Arbeidsdeelname; regionale indeling 2015, 2003-2015

Bewerk tabel

Deze tabel bevat jaarcijfers over de arbeidsdeelname in Nederland voor diverse regionale indelingen. De bevolking van 15 tot 75 jaar wordt ingedeeld in de werkzame, werkloze en de niet-beroepsbevolking. De werkzame beroepsbevolking wordt verder ingedeeld op basis van positie in de werkkring en beroepsniveau. Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar geslacht, leeftijd, herkomst en onderwijsniveau beschikbaar. De indeling naar gemeenten is gebaseerd op de woongemeenten van 1 januari 2015.

Gegevens beschikbaar van 2003 tot en met 2015.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 14 februari 2017:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet. Elk jaar in februari wordt een nieuwe tabel met de dan meest recente gebiedsindelingen samengesteld.

Arbeidsdeelname; regionale indeling 2015, 2003-2015

Persoonskenmerken Regio's Perioden Beroeps- en niet-beroepsbevolking (x 1 000) BeroepsbevolkingBeroepsbevolking (x 1 000) BeroepsbevolkingWerkzame beroepsbevolkingWerkzame beroepsbevolking (x 1 000) Werkzame beroepsbevolkingPositie in de werkkringWerknemer (x 1 000) Werkzame beroepsbevolkingPositie in de werkkringZelfstandige (x 1 000) Werkzame beroepsbevolkingBeroepsniveau (ISCO)Beroepsniveau 1 (x 1 000) Werkzame beroepsbevolkingBeroepsniveau (ISCO)Beroepsniveau 2 (x 1 000) Werkzame beroepsbevolkingBeroepsniveau (ISCO)Beroepsniveau 3 (x 1 000) Werkzame beroepsbevolkingBeroepsniveau (ISCO)Beroepsniveau 4 (x 1 000) BeroepsbevolkingWerkloze beroepsbevolking (x 1 000) BeroepsbevolkingWerkloosheidspercentage (%) Niet-beroepsbevolking (x 1 000) Bruto arbeidsparticipatie (%) Netto arbeidsparticipatie (%)
Totaal Nederland 2015 12.685 8.907 8.294 6.909 1.384 737 3.592 1.341 2.497 614 6,9 3.778 70,2 65,4
Totaal Groningen (PV) 2015 448 305 279 235 44 27 126 44 77 26 8,5 143 68,0 62,2
Totaal Friesland (PV) 2015 479 332 308 250 58 31 153 49 67 24 7,3 146 69,4 64,4
Totaal Drenthe (PV) 2015 360 248 231 191 40 22 109 39 54 17 7,0 112 68,9 64,1
Totaal Overijssel (PV) 2015 843 600 559 473 86 55 261 88 147 40 6,7 243 71,1 66,3
Totaal Flevoland (PV) 2015 300 215 198 169 29 20 86 32 55 16 7,7 85 71,5 66,0
Totaal Gelderland (PV) 2015 1.514 1.065 997 831 166 92 440 159 293 68 6,4 449 70,3 65,8
Totaal Utrecht (PV) 2015 944 688 644 533 111 47 233 103 259 44 6,4 256 72,9 68,2
Totaal Noord-Holland (PV) 2015 2.094 1.487 1.390 1.127 263 110 564 228 471 97 6,5 606 71,0 66,4
Totaal Zuid-Holland (PV) 2015 2.693 1.871 1.726 1.450 276 146 713 284 552 145 7,8 822 69,5 64,1
Totaal Zeeland (PV) 2015 281 195 184 153 31 18 89 30 41 11 5,5 87 69,2 65,3
Totaal Noord-Brabant (PV) 2015 1.879 1.332 1.245 1.048 197 118 564 200 346 87 6,5 548 70,9 66,2
Totaal Limburg (PV) 2015 850 571 534 450 84 51 255 86 135 38 6,6 279 67,2 62,7
Bron: CBS.
Verklaring van tekens