Caribisch NL; inkomensongelijkheid bij particuliere huishoudens

Caribisch NL; inkomensongelijkheid bij particuliere huishoudens

Caribisch Nederland Perioden Huishoudens (aantal) Maatstaven voor inkomensongelijkheid Gini-coëfficiënt (coëfficiënt) Maatstaven voor inkomensongelijkheid Ratio 80/20 (ratio)
Caribisch Nederland 2021* 10.850 0,40 9,77
Bonaire 2021* 8.850 0,39 9,73
Sint Eustatius 2021* 1.250 0,41 11,32
Saba 2021* 750 0,36 7,13
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de inkomensongelijkheid tussen particuliere huishoudens in Caribisch Nederland; de eilanden Bonaire, Sint-Eustatius, en Saba. Ongelijkheid wordt samengevat door respectievelijk de Ginicoëfficent en de 80/20 Ratio.

Populatie:
De onderzoekspopulatie bestaat uit de bevolking in particuliere huishoudens met een waargenomen inkomen. Peildatum is 31 december van het verslagjaar.

Gegevens zijn beschikbaar vanaf:
2011.

Status van de cijfers:
De cijfers over de jaren 2011 - 2020 zijn definitief.
De cijfers over 2021 zijn voorlopig.

Wijzigingen 30 juni 2023:
De definitieve cijfers over 2020 en de voorlopige cijfers over 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden in september 2024 verwacht.

Toelichting onderwerpen

Huishoudens
Aantal particuliere huishoudens met inkomen op 31 december van het onderzoeksjaar.
Maatstaven voor inkomensongelijkheid
Om inkomensverschillen binnen een populatie in kaart te brengen bestaan verschillende ongelijkheidsmaten. Dergelijke maten hebben als doel de inkomensongelijkheid in de populatie in één getal samen te vatten. Elke maat kent daarbij zijn eigen interpretatie en heeft zowel voor- als nadelen. Bij het beschrijven van inkomensongelijkheid is het daarom belangrijk diverse maten naast elkaar te zetten om daarmee een zo compleet mogelijk beeld van de ongelijkheid te krijgen.
Gini-coëfficiënt
De Ginicoëfficiënt is een maatstaf voor de inkomensongelijkheid. De waarde van de Ginicoëfficiënt G ligt tussen 0 en 1. Bij een volkomen gelijke inkomensverdeling is G gelijk aan nul. Als het totale inkomen geconcentreerd is bij één huishouden (totale inkomensongelijkheid) dan is G gelijk aan 1. De Ginicoëfficiënt wordt berekend als de helft van het gemiddeld verschil in inkomen tussen huishoudens gedeeld door het gemiddeld inkomen.
Ratio 80/20
De 80/20 ratio is een eenvoudige en daarom frequent voorkomende manier van meten van inkomensongelijkheid. Eerst worden de inkomens gerangschikt in oplopende volgorde, waarna deze worden verdeeld in vijf groepen (ieder groep representeert 20% van de inkomens). De ratio 80/20 geeft vervolgens de verhouding van het totale inkomen van de hoogste inkomensgroep en het totale inkomen van de laagste inkomensgroep. Voor een volledig gelijke inkomensverdeling is de ratio gelijk aan 1.