-Holland (PV) 107,3
P Onderwijs 2011 december Zuid-Holland (PV) 108,6
P Onderwijs 2012 december Zuid-Holland (PV) 105,6
P Onderwijs 2013 december Zuid-Holland (PV) 105,7
P Onderwijs 2014 december Zuid-Holland (PV) 107,1
P Onderwijs 2015 december Zuid-Holland (PV) 107,8
P Onderwijs 2016 december Zuid-Holland (PV) 110,0
P Onderwijs 2017 december Zuid-Holland (PV) 113,2
P Onderwijs 2018 december Zuid-Holland (PV) 115,8
P Onderwijs 2019 december** Zuid-Holland (PV) 117,8
P Onderwijs 2020 december* Zuid-Holland (PV) 120,4
P Onderwijs 2010 december Zeeland (PV) 9,2
P Onderwijs 2011 december Zeeland (PV) 9,1
P Onderwijs 2012 december Zeeland (PV) 9,0
P Onderwijs 2013 december Zeeland (PV) 8,7
P Onderwijs 2014 december Zeeland (PV) 8,6
P Onderwijs 2015 december Zeeland (PV) 8,7
P Onderwijs 2016 december Zeeland (PV) 8,6
P Onderwijs 2017 december Zeeland (PV) 8,9
P Onderwijs 2018 december Zeeland (PV) 9,1
P Onderwijs 2019 december** Zeeland (PV) 9,4
P Onderwijs 2020 december* Zeeland (PV) 9,4
P Onderwijs 2010 december Noord-Brabant (PV) 74,5
P Onderwijs 2011 december Noord-Brabant (PV) 74,7
P Onderwijs 2012 december Noord-Brabant (PV) 72,7
P Onderwijs 2013 december Noord-Brabant (PV) 71,5
P Onderwijs 2014 december Noord-Brabant (PV) 71,4
P Onderwijs 2015 december Noord-Brabant (PV) 71,5
P Onderwijs 2016 december Noord-Brabant (PV) 71,9
P Onderwijs 2017 december Noord-Brabant (PV) 72,7
P Onderwijs 2018 december Noord-Brabant (PV) 72,7
P Onderwijs 2019 december** Noord-Brabant (PV) 73,6
P Onderwijs 2020 december* Noord-Brabant (PV) 75,0
P Onderwijs 2010 december Limburg (PV) 31,4
P Onderwijs 2011 december Limburg (PV) 31,2
P Onderwijs 2012 december Limburg (PV) 30,1
P Onderwijs 2013 december Limburg (PV) 29,4
P Onderwijs 2014 december Limburg (PV) 29,3
P Onderwijs 2015 december Limburg (PV) 28,9
P Onderwijs 2016 december Limburg (PV) 28,9
P Onderwijs 2017 december Limburg (PV) 28,4
P Onderwijs 2018 december Limburg (PV) 28,3
P Onderwijs 2019 december** Limburg (PV) 28,3
P Onderwijs 2020 december* Limburg (PV) 28,3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft informatie over het gemiddeld aantal banen van werknemers in december. De gegevens zijn uitgesplitst naar Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008) en regionale gegevens over waar de banen zich bevinden, zoals gemeenten, Corop-regio’s en Arbeidsmarktregio's (AMRs).

De bedrijfstak van de baan is afkomstig van het Algemene Bedrijvenregister (ABR) van het CBS. In het ABR zijn per bedrijfseenheid bedrijfsgegevens opgenomen.
Tot en met 2014 werden bij de verwerking van de Polisbestanden enkele correcties uitgevoerd. Dit had vooral betrekking op de SBI 64200 (Financiële holdings). Als de branchecode van de Polisbestanden afweek van de SBI 64200 werd deze SBI omgecodeerd naar een code die meer in overeenstemming was met de branchecode. Na 2014 wordt deze hercodering niet meer toegepast. De breuk die hierdoor ontstaat is zichtbaar bij de selectie op sector 'Financiële dienstverlening' en betreft vooral Directeur-Grootaandeelhouders. De groei in 2015 in de Financiële Dienstverlening wordt veroorzaakt door deze administratieve wijziging.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2010

Status van de cijfers:
Deze tabel bevat voorlopige cijfers van het meest recente verslagjaar. Bij elke jaarlijkse actualisering worden voorlopige cijfers van een verslagjaar geüpdatet met een definitieve versie over hetzelfde jaar en wordt een voorlopige versie van een nieuw verslagjaar gepubliceerd. De definitieve cijfers worden in principe niet meer verder geüpdatet, behalve wanneer de bron nog sterk wijzigt. Dit kan in principe tot vijf jaar na afloop van een verslagjaar.

Wijzigingen per 5 november 2021:
De nader voorlopige cijfers van 2019 en de voorlopige cijfers van 2020 zijn toegevoegd.
De cijfers van 2018 zijn definitief geworden.
Vanaf verslagjaar 2019 zijn cijfers over werknemersbanen met onbekende regio niet alleen bij ‘Niet-gemeentelijk ingedeeld’ weergegeven, maar ook bij ‘Niet in te delen (LD)’, ‘Niet in te delen (PV)’, ‘Niet in te delen (CR)’ en ‘Niet in te delen (AM)’.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers over het jaar 2021 verschijnen in het vierde kwartaal van 2022.

Toelichting onderwerpen

Banen van werknemers in december
Het gemiddeld aantal banen in december van werknemers in dienst van bedrijven en instellingen volgens de gemeentelijke indeling van het gekozen jaar.

Baan
Een expliciete of impliciete arbeidsovereenkomst tussen een persoon en een economische eenheid waarin is vastgelegd dat arbeid zal worden verricht waartegen een (financiële) beloning staat.

Werknemer
Een persoon die in een arbeidsovereenkomst afspraken met een economische eenheid maakt om arbeid te verrichten waartegenover een financiële beloning staat.