Caribisch NL; inkomen van particuliere huishoudens

Caribisch NL; inkomen van particuliere huishoudens

Kenmerken huishoudens Caribisch Nederland Perioden Personen met inkomen per huishouden (aantal) Besteedbaar inkomen (gemiddeld) (1 000 dollar) Besteedbaar inkomen (mediaan) (1 000 dollar) Gestandaardiseerd inkomen (gemiddeld) (1 000 dollar) Gestandaardiseerd inkomen (mediaan) (1 000 dollar)
Bron: Inkomen als werknemer/zelfstandige Caribisch Nederland 2020* 1,7 35,8 28,4 24,0 19,7
Bron: Inkomen als werknemer/zelfstandige Bonaire 2020* 1,7 34,9 27,6 23,2 19,2
Bron: Inkomen als werknemer/zelfstandige Sint Eustatius 2020* 1,6 40,5 31,4 27,4 22,4
Bron: Inkomen als werknemer/zelfstandige Saba 2020* 1,5 38,8 32,8 27,5 23,1
Bron: Overdrachtsinkomen Caribisch Nederland 2020* 1,4 11,4 9,7 8,8 8,8
Bron: Overdrachtsinkomen Bonaire 2020* 1,4 11,2 9,1 8,5 8,6
Bron: Overdrachtsinkomen Sint Eustatius 2020* 1,2 10,9 10,5 8,9 8,0
Bron: Overdrachtsinkomen Saba 2020* . . . . .
Besteedbaar inkomen: 1e 25%-groep Caribisch Nederland 2020*
Besteedbaar inkomen: 1e 25%-groep Bonaire 2020* 1,1 7,6 8,6
Besteedbaar inkomen: 1e 25%-groep Sint Eustatius 2020* 1,1 8,0 8,3
Besteedbaar inkomen: 1e 25%-groep Saba 2020* 1,1 10,8 11,5
Besteedbaar inkomen: 2e 25%-groep Caribisch Nederland 2020*
Besteedbaar inkomen: 2e 25%-groep Bonaire 2020* 1,3 18,5 18,1
Besteedbaar inkomen: 2e 25%-groep Sint Eustatius 2020* 1,3 19,3 18,8
Besteedbaar inkomen: 2e 25%-groep Saba 2020* 1,3 22,7 22,2
Besteedbaar inkomen: 3e 25%-groep Caribisch Nederland 2020*
Besteedbaar inkomen: 3e 25%-groep Bonaire 2020* 1,8 32,4 32,1
Besteedbaar inkomen: 3e 25%-groep Sint Eustatius 2020* 1,6 35,6 34,8
Besteedbaar inkomen: 3e 25%-groep Saba 2020* 1,7 38,2 37,7
Besteedbaar inkomen: 4e 25%-groep Caribisch Nederland 2020*
Besteedbaar inkomen: 4e 25%-groep Bonaire 2020* 2,4 69,0 58,7
Besteedbaar inkomen: 4e 25%-groep Sint Eustatius 2020* 2,1 78,4 68,3
Besteedbaar inkomen: 4e 25%-groep Saba 2020* 2,0 72,8 65,6
Gestandaardiseerd inkomen: 1e 25%-groep Caribisch Nederland 2020*
Gestandaardiseerd inkomen: 1e 25%-groep Bonaire 2020* 1,2 6,1 6,6
Gestandaardiseerd inkomen: 1e 25%-groep Sint Eustatius 2020* 1,2 6,4 6,9
Gestandaardiseerd inkomen: 1e 25%-groep Saba 2020* 1,2 9,2 10,4
Gestandaardiseerd inkomen: 2e 25%-groep Caribisch Nederland 2020*
Gestandaardiseerd inkomen: 2e 25%-groep Bonaire 2020* 1,5 14,2 14,1
Gestandaardiseerd inkomen: 2e 25%-groep Sint Eustatius 2020* 1,4 14,4 14,1
Gestandaardiseerd inkomen: 2e 25%-groep Saba 2020* 1,5 17,7 18,0
Gestandaardiseerd inkomen: 3e 25%-groep Caribisch Nederland 2020*
Gestandaardiseerd inkomen: 3e 25%-groep Bonaire 2020* 1,8 21,7 21,4
Gestandaardiseerd inkomen: 3e 25%-groep Sint Eustatius 2020* 1,6 24,8 24,3
Gestandaardiseerd inkomen: 3e 25%-groep Saba 2020* 1,7 26,3 26,5
Gestandaardiseerd inkomen: 4e 25%-groep Caribisch Nederland 2020*
Gestandaardiseerd inkomen: 4e 25%-groep Bonaire 2020* 2,0 43,2 36,8
Gestandaardiseerd inkomen: 4e 25%-groep Sint Eustatius 2020* 1,8 51,1 46,0
Gestandaardiseerd inkomen: 4e 25%-groep Saba 2020* 1,8 49,6 46,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het (besteedbaar en gestandaardiseerd) inkomen van particuliere huishoudens in Caribisch Nederland; de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Huishoudens worden onderscheiden naar samenstelling, leeftijd van de hoofdkostwinner, voornaamste bron van inkomen en hoogte van het inkomen. De indeling naar hoogte van het inkomen in kwartielgroepen is per eiland bepaald, omdat de inkomensverschillen tussen de eilanden een kwartielindeling op totaal niveau (Caribisch Nederland als geheel) moeilijk interpreteerbaar maken.

Populatie:
De onderzoekspopulatie bestaat uit de bevolking in particuliere huishoudens met een waargenomen inkomen. Peildatum is 31 december van het verslagjaar.

Gegevens beschikbaar vanaf:
2011.

Status van de cijfers:
De cijfers over de jaren 2011 - 2019 zijn definitief.
De cijfers over 2020 zijn voorlopig.

Wijzigingen 30 juni 2022:
De definitieve cijfers over 2019 en de voorlopige cijfers over 2020 zijn toegevoegd.
De definitieve cijfers over 2018 zijn gewijzigd als gevolg van complete kinderbijslag data.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden in september 2023 verwacht.

Toelichting onderwerpen

Personen met inkomen per huishouden
Gemiddeld aantal personen met persoonlijk inkomen per huishouden. Het persoonlijk inkomen omvat inkomen uit arbeid, inkomen uit eigen onderneming, uitkering inkomensverzekeringen en uitkering sociale voorzieningen (met uitzondering van kinderbijslag).
Besteedbaar inkomen (gemiddeld)
Het besteedbaar inkomen is gelijk aan het bruto-inkomen verminderd met
- betaalde inkomensoverdrachten,
- premies inkomensverzekeringen,
- premies ziektekostenverzekeringen, en
- belastingen op inkomen en vermogen.
Besteedbaar inkomen (mediaan)
Het besteedbaar inkomen is gelijk aan het bruto-inkomen verminderd met
- betaalde inkomensoverdrachten,
- premies inkomensverzekeringen,
- premies ziektekostenverzekeringen, en
- belastingen op inkomen en vermogen.

De mediaan is het middelste getal wanneer alle bedragen van laag naar hoog worden gesorteerd.
Gestandaardiseerd inkomen (gemiddeld)
Het gestandaardiseerd inkomen is het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden.
Gestandaardiseerd inkomen (mediaan)
Het gestandaardiseerd inkomen is het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden.

De mediaan is het middelste getal wanneer alle bedragen van laag naar hoog worden gesorteerd.