Caribisch NL; koopkrachtontwikkeling personen in particuliere huishoudens

Caribisch NL; koopkrachtontwikkeling personen in particuliere huishoudens

Kenmerken huishoudens en personen Caribisch Nederland Perioden Mediane koopkrachtontwikkeling (%) Personen met koopkrachtdaling (%)
Totaal personen Caribisch Nederland 2021* 0,9 47
Totaal personen Bonaire 2021* 1,1 47
Totaal personen Sint Eustatius 2021* 0,5 44
Totaal personen Saba 2021* 0,1 49
Type: Eenpersoonshuishouden Caribisch Nederland 2021* -0,6 51
Type: Eenpersoonshuishouden Bonaire 2021* -0,9 53
Type: Eenpersoonshuishouden Sint Eustatius 2021* 0,4 36
Type: Eenpersoonshuishouden Saba 2021* -0,9 56
Type: Meerpersoonshuishouden Caribisch Nederland 2021* 1,1 46
Type: Meerpersoonshuishouden Bonaire 2021* 1,3 46
Type: Meerpersoonshuishouden Sint Eustatius 2021* 0,6 45
Type: Meerpersoonshuishouden Saba 2021* 0,6 48
Type: Eenoudergezin Caribisch Nederland 2021* 2,8 40
Type: Eenoudergezin Bonaire 2021* 3,1 40
Type: Eenoudergezin Sint Eustatius 2021* 0,9 38
Type: Eenoudergezin Saba 2021* 0,3 49
Type: Eenouder, alle kinderen < 18 jr Caribisch Nederland 2021* 4,6 34
Type: Eenouder, alle kinderen < 18 jr Bonaire 2021* 4,7 34
Type: Eenouder, alle kinderen < 18 jr Sint Eustatius 2021* 3,5 30
Type: Eenouder, alle kinderen < 18 jr Saba 2021* . .
Type: Eenouder, minst. één kind >= 18 jr Caribisch Nederland 2021* 0,9 45
Type: Eenouder, minst. één kind >= 18 jr Bonaire 2021* 2,1 45
Type: Eenouder, minst. één kind >= 18 jr Sint Eustatius 2021* 0,6 46
Type: Eenouder, minst. één kind >= 18 jr Saba 2021* -0,4 54
Type: Paar, totaal Caribisch Nederland 2021* 1,1 46
Type: Paar, totaal Bonaire 2021* 1,4 46
Type: Paar, totaal Sint Eustatius 2021* 0,3 47
Type: Paar, totaal Saba 2021* 1,6 44
Type: Paar, zonder kind Caribisch Nederland 2021* -0,6 52
Type: Paar, zonder kind Bonaire 2021* -0,6 52
Type: Paar, zonder kind Sint Eustatius 2021* 0,2 47
Type: Paar, zonder kind Saba 2021* -1,7 61
Type: Paar, met kind(eren) Caribisch Nederland 2021* 2,0 43
Type: Paar, met kind(eren) Bonaire 2021* 2,3 42
Type: Paar, met kind(eren) Sint Eustatius 2021* 0,4 47
Type: Paar, met kind(eren) Saba 2021* 2,5 38
Type: Paar, alle kinderen < 18 jr Caribisch Nederland 2021* 2,5 41
Type: Paar, alle kinderen < 18 jr Bonaire 2021* 2,9 41
Type: Paar, alle kinderen < 18 jr Sint Eustatius 2021* 0,5 43
Type: Paar, alle kinderen < 18 jr Saba 2021* 3,3 33
Type: Paar, minstens één kind >= 18 jr Caribisch Nederland 2021* 1,2 45
Type: Paar, minstens één kind >= 18 jr Bonaire 2021* 1,7 45
Type: Paar, minstens één kind >= 18 jr Sint Eustatius 2021* -0,8 53
Type: Paar, minstens één kind >= 18 jr Saba 2021* 2,1 46
Type: Meerpersoonshuishouden, overig Caribisch Nederland 2021* -0,2 50
Type: Meerpersoonshuishouden, overig Bonaire 2021* -0,3 51
Type: Meerpersoonshuishouden, overig Sint Eustatius 2021* 0,7 47
Type: Meerpersoonshuishouden, overig Saba 2021* -1,7 56
Type: Alleenstaande met ander(en) Caribisch Nederland 2021* 0,3 49
Type: Alleenstaande met ander(en) Bonaire 2021* -0,4 51
Type: Alleenstaande met ander(en) Sint Eustatius 2021* 1,4 35
Type: Alleenstaande met ander(en) Saba 2021* . .
Type: Eenoudergezin met ander(en) Caribisch Nederland 2021* 0,7 48
Type: Eenoudergezin met ander(en) Bonaire 2021* 1,3 47
Type: Eenoudergezin met ander(en) Sint Eustatius 2021* 0,6 48
Type: Eenoudergezin met ander(en) Saba 2021* . .
Type: Paar met ander(en), zonder kind Caribisch Nederland 2021* -1,6 55
Type: Paar met ander(en), zonder kind Bonaire 2021* -1,6 55
Type: Paar met ander(en), zonder kind Sint Eustatius 2021* . .
Type: Paar met ander(en), zonder kind Saba 2021* . .
Type: Paar met ander(en), met kind(eren) Caribisch Nederland 2021* -0,5 51
Type: Paar met ander(en), met kind(eren) Bonaire 2021* -0,3 50
Type: Paar met ander(en), met kind(eren) Sint Eustatius 2021* -0,5 57
Type: Paar met ander(en), met kind(eren) Saba 2021* . .
Hoofdkostwinner: tot 40 jaar Caribisch Nederland 2021* 2,7 41
Hoofdkostwinner: tot 40 jaar Bonaire 2021* 2,7 42
Hoofdkostwinner: tot 40 jaar Sint Eustatius 2021* 2,5 33
Hoofdkostwinner: tot 40 jaar Saba 2021* 2,4 42
Hoofdkostwinner: 40 tot 60 jaar Caribisch Nederland 2021* 1,7 45
Hoofdkostwinner: 40 tot 60 jaar Bonaire 2021* 2,2 44
Hoofdkostwinner: 40 tot 60 jaar Sint Eustatius 2021* 0,2 49
Hoofdkostwinner: 40 tot 60 jaar Saba 2021* 1,1 44
Hoofdkostwinner: 60 jaar of ouder Caribisch Nederland 2021* -1,0 57
Hoofdkostwinner: 60 jaar of ouder Bonaire 2021* -1,0 58
Hoofdkostwinner: 60 jaar of ouder Sint Eustatius 2021* 0,4 44
Hoofdkostwinner: 60 jaar of ouder Saba 2021* -1,5 65
Bron: Inkomen als werknemer/zelfstandige Caribisch Nederland 2021* 1,5 45
Bron: Inkomen als werknemer/zelfstandige Bonaire 2021* 1,7 45
Bron: Inkomen als werknemer/zelfstandige Sint Eustatius 2021* 0,4 45
Bron: Inkomen als werknemer/zelfstandige Saba 2021* 1,1 46
Bron: Overdrachtsinkomen Caribisch Nederland 2021* -0,9 64
Bron: Overdrachtsinkomen Bonaire 2021* -1,0 70
Bron: Overdrachtsinkomen Sint Eustatius 2021* 0,9 24
Bron: Overdrachtsinkomen Saba 2021* -0,9 75
Geslacht: Mannen Caribisch Nederland 2021* 0,6 48
Geslacht: Mannen Bonaire 2021* 0,7 48
Geslacht: Mannen Sint Eustatius 2021* 0,4 43
Geslacht: Mannen Saba 2021* 0,3 49
Geslacht: Vrouwen Caribisch Nederland 2021* 1,1 46
Geslacht: Vrouwen Bonaire 2021* 1,4 46
Geslacht: Vrouwen Sint Eustatius 2021* 0,6 44
Geslacht: Vrouwen Saba 2021* 0,1 50
Positie hh: hoofdkostwinner Caribisch Nederland 2021* 0,6 47
Positie hh: hoofdkostwinner Bonaire 2021* 0,8 48
Positie hh: hoofdkostwinner Sint Eustatius 2021* 0,6 41
Positie hh: hoofdkostwinner Saba 2021* -0,3 51
Positie hh: hoofdkostw. zonder partner Caribisch Nederland 2021* 0,5 48
Positie hh: hoofdkostw. zonder partner Bonaire 2021* 0,5 49
Positie hh: hoofdkostw. zonder partner Sint Eustatius 2021* 0,6 38
Positie hh: hoofdkostw. zonder partner Saba 2021* -0,9 53
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de dynamische koopkrachtontwikkeling van personen in Caribisch Nederland; de eilanden Bonaire, Sint-Eustatius, en Saba. Personen worden onderscheiden naar geslacht, positie in het huishouden en naar huishoudkenmerken leeftijd hoofdkostwinner, samenstelling van het huishouden, en hoogte van het inkomen. De indeling naar hoogte van het inkomen in kwartielgroepen is per eiland bepaald, omdat de inkomensverschillen tussen de eilanden een kwartielindeling op totaal niveau (Caribisch Nederland als geheel) moeilijk interpreteerbaar maken.

Populatie:
De onderzoekspopulatie bestaat uit de bevolking in particuliere huishoudens met een waargenomen inkomen. Peildatum is 31 december van het verslagjaar.

Gegevens zijn beschikbaar vanaf:
2012.

Status van de cijfers:
De cijfers over de jaren 2012 - 2020 zijn definitief.
De cijfers over 2021 zijn voorlopig.

Wijzigingen 30 juni 2023:
De definitieve cijfers over 2020 en de voorlopige cijfers over 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden in september 2024 verwacht.

Toelichting onderwerpen

Mediane koopkrachtontwikkeling
Het gestandaardiseerd besteedbaar huishoudensinkomen gedefleerd met behulp van de consumentenprijsindex, waardoor inkomens in de tijd vergelijkbaar worden. Indien het gestandaardiseerde inkomen sterker stijgt dan de prijzen, neemt de koopkracht toe. De koopkracht wordt gebruikt om de (reële) ontwikkeling van het inkomen vast te stellen, maar kan ook worden gebruikt voor het vaststellen van (ontwikkelingen in) welvaartsverschillen tussen huishoudens.

De koopkrachtontwikkeling is de verandering in koopkracht in twee opeenvolgende jaren. De mediane koopkrachtontwikkeling is de middelste van de naar grootte gerangschikte veranderingen in koopkracht van personen. Dit betekent dat precies de helft van de populatie een lagere of even grote verandering in koopkracht ondervindt.
Personen met koopkrachtdaling
Percentage van de geselecteerde (sub)populatie dat er in koopkracht op achteruit gaat.