Totale reizigerskilometers in Nederland; vervoerwijzen, regio's, 2010-2017

Totale reizigerskilometers in Nederland; vervoerwijzen, regio's, 2010-2017

Vervoerwijzen Regio's Perioden Reizigerskilometers (mld km)
Auto (bestuurder) Nederland 2016 97,7
Auto (bestuurder) Nederland 2017 96,0
Auto (bestuurder) Groningen (PV) 2016 3,2
Auto (bestuurder) Groningen (PV) 2017 3,1
Auto (bestuurder) Friesland (PV) 2016 4,6
Auto (bestuurder) Friesland (PV) 2017 4,0
Auto (bestuurder) Drenthe (PV) 2016 4,0
Auto (bestuurder) Drenthe (PV) 2017 3,6
Auto (bestuurder) Overijssel (PV) 2016 6,3
Auto (bestuurder) Overijssel (PV) 2017 7,0
Auto (bestuurder) Flevoland (PV) 2016 2,7
Auto (bestuurder) Flevoland (PV) 2017 2,6
Auto (bestuurder) Gelderland (PV) 2016 13,5
Auto (bestuurder) Gelderland (PV) 2017 12,6
Auto (bestuurder) Utrecht (PV) 2016 7,1
Auto (bestuurder) Utrecht (PV) 2017 7,3
Auto (bestuurder) Noord-Holland (PV) 2016 13,3
Auto (bestuurder) Noord-Holland (PV) 2017 13,5
Auto (bestuurder) Zuid-Holland (PV) 2016 18,9
Auto (bestuurder) Zuid-Holland (PV) 2017 17,9
Auto (bestuurder) Zeeland (PV) 2016 2,2
Auto (bestuurder) Zeeland (PV) 2017 2,1
Auto (bestuurder) Noord-Brabant (PV) 2016 15,7
Auto (bestuurder) Noord-Brabant (PV) 2017 15,7
Auto (bestuurder) Limburg (PV) 2016 6,1
Auto (bestuurder) Limburg (PV) 2017 6,7
Auto (passagier) Nederland 2016 43,1
Auto (passagier) Nederland 2017 42,7
Auto (passagier) Groningen (PV) 2016 1,9
Auto (passagier) Groningen (PV) 2017 1,9
Auto (passagier) Friesland (PV) 2016 1,8
Auto (passagier) Friesland (PV) 2017 1,6
Auto (passagier) Drenthe (PV) 2016 1,4
Auto (passagier) Drenthe (PV) 2017 1,2
Auto (passagier) Overijssel (PV) 2016 3,1
Auto (passagier) Overijssel (PV) 2017 2,8
Auto (passagier) Flevoland (PV) 2016 1,3
Auto (passagier) Flevoland (PV) 2017 1,5
Auto (passagier) Gelderland (PV) 2016 5,6
Auto (passagier) Gelderland (PV) 2017 5,6
Auto (passagier) Utrecht (PV) 2016 3,2
Auto (passagier) Utrecht (PV) 2017 3,0
Auto (passagier) Noord-Holland (PV) 2016 6,7
Auto (passagier) Noord-Holland (PV) 2017 6,4
Auto (passagier) Zuid-Holland (PV) 2016 8,7
Auto (passagier) Zuid-Holland (PV) 2017 8,9
Auto (passagier) Zeeland (PV) 2016 1,3
Auto (passagier) Zeeland (PV) 2017 1,1
Auto (passagier) Noord-Brabant (PV) 2016 6,0
Auto (passagier) Noord-Brabant (PV) 2017 6,0
Auto (passagier) Limburg (PV) 2016 2,2
Auto (passagier) Limburg (PV) 2017 2,7
Fiets Nederland 2016 14,6
Fiets Nederland 2017 14,5
Fiets Groningen (PV) 2016 0,5
Fiets Groningen (PV) 2017 0,6
Fiets Friesland (PV) 2016 0,5
Fiets Friesland (PV) 2017 0,5
Fiets Drenthe (PV) 2016 0,5
Fiets Drenthe (PV) 2017 0,4
Fiets Overijssel (PV) 2016 1,1
Fiets Overijssel (PV) 2017 1,1
Fiets Flevoland (PV) 2016 0,2
Fiets Flevoland (PV) 2017 0,3
Fiets Gelderland (PV) 2016 1,9
Fiets Gelderland (PV) 2017 1,9
Fiets Utrecht (PV) 2016 1,2
Fiets Utrecht (PV) 2017 1,2
Fiets Noord-Holland (PV) 2016 2,6
Fiets Noord-Holland (PV) 2017 2,6
Fiets Zuid-Holland (PV) 2016 2,8
Fiets Zuid-Holland (PV) 2017 2,9
Fiets Zeeland (PV) 2016 0,3
Fiets Zeeland (PV) 2017 0,4
Fiets Noord-Brabant (PV) 2016 2,2
Fiets Noord-Brabant (PV) 2017 1,9
Fiets Limburg (PV) 2016 0,7
Fiets Limburg (PV) 2017 0,7
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel vindt u het totaal aantal gereisde kilometers door de Nederlandse bevolking (exclusief tehuisbewoners) op Nederlands grondgebied in een jaar. Deze reizigerskilometers zijn uitgesplitst naar vervoerwijze. Het gaat hierbij om alle gebruikte vervoerwijzen: als een verplaatsing naar het werk achtereenvolgens met de fiets naar het station, met de trein en lopend naar kantoor was, dan zijn alle drie vervoerwijzen (ritten) apart geteld.

Als basis voor de berekening van het aantal reizigerskilometers per jaar zijn de onderzoeksresultaten van het Onderzoek Verplaatsingen in Nederland (OViN) gebruikt. In het totaal aantal reizigerskilometers naar vervoerswijze zijn zowel de kilometers van reguliere verplaatsingen als die van beroepsmatige verplaatsingen (exclusief die van de vrachtwagen) meegenomen. Beroepsmatige verplaatsingen worden bijvoorbeeld gemaakt door taxichauffeurs en pakketbezorgers. Los van het OViN onderzoek is er een modelmatige schatting van de reizigerskilometers op binnenlandse vakanties gemaakt. Optelling van deze binnenlandse vakantiekilometers bij de reizigerskilometers uit OViN geeft het geschatte totaal aantal reizigerskilometers door inwoners van Nederland op Nederlands grondgebied in een jaar, zoals weergegeven in deze tabel.
Let wel: de beroepsmatige verplaatsingen en geschatte reizigerskilometers op binnenlandse vakanties zijn niet opgenomen in de andere tabellen over personenmobiliteit op Statline. Dit is omdat voldoende informatie over deze verplaatsingen ontbreken.

Alleen de kilometers op Nederlands grondgebied tellen mee. Dit betekent dat grensoverschrijdende verplaatsingen aan de grens zijn afgekapt en daarmee de gereisde kilometers in het buitenland buiten beschouwing zijn gelaten.

Gegevens beschikbaar van 2010 tot en met 2017.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijziging per 19 februari 2020:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijziging per 30 augustus 2016:
Een kleine correctie (verhoging) van de reizigerskilometers als autobestuurder voor verslagjaar 2015 is doorgevoerd: enkele beroepsmatige autoritten waren eerder foutief niet opgenomen. Daarnaast zijn er voor verslagjaar 2015 door afrondingsverschillen enkele andere cijfers minimaal aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel: Totale vervoersprestatie in Nederland; vervoerwijzen, regio's. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Reizigerskilometers
Dit betreft de totaal aantal afgelegde afstand door de reizigers. De reizigerskilometers naar vervoerwijze zijn op basis van de ritvervoerwijze zodat ook voor- en natransport apart gemeten zijn. Bijvoorbeeld bij een verplaatsing van huis naar het werk met achtereenvolgens de fiets naar het station, de trein en te voet naar kantoor worden de kilometers voor de drie vervoerwijzen apart geteld.