Wegvervoer; kerncijfers per milieuklasse

Wegvervoer; kerncijfers per milieuklasse

Beroeps- en eigen vervoer Vervoerstroom Milieuklasse van het voertuig, EURO-norm Perioden Vervoerd ladinggewicht (1 000 ton) Ladingtonkilometers (x mln) Voertuigkilometers, beladen (mln km) Ritten, beladen (x 1 000)
Beroepsvervoer Totaal Totaal 2021* 565.983 61.001 4.622 43.148
Beroepsvervoer Totaal Euro 0 2021* 0 0 0 0
Beroepsvervoer Totaal Euro 1 2021* 0 0 0 0
Beroepsvervoer Totaal Euro 2 2021* 698 33 4 93
Beroepsvervoer Totaal Euro 3 2021* 5.993 459 32 469
Beroepsvervoer Totaal Euro 4 2021* 4.199 252 27 418
Beroepsvervoer Totaal Euro 5 en EEV 2021* 83.479 6.392 516 6.517
Beroepsvervoer Totaal Euro 6 2021* 471.614 53.865 4.043 35.651
Beroepsvervoer Binnenlands vervoer Totaal 2021* 450.084 30.027 2.482 35.555
Beroepsvervoer Binnenlands vervoer Euro 0 2021* 0 0 0 0
Beroepsvervoer Binnenlands vervoer Euro 1 2021* 0 0 0 0
Beroepsvervoer Binnenlands vervoer Euro 2 2021* 554 15 2 81
Beroepsvervoer Binnenlands vervoer Euro 3 2021* 5.531 254 21 440
Beroepsvervoer Binnenlands vervoer Euro 4 2021* 3.830 200 21 389
Beroepsvervoer Binnenlands vervoer Euro 5 en EEV 2021* 71.708 3.904 340 5.744
Beroepsvervoer Binnenlands vervoer Euro 6 2021* 368.461 25.654 2.097 28.901
Beroepsvervoer Internationaal vervoer Totaal 2021* 115.900 30.973 2.141 7.592
Beroepsvervoer Internationaal vervoer Euro 0 2021* 0 0 0 0
Beroepsvervoer Internationaal vervoer Euro 1 2021* 0 0 0 0
Beroepsvervoer Internationaal vervoer Euro 2 2021* 144 17 1 12
Beroepsvervoer Internationaal vervoer Euro 3 2021* 463 205 12 29
Beroepsvervoer Internationaal vervoer Euro 4 2021* 369 52 6 28
Beroepsvervoer Internationaal vervoer Euro 5 en EEV 2021* 11.770 2.488 176 773
Beroepsvervoer Internationaal vervoer Euro 6 2021* 103.153 28.212 1.946 6.750
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het vervoerd ladinggewicht, ladingtonkilometers, aantal ritten en afgelegde afstanden door Nederlandse bedrijfsvoertuigen met een maximaal toegestaan gewicht (laadvermogen plus leeg gewicht) van meer dan 3,5 ton.
De cijfers worden uitgesplitst naar vervoerstromen en milieuklassen van het voertuig. Daarnaast wordt er onderscheid gemaakt tussen beroepsvervoer en eigen vervoer.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2010

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2018 zijn definitief, de cijfers van 2019 en 2020 zijn nader voorlopig en de cijfers van 2021 hebben een voorlopige status.

Wijzigingen per 15 april 2022:
Toegevoegd zijn de voorlopige cijfers over verslagjaar 2021.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers komen 4 maanden na afloop van het verslagjaar beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Vervoerd ladinggewicht
De door Nederlandse bedrijfsvoertuigen totaal vervoerde hoeveelheid lading.

Het totale gewicht van de vervoerde goederen, alle verpakking, en inclusief het leeggewicht van de transporteenheid (bv. (luchttransport)containers, wissellaadbakken en goederenpallets).
Ladingtonkilometers
Ladingtonkilometer
Meeteenheid voor de vervoersprestatie, overeenkomend met de verplaatsing van een ton (1000 kg) lading over een afstand van één kilometer.
Voertuigkilometers, beladen
Voertuigkilometer
Meeteenheid voor de verkeersprestatie, overeenkomend met de beweging van een voertuig over een afstand van één kilometer.

Totaal aantal gereden kilometers met lading, dus exclusief de gereden kilometers zonder lading die direct aan een beladen rit voorafgaan of er op volgen.
Ritten, beladen
Beladen rit
Een beladen rit start op het moment dat goederen voor de eerste keer worden geladen en waarbij het voertuig daarvoor leeg was (of het moment dat de trekker wordt gekoppeld aan een beladen oplegger) en eindigt op het moment dat goederen worden gelost en het voertuig vervolgens leeg komt (of het moment dat de trekker wordt ontkoppeld aan een beladen oplegger).