1 op de 15 adviezen bijgesteld na eindtoets basisschool

© ANP
Deze week gaat de eindtoets in het (speciaal) basisonderwijs van start, die door bijna 180 duizend leerlingen van groep 8 zal worden gemaakt. Het eerder uitgegeven leerkrachtadvies van deze leerlingen kan naar boven toe worden bijgesteld op basis van de toetsscore. Vorig jaar was dit bij 6,7 procent van de leerlingen het geval. Meisjes krijgen iets vaker een bijstelling dan jongens. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Vorig jaar kwamen ongeveer 60 duizend leerlingen na de uitslag van de eindtoets in aanmerking voor een bijstelling naar boven van het oorspronkelijke leerkrachtadvies, zo blijkt uit eerder uitgebrachte cijfers van DUO. Bij 13 duizend leerlingen is dat ook daadwerkelijk gebeurd. Het gaat hierbij vrijwel uitsluitend om leerlingen in het reguliere basisonderwijs. Bij 7,2 procent van de meisjes en 6,6 procent van de jongens in het reguliere basisonderwijs werd het advies aangepast.

Aanpassing leerkrachtadvies na eindtoets, 2015/'16
 MeisjesJongens
Regulier bao7,26,6
Speciaal bao0,30,4

Ruim vier op de tien leerkrachtadviezen wijzen naar vmbo

Bij de adviezen die leerkrachten voorafgaand aan de eindtoets hebben gegeven, werd 45 procent van de leerlingen verwezen naar een van de vier vmbo-niveaus of een combinatie hiervan. Havo- en vwo-adviezen kwamen ongeveer even vaak voor, beide rond de 20 procent. In 7 procent van de gevallen werd een gecombineerd havo-vwo-advies gegeven en in 6 procent van de gevallen een advies voor vmbo-gt-havo. De leerkrachtadviezen van jongens en meisjes verschillen weinig in het reguliere basisonderwijs.

Leerkrachtadvies regulier basisonderwijs, 2015/'16
 Regulier basisonderwijs
Vwo19,7
Havo-vwo7,2
Havo20,3
Vmbo-gt-havo6,5
Vmbo-gt21,2
Vmbo-kgt2,5
Vmbo-bk21,7
Pro0,8
Vso0,1

Adviezen jongens en meisjes verschillen in speciaal basisonderwijs

Het merendeel van de leerlingen in het speciaal basisonderwijs kreeg een leerkrachtadvies voor de beroepsgerichte leerweg (50 procent) - al dan niet met een lwoo-indicatie - of het praktijkonderwijs (39 procent). Jongens kregen vaker dan meisjes een advies voor het voortgezet speciaal onderwijs en voor de gemengde of theoretische leerweg van het vmbo (vmbo-gt), terwijl meisjes vaker geadviseerd werd om naar het praktijkonderwijs te gaan. Aangezien de meeste leerlingen in het speciaal basisonderwijs geen eindtoets maken, worden adviezen van deze kinderen meestal niet aangepast.

Leerkrachtadvies speciaal basisonderwijs, 2015/'16
 Speciaal basisonderwijs
Vwo0,4
Havo-vwo0,1
Havo1
Vmbo-gt-havo0,3
Vmbo-gt4
Vmbo-kgt0,6
Vmbo-bk50
Pro38,6
Vso5

Advies jongens iets vaker bijgesteld naar havo of vwo

Ruim de helft van de leerkrachtadviezen die worden aangepast na de eindtoets betreft vmbo-adviezen. Adviezen voor vmbo-t worden relatief vaak aangepast naar een verwijzing naar de havo of vmbo-t-havo. Jongens krijgen bij 51 procent van alle bijstellingen een verwijzing naar havo, vwo of havo-vwo, waar dit bij meisjes ruim 49 procent is.

Meest voorkomende bijstellingen schooladvies na eindtoets
 Aanpassing advies
Havo-vwo naar vwo6,9
Havo naar vwo6,8
Havo naar havo-vwo11,3
Vmbo-t-havo naar havo 9,8
Vmbo-t naar havo11,3
Vmbo-t naar vmbo-t-havo12,1
Vmbo-kgt naar -t3,1
Vmbo-k naar -t11,3
Vmbo-k naar -kgt2,9
Vmbo-b naar -k2,8

Meer jongens dan meisjes in speciaal basisonderwijs

Per 1 oktober van het schooljaar 2015/’16 zaten 1 478 duizend leerlingen op een school voor basisonderwijs, waarvan 2 procent onder het speciaal basisonderwijs viel. In het speciaal basisonderwijs waren meer jongens dan meisjes. Het aantal leerlingen in het (speciaal) basisonderwijs nam de laatste jaren af.

Aantal leerlingen in het (speciaal) basisonderwijs
 Speciaal basisonderwijsRegulier basisonderwijs
2011/'12421517
2012/'13401498
2013/'14381477
2014/'15371458
2015/'16*351443
2016/'17*341428