Hoger onderwijs; eerste/ouderejaarsstudenten, richting 2010/'11-2021/'22

Hoger onderwijs; eerste/ouderejaarsstudenten, richting 2010/'11-2021/'22

Geslacht Migratieachtergrond Onderwijssoort Studierichting ISCED 2013 Perioden Totaal ingeschrevenen (aantal)
Mannen Totaal migratieachtergrond Hoger beroepsonderwijs Totaal 2010/'11 198.810
Mannen Totaal migratieachtergrond Hoger beroepsonderwijs Totaal 2011/'12 203.973
Mannen Totaal migratieachtergrond Hoger beroepsonderwijs Totaal 2012/'13 203.585
Mannen Totaal migratieachtergrond Hoger beroepsonderwijs Totaal 2013/'14 213.624
Mannen Totaal migratieachtergrond Hoger beroepsonderwijs Totaal 2014/'15 217.203
Mannen Totaal migratieachtergrond Hoger beroepsonderwijs Totaal 2015/'16 215.593
Mannen Totaal migratieachtergrond Hoger beroepsonderwijs Totaal 2016/'17 217.737
Mannen Totaal migratieachtergrond Hoger beroepsonderwijs Totaal 2017/'18 221.398
Mannen Totaal migratieachtergrond Hoger beroepsonderwijs Totaal 2018/'19 222.422
Mannen Totaal migratieachtergrond Hoger beroepsonderwijs Totaal 2019/'20 224.212
Mannen Totaal migratieachtergrond Hoger beroepsonderwijs Totaal 2020/'21 234.155
Mannen Totaal migratieachtergrond Hoger beroepsonderwijs Totaal 2021/'22* 233.157
Mannen Totaal migratieachtergrond Wetenschappelijk onderwijs Totaal 2010/'11 117.337
Mannen Totaal migratieachtergrond Wetenschappelijk onderwijs Totaal 2011/'12 118.886
Mannen Totaal migratieachtergrond Wetenschappelijk onderwijs Totaal 2012/'13 117.129
Mannen Totaal migratieachtergrond Wetenschappelijk onderwijs Totaal 2013/'14 121.664
Mannen Totaal migratieachtergrond Wetenschappelijk onderwijs Totaal 2014/'15 124.269
Mannen Totaal migratieachtergrond Wetenschappelijk onderwijs Totaal 2015/'16 127.618
Mannen Totaal migratieachtergrond Wetenschappelijk onderwijs Totaal 2016/'17 130.644
Mannen Totaal migratieachtergrond Wetenschappelijk onderwijs Totaal 2017/'18 135.848
Mannen Totaal migratieachtergrond Wetenschappelijk onderwijs Totaal 2018/'19 141.734
Mannen Totaal migratieachtergrond Wetenschappelijk onderwijs Totaal 2019/'20 145.909
Mannen Totaal migratieachtergrond Wetenschappelijk onderwijs Totaal 2020/'21 155.987
Mannen Totaal migratieachtergrond Wetenschappelijk onderwijs Totaal 2021/'22* 160.086
Vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger beroepsonderwijs Totaal 2010/'11 217.805
Vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger beroepsonderwijs Totaal 2011/'12 219.971
Vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger beroepsonderwijs Totaal 2012/'13 218.108
Vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger beroepsonderwijs Totaal 2013/'14 226.669
Vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger beroepsonderwijs Totaal 2014/'15 229.231
Vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger beroepsonderwijs Totaal 2015/'16 227.001
Vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger beroepsonderwijs Totaal 2016/'17 228.908
Vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger beroepsonderwijs Totaal 2017/'18 231.292
Vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger beroepsonderwijs Totaal 2018/'19 233.248
Vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger beroepsonderwijs Totaal 2019/'20 239.118
Vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger beroepsonderwijs Totaal 2020/'21 255.107
Vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger beroepsonderwijs Totaal 2021/'22* 258.342
Vrouwen Totaal migratieachtergrond Wetenschappelijk onderwijs Totaal 2010/'11 125.020
Vrouwen Totaal migratieachtergrond Wetenschappelijk onderwijs Totaal 2011/'12 126.540
Vrouwen Totaal migratieachtergrond Wetenschappelijk onderwijs Totaal 2012/'13 124.242
Vrouwen Totaal migratieachtergrond Wetenschappelijk onderwijs Totaal 2013/'14 128.522
Vrouwen Totaal migratieachtergrond Wetenschappelijk onderwijs Totaal 2014/'15 131.392
Vrouwen Totaal migratieachtergrond Wetenschappelijk onderwijs Totaal 2015/'16 133.551
Vrouwen Totaal migratieachtergrond Wetenschappelijk onderwijs Totaal 2016/'17 137.383
Vrouwen Totaal migratieachtergrond Wetenschappelijk onderwijs Totaal 2017/'18 144.190
Vrouwen Totaal migratieachtergrond Wetenschappelijk onderwijs Totaal 2018/'19 152.978
Vrouwen Totaal migratieachtergrond Wetenschappelijk onderwijs Totaal 2019/'20 160.979
Vrouwen Totaal migratieachtergrond Wetenschappelijk onderwijs Totaal 2020/'21 175.432
Vrouwen Totaal migratieachtergrond Wetenschappelijk onderwijs Totaal 2021/'22* 184.635
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Deze tabel bevat het aantal eerste- en ouderejaarsstudenten aan de door de overheid bekostigde instellingen voor het hoger onderwijs naar onderwijssoort, studierichting, migratieachtergrond en studiejaar.

Deze tabel bevat vanaf studiejaar 2015/'16 ook het aantal ingeschreven studenten aan enkele aangewezen instellingen: de theologische universiteiten en de Universiteit voor Humanistiek. Vanaf studiejaar 2016/'17 is ook de Transnationale Universiteit Limburg meegenomen. In deze tabel is gebruik gemaakt van de ISCED-F2013 indeling.

Deze tabel geeft per jaar de verdeling van de studenten over de verschillende studierichtingen weer. Vanwege clusteringen en splitsingen van studies van jaar op jaar is deze tabel minder geschikt voor een vergelijking van studierichtingen door de jaren heen.

Gegevens beschikbaar vanaf: studiejaar 2010/'11.

Status van de cijfers:
De cijfers over de studiejaren tot en met 2020/'21 zijn definitief en de cijfers over het studiejaar 2021/'22 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 23 januari 2023:
Geen, deze tabel is stopgezet. De voorlopig cijfers over studiejaar 2021/'22 zullen hierdoor niet meer definitief worden gemaakt.

Wanneer komen de nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Totaal ingeschrevenen
Ingeschrevenen zijn mensen die hun college- of examengeld hebben betaald en van wie de inschrijvingsprocedure is voltooid. Als peildatum voor de bepaling van het aantal ingeschrevenen is gekozen voor 1 oktober.