Hoger onderwijs; eerste- en ouderejaarsstudenten, studierichting


Deze tabel bevat het aantal eerste- en ouderejaarsstudenten aan de door de overheid bekostigde instellingen voor het hoger onderwijs naar onderwijssoort, studierichting, migratieachtergrond en studiejaar.
Deze tabel bevat ook het aantal ingeschreven studenten aan enkele aangewezen instellingen: de theologische universiteiten en de Universiteit voor Humanistiek. Vanaf studiejaar 2016/'17 is ook de Transnationale Universiteit Limburg meegenomen. In deze tabel is gebruik gemaakt van de ISCED-F2013 indeling. In eerdere tabellen naar studierichting is gebruik gemaakt van ISCED-F1997. Beide indelingen sluiten niet op elkaar aan. Vandaar dat is besloten om vanaf studiejaar 2015/'16 een nieuwe reeks te maken.
Deze tabel geeft per jaar de verdeling van de studenten over de verschillende studierichtingen weer. Vanwege clusteringen en splitsingen van studies van jaar op jaar is deze tabel minder geschikt voor een vergelijking van studierichtingen door de jaren heen.

Gegevens beschikbaar vanaf: studiejaar 2015/'16.

Status van de cijfers:
De cijfers over de studiejaren tot en met 2018/'19 zijn definitief en de cijfers over het studiejaar 2019/'20 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 8 mei 2020:
De definitieve cijfers over het studiejaar 2018/'19 zijn toegevoegd.

Wanneer komen de nieuwe cijfers?
In het eerste kwartaal van 2021 komen de voorlopige cijfers over het studiejaar 2020/'21 beschikbaar.

Hoger onderwijs; eerste- en ouderejaarsstudenten, studierichting

Geslacht Migratieachtergrond Onderwijssoort Studierichting ISCED 2013 Perioden Totaal ingeschrevenen (aantal)
Mannen Totaal migratieachtergrond Hoger beroepsonderwijs Totaal 2015/'16 215.593
Mannen Totaal migratieachtergrond Hoger beroepsonderwijs Totaal 2016/'17 217.737
Mannen Totaal migratieachtergrond Hoger beroepsonderwijs Totaal 2017/'18 221.398
Mannen Totaal migratieachtergrond Hoger beroepsonderwijs Totaal 2018/'19 222.422
Mannen Totaal migratieachtergrond Hoger beroepsonderwijs Totaal 2019/'20* 224.252
Mannen Totaal migratieachtergrond Wetenschappelijk onderwijs Totaal 2015/'16 127.618
Mannen Totaal migratieachtergrond Wetenschappelijk onderwijs Totaal 2016/'17 130.644
Mannen Totaal migratieachtergrond Wetenschappelijk onderwijs Totaal 2017/'18 135.848
Mannen Totaal migratieachtergrond Wetenschappelijk onderwijs Totaal 2018/'19 141.734
Mannen Totaal migratieachtergrond Wetenschappelijk onderwijs Totaal 2019/'20* 145.941
Vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger beroepsonderwijs Totaal 2015/'16 227.001
Vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger beroepsonderwijs Totaal 2016/'17 228.908
Vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger beroepsonderwijs Totaal 2017/'18 231.292
Vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger beroepsonderwijs Totaal 2018/'19 233.248
Vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger beroepsonderwijs Totaal 2019/'20* 239.130
Vrouwen Totaal migratieachtergrond Wetenschappelijk onderwijs Totaal 2015/'16 133.551
Vrouwen Totaal migratieachtergrond Wetenschappelijk onderwijs Totaal 2016/'17 137.383
Vrouwen Totaal migratieachtergrond Wetenschappelijk onderwijs Totaal 2017/'18 144.190
Vrouwen Totaal migratieachtergrond Wetenschappelijk onderwijs Totaal 2018/'19 152.978
Vrouwen Totaal migratieachtergrond Wetenschappelijk onderwijs Totaal 2019/'20* 160.954
Bron: CBS.
Verklaring van tekens