Caribisch NL; inkomen van particuliere huishoudens

Caribisch NL; inkomen van particuliere huishoudens

Kenmerken huishoudens Caribisch Nederland Perioden Huishoudens (aantal) Besteedbaar inkomen (gemiddeld) (1 000 dollar) Besteedbaar inkomen (mediaan) (1 000 dollar)
Particuliere huishoudens Caribisch Nederland 2021* 10.850 33,0 25,3
Particuliere huishoudens Bonaire 2021* 8.850 32,6 24,9
Particuliere huishoudens Sint Eustatius 2021* 1.250 33,9 25,1
Particuliere huishoudens Saba 2021* 750 35,7 28,9
Type: Eenpersoonshuishouden Caribisch Nederland 2021* 3.950 20,2 15,4
Type: Eenpersoonshuishouden Bonaire 2021* 3.150 19,3 15,0
Type: Eenpersoonshuishouden Sint Eustatius 2021* 500 23,4 16,6
Type: Eenpersoonshuishouden Saba 2021* 300 25,5 19,4
Type: Meerpersoonshuishouden Caribisch Nederland 2021* 6.850 40,3 33,6
Type: Meerpersoonshuishouden Bonaire 2021* 5.650 40,1 33,3
Type: Meerpersoonshuishouden Sint Eustatius 2021* 750 40,4 33,0
Type: Meerpersoonshuishouden Saba 2021* 450 43,0 38,2
Type: Eenoudergezin Caribisch Nederland 2021* 1.450 27,8 23,6
Type: Eenoudergezin Bonaire 2021* 1.100 27,8 23,6
Type: Eenoudergezin Sint Eustatius 2021* 250 27,3 23,1
Type: Eenoudergezin Saba 2021* 100 . .
Type: Eenouder, alle kinderen < 18 jr Caribisch Nederland 2021* 750 23,0 20,2
Type: Eenouder, alle kinderen < 18 jr Bonaire 2021* 550 23,3 20,2
Type: Eenouder, alle kinderen < 18 jr Sint Eustatius 2021* 150 22,4 20,2
Type: Eenouder, alle kinderen < 18 jr Saba 2021* 50 . .
Type: Eenouder, minst. één kind >= 18 jr Caribisch Nederland 2021* 700 32,8 27,8
Type: Eenouder, minst. één kind >= 18 jr Bonaire 2021* 550 32,4 27,0
Type: Eenouder, minst. één kind >= 18 jr Sint Eustatius 2021* 100 32,5 28,8
Type: Eenouder, minst. één kind >= 18 jr Saba 2021* 50 . .
Type: Paar, totaal Caribisch Nederland 2021* 4.100 42,2 35,4
Type: Paar, totaal Bonaire 2021* 3.450 41,3 34,3
Type: Paar, totaal Sint Eustatius 2021* 350 47,6 41,4
Type: Paar, totaal Saba 2021* 250 46,4 40,3
Type: Paar, zonder kind Caribisch Nederland 2021* 1.950 37,2 30,0
Type: Paar, zonder kind Bonaire 2021* 1.650 36,5 29,4
Type: Paar, zonder kind Sint Eustatius 2021* 150 42,1 34,2
Type: Paar, zonder kind Saba 2021* 150 39,7 31,7
Type: Paar, met kind(eren) Caribisch Nederland 2021* 2.150 46,7 40,3
Type: Paar, met kind(eren) Bonaire 2021* 1.800 45,7 39,1
Type: Paar, met kind(eren) Sint Eustatius 2021* 200 51,9 46,3
Type: Paar, met kind(eren) Saba 2021* 150 52,3 45,7
Type: Paar, alle kinderen < 18 jr Caribisch Nederland 2021* 1.300 43,5 37,8
Type: Paar, alle kinderen < 18 jr Bonaire 2021* 1.050 42,0 35,9
Type: Paar, alle kinderen < 18 jr Sint Eustatius 2021* 100 49,9 45,6
Type: Paar, alle kinderen < 18 jr Saba 2021* 100 . .
Type: Paar, minstens één kind >= 18 jr Caribisch Nederland 2021* 900 51,3 43,4
Type: Paar, minstens één kind >= 18 jr Bonaire 2021* 750 50,9 43,5
Type: Paar, minstens één kind >= 18 jr Sint Eustatius 2021* 100 . .
Type: Paar, minstens één kind >= 18 jr Saba 2021* 50 . .
Type: Meerpersoonshuishouden, overig Caribisch Nederland 2021* 1.350 48,1 41,6
Type: Meerpersoonshuishouden, overig Bonaire 2021* 1.100 48,5 41,8
Type: Meerpersoonshuishouden, overig Sint Eustatius 2021* 150 45,4 35,3
Type: Meerpersoonshuishouden, overig Saba 2021* 50 . .
Type: Alleenstaande met ander(en) Caribisch Nederland 2021* 550 40,2 33,4
Type: Alleenstaande met ander(en) Bonaire 2021* 450 39,9 33,2
Type: Alleenstaande met ander(en) Sint Eustatius 2021* 50 . .
Type: Alleenstaande met ander(en) Saba 2021* 50 . .
Type: Eenoudergezin met ander(en) Caribisch Nederland 2021* 250 40,2 36,0
Type: Eenoudergezin met ander(en) Bonaire 2021* 200 39,7 35,9
Type: Eenoudergezin met ander(en) Sint Eustatius 2021* 50 . .
Type: Eenoudergezin met ander(en) Saba 2021* 0 . .
Type: Paar met ander(en), zonder kind Caribisch Nederland 2021* 200 53,8 46,2
Type: Paar met ander(en), zonder kind Bonaire 2021* 150 54,9 46,5
Type: Paar met ander(en), zonder kind Sint Eustatius 2021* 0 . .
Type: Paar met ander(en), zonder kind Saba 2021* 0 . .
Type: Paar met ander(en), met kind(eren) Caribisch Nederland 2021* 350 63,0 54,2
Type: Paar met ander(en), met kind(eren) Bonaire 2021* 300 63,0 53,8
Type: Paar met ander(en), met kind(eren) Sint Eustatius 2021* 50 . .
Type: Paar met ander(en), met kind(eren) Saba 2021* 0 . .
Hoofdkostwinner: tot 40 jaar Caribisch Nederland 2021* 3.150 28,5 22,7
Hoofdkostwinner: tot 40 jaar Bonaire 2021* 2.600 28,3 22,3
Hoofdkostwinner: tot 40 jaar Sint Eustatius 2021* 350 28,4 23,1
Hoofdkostwinner: tot 40 jaar Saba 2021* 200 30,0 24,4
Hoofdkostwinner: 40 tot 60 jaar Caribisch Nederland 2021* 4.500 37,4 30,2
Hoofdkostwinner: 40 tot 60 jaar Bonaire 2021* 3.650 36,7 29,3
Hoofdkostwinner: 40 tot 60 jaar Sint Eustatius 2021* 550 39,7 32,7
Hoofdkostwinner: 40 tot 60 jaar Saba 2021* 300 40,8 34,4
Hoofdkostwinner: 60 jaar of ouder Caribisch Nederland 2021* 3.200 31,2 22,4
Hoofdkostwinner: 60 jaar of ouder Bonaire 2021* 2.600 31,1 22,6
Hoofdkostwinner: 60 jaar of ouder Sint Eustatius 2021* 400 29,9 19,0
Hoofdkostwinner: 60 jaar of ouder Saba 2021* 250 33,5 26,6
Bron: Inkomen als werknemer/zelfstandige Caribisch Nederland 2021* 9.250 36,5 29,3
Bron: Inkomen als werknemer/zelfstandige Bonaire 2021* 7.600 35,8 28,7
Bron: Inkomen als werknemer/zelfstandige Sint Eustatius 2021* 1.000 39,8 32,5
Bron: Inkomen als werknemer/zelfstandige Saba 2021* 650 38,9 32,2
Bron: Overdrachtsinkomen Caribisch Nederland 2021* 1.600 12,3 9,7
Bron: Overdrachtsinkomen Bonaire 2021* 1.200 12,4 9,0
Bron: Overdrachtsinkomen Sint Eustatius 2021* 250 10,6 10,3
Bron: Overdrachtsinkomen Saba 2021* 100 . .
Besteedbaar inkomen: 1e 25%-groep Caribisch Nederland 2021*
Besteedbaar inkomen: 1e 25%-groep Bonaire 2021* 2.200 7,5 8,1
Besteedbaar inkomen: 1e 25%-groep Sint Eustatius 2021* 300 7,3 7,9
Besteedbaar inkomen: 1e 25%-groep Saba 2021* 200 10,3 11,5
Besteedbaar inkomen: 2e 25%-groep Caribisch Nederland 2021*
Besteedbaar inkomen: 2e 25%-groep Bonaire 2021* 2.200 18,8 18,4
Besteedbaar inkomen: 2e 25%-groep Sint Eustatius 2021* 300 18,6 18,2
Besteedbaar inkomen: 2e 25%-groep Saba 2021* 200 22,2 21,6
Besteedbaar inkomen: 3e 25%-groep Caribisch Nederland 2021*
Besteedbaar inkomen: 3e 25%-groep Bonaire 2021* 2.200 33,3 32,9
Besteedbaar inkomen: 3e 25%-groep Sint Eustatius 2021* 300 35,1 35,2
Besteedbaar inkomen: 3e 25%-groep Saba 2021* 200 38,2 37,9
Besteedbaar inkomen: 4e 25%-groep Caribisch Nederland 2021*
Besteedbaar inkomen: 4e 25%-groep Bonaire 2021* 2.200 70,8 60,5
Besteedbaar inkomen: 4e 25%-groep Sint Eustatius 2021* 300 74,4 64,4
Besteedbaar inkomen: 4e 25%-groep Saba 2021* 200 72,1 63,7
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het (besteedbaar en gestandaardiseerd) inkomen van particuliere huishoudens in Caribisch Nederland; de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Huishoudens worden onderscheiden naar samenstelling, leeftijd van de hoofdkostwinner, voornaamste bron van inkomen en hoogte van het inkomen. De indeling naar hoogte van het inkomen in kwartielgroepen is per eiland bepaald, omdat de inkomensverschillen tussen de eilanden een kwartielindeling op totaal niveau (Caribisch Nederland als geheel) moeilijk interpreteerbaar maken.

Populatie:
De onderzoekspopulatie bestaat uit de bevolking in particuliere huishoudens met een waargenomen inkomen. Peildatum is 31 december van het verslagjaar.

Gegevens beschikbaar vanaf:
2011.

Status van de cijfers:
De cijfers over de jaren 2011 - 2020 zijn definitief.
De cijfers over 2021 zijn voorlopig.

Wijzigingen 30 juni 2023:
De definitieve cijfers over 2020 en de voorlopige cijfers over 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden in september 2024 verwacht.

Toelichting onderwerpen

Huishoudens
Aantal particuliere huishoudens met inkomen op 31 december van het onderzoeksjaar.
Besteedbaar inkomen (gemiddeld)
Het besteedbaar inkomen is gelijk aan het bruto-inkomen verminderd met
- betaalde inkomensoverdrachten,
- premies inkomensverzekeringen,
- premies ziektekostenverzekeringen, en
- belastingen op inkomen en vermogen.
Besteedbaar inkomen (mediaan)
Het besteedbaar inkomen is gelijk aan het bruto-inkomen verminderd met
- betaalde inkomensoverdrachten,
- premies inkomensverzekeringen,
- premies ziektekostenverzekeringen, en
- belastingen op inkomen en vermogen.

De mediaan is het middelste getal wanneer alle bedragen van laag naar hoog worden gesorteerd.