Banen van werknemers in december; economische activiteit (SBI2008), regio

Bewerk tabel

Deze tabel geeft informatie over het gemiddeld aantal banen van werknemers in december. De gegevens zijn uitgesplitst naar Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008) en regionale gegevens over waar de banen zich bevinden, zoals gemeenten, Corop- en Arbeidsmarkt regio's (AMR).

De bedrijfstak van de baan is afkomstig van het Algemene Bedrijvenregister (ABR) van het CBS. In het ABR zijn per bedrijfseenheid bedrijfsgegevens opgenomen. Tot en met 2014 werden bij de verwerking van de Polisbestanden enkele correcties uitgevoerd. Dit had vooral betrekking op de SBI 64200 (Financiële holdings). Als de branchecode van de Polisbestanden afweek van de SBI 64200 werd deze SBI omgecodeerd naar een code die meer in overeenstemming was met de branchecode. Na 2014 wordt deze hercodering niet meer toegepast. De breuk die hierdoor ontstaat is zichtbaar bij de selectie op sector 'Financiële dienstverlening' en betreft vooral Directeur-Grootaandeelhouders.
De groei in 2015 in de Financiële Dienstverlening wordt veroorzaakt door deze administratieve wijziging.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2010

Status van de cijfers:
Deze tabel bevat voorlopige cijfers van het meest recente verslagjaar. Bij elke jaarlijkse actualisering worden voorlopige cijfers van een verslagjaar geüpdatet met een definitieve versie over hetzelfde jaar en wordt een voorlopige versie van een nieuw verslagjaar gepubliceerd. De definitieve cijfers worden in principe niet meer verder geüpdatet, behalve wanneer de bron nog sterk wijzigt. Dit kan in principe tot vijf jaar na afloop van een verslagjaar.

Wijzigingen per 8 november 2019:
De nader voorlopige cijfers van 2017 en de voorlopige cijfers van 2018 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 18 januari 2019:
De cijfers vanaf 2015 voor Nederland, enkele landsdelen en enkele provincies waren niet correct. Bij het toevoegen van de data werden voor deze regio’s de getallen achter de komma afgekapt. De verschillen zijn minimaal.
De correctie heeft geen gevolgen voor de andere cijfers in de tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers verschijnen eind vierde kwartaal 2020 over het jaar 2019.

Banen van werknemers in december; economische activiteit (SBI2008), regio

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Regio's Banen van werknemers in december (x 1 000)
P Onderwijs 2010 december Groningen (PV) 23,2
P Onderwijs 2011 december Groningen (PV) 23,0
P Onderwijs 2012 december Groningen (PV) 22,9
P Onderwijs 2013 december Groningen (PV) 22,9
P Onderwijs 2014 december Groningen (PV) 23,4
P Onderwijs 2015 december Groningen (PV) 23,4
P Onderwijs 2016 december Groningen (PV) .
P Onderwijs 2017 december Groningen (PV) .
P Onderwijs 2018 december* Groningen (PV) .
P Onderwijs 2010 december Friesland (PV) 19,2
P Onderwijs 2011 december Friesland (PV) 18,9
P Onderwijs 2012 december Friesland (PV) 18,4
P Onderwijs 2013 december Friesland (PV) 18,0
P Onderwijs 2014 december Friesland (PV) 17,9
P Onderwijs 2015 december Friesland (PV) 17,9
P Onderwijs 2016 december Friesland (PV) 18,0
P Onderwijs 2017 december Friesland (PV) 18,1
P Onderwijs 2018 december* Friesland (PV) 18,0
P Onderwijs 2010 december Drenthe (PV) .
P Onderwijs 2011 december Drenthe (PV) .
P Onderwijs 2012 december Drenthe (PV) .
P Onderwijs 2013 december Drenthe (PV) .
P Onderwijs 2014 december Drenthe (PV) .
P Onderwijs 2015 december Drenthe (PV) .
P Onderwijs 2016 december Drenthe (PV) 10,1
P Onderwijs 2017 december Drenthe (PV) 10,6
P Onderwijs 2018 december* Drenthe (PV) 10,8
P Onderwijs 2010 december Overijssel (PV) 40,0
P Onderwijs 2011 december Overijssel (PV) 40,2
P Onderwijs 2012 december Overijssel (PV) 40,1
P Onderwijs 2013 december Overijssel (PV) 40,1
P Onderwijs 2014 december Overijssel (PV) 40,4
P Onderwijs 2015 december Overijssel (PV) 40,1
P Onderwijs 2016 december Overijssel (PV) 41,3
P Onderwijs 2017 december Overijssel (PV) 40,1
P Onderwijs 2018 december* Overijssel (PV) 40,7
P Onderwijs 2010 december Flevoland (PV) 10,4
P Onderwijs 2011 december Flevoland (PV) 10,2
P Onderwijs 2012 december Flevoland (PV) 9,7
P Onderwijs 2013 december Flevoland (PV) 9,4
P Onderwijs 2014 december Flevoland (PV) 9,4
P Onderwijs 2015 december Flevoland (PV) 9,7
P Onderwijs 2016 december Flevoland (PV) 9,6
P Onderwijs 2017 december Flevoland (PV) 10,1
P Onderwijs 2018 december* Flevoland (PV) 10,5
P Onderwijs 2010 december Gelderland (PV) 65,1
P Onderwijs 2011 december Gelderland (PV) 67,2
P Onderwijs 2012 december Gelderland (PV) 65,5
P Onderwijs 2013 december Gelderland (PV) 64,6
P Onderwijs 2014 december Gelderland (PV) 65,5
P Onderwijs 2015 december Gelderland (PV) 65,5
P Onderwijs 2016 december Gelderland (PV) 66,5
P Onderwijs 2017 december Gelderland (PV) 64,7
P Onderwijs 2018 december* Gelderland (PV) 65,7
P Onderwijs 2010 december Utrecht (PV) 48,9
P Onderwijs 2011 december Utrecht (PV) 51,7
P Onderwijs 2012 december Utrecht (PV) 47,6
P Onderwijs 2013 december Utrecht (PV) 46,5
P Onderwijs 2014 december Utrecht (PV) 47,0
P Onderwijs 2015 december Utrecht (PV) 46,7
P Onderwijs 2016 december Utrecht (PV) 47,8
P Onderwijs 2017 december Utrecht (PV) 48,7
P Onderwijs 2018 december* Utrecht (PV) 50,3
P Onderwijs 2010 december Noord-Holland (PV) 82,9
P Onderwijs 2011 december Noord-Holland (PV) 82,6
P Onderwijs 2012 december Noord-Holland (PV) 82,0
P Onderwijs 2013 december Noord-Holland (PV) 80,0
P Onderwijs 2014 december Noord-Holland (PV) 80,9
P Onderwijs 2015 december Noord-Holland (PV) 81,5
P Onderwijs 2016 december Noord-Holland (PV) 83,1
P Onderwijs 2017 december Noord-Holland (PV) 84,4
P Onderwijs 2018 december* Noord-Holland (PV) 85,3
P Onderwijs 2010 december Zuid-Holland (PV) 107,3
P Onderwijs 2011 december Zuid-Holland (PV) 108,6
P Onderwijs 2012 december Zuid-Holland (PV) 105,6
P Onderwijs 2013 december Zuid-Holland (PV) 105,7
P Onderwijs 2014 december Zuid-Holland (PV) 107,1
P Onderwijs 2015 december Zuid-Holland (PV) 107,8
P Onderwijs 2016 december Zuid-Holland (PV) 110,0
P Onderwijs 2017 december Zuid-Holland (PV) 113,2
P Onderwijs 2018 december* Zuid-Holland (PV) 115,8
P Onderwijs 2010 december Zeeland (PV) 9,2
P Onderwijs 2011 december Zeeland (PV) 9,1
P Onderwijs 2012 december Zeeland (PV) 9,0
P Onderwijs 2013 december Zeeland (PV) 8,7
P Onderwijs 2014 december Zeeland (PV) 8,6
P Onderwijs 2015 december Zeeland (PV) 8,7
P Onderwijs 2016 december Zeeland (PV) 8,6
P Onderwijs 2017 december Zeeland (PV) 8,9
P Onderwijs 2018 december* Zeeland (PV) 9,1
P Onderwijs 2010 december Noord-Brabant (PV) 74,5
P Onderwijs 2011 december Noord-Brabant (PV) 74,7
P Onderwijs 2012 december Noord-Brabant (PV) 72,7
P Onderwijs 2013 december Noord-Brabant (PV) 71,5
P Onderwijs 2014 december Noord-Brabant (PV) 71,4
P Onderwijs 2015 december Noord-Brabant (PV) 71,5
P Onderwijs 2016 december Noord-Brabant (PV) 71,9
P Onderwijs 2017 december Noord-Brabant (PV) 72,7
P Onderwijs 2018 december* Noord-Brabant (PV) 72,7
P Onderwijs 2010 december Limburg (PV) 31,4
P Onderwijs 2011 december Limburg (PV) 31,2
P Onderwijs 2012 december Limburg (PV) 30,1
P Onderwijs 2013 december Limburg (PV) 29,4
P Onderwijs 2014 december Limburg (PV) 29,3
P Onderwijs 2015 december Limburg (PV) 28,9
P Onderwijs 2016 december Limburg (PV) 28,9
P Onderwijs 2017 december Limburg (PV) 28,4
P Onderwijs 2018 december* Limburg (PV) 28,3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens