ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfstak, 2015

ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfstak, 2015

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Personeel en ICT Personeel dat werkt met een computer (% van werkzame personen) Personeel en ICT Personeel dat werkt met internet (% van werkzame personen) Personeel en ICT Personeel dat werkt met mobiel internet (% van werkzame personen) Personeel en ICT Telewerkers (% van werkzame personen)
Totaal, C-N en Q 71 66 28 26
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 51 45 13 15
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 58 49 19 18
16-18 Hout-, papier-, grafische industr. 61 47 14 15
19-21 Raffinaderijen en chemie 80 74 26 28
22-23 Kunststof- en bouwmateriaalindustr 55 44 14 13
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 54 44 14 15
26-27 Elektrische en elektron. Industrie 81 76 33 34
28 Machine-industrie 70 65 20 26
29-30 Transportmiddelenindustrie 51 44 12 10
31-33 Overige industrie en reparatie 36 33 15 13
D-E Energie, water, afvalbeheer 77 69 37 38
41-42 B&U en wegenbouw 60 58 35 31
43 Gespecialiseerde bouw 59 54 31 27
45 Autohandel en -reparatie 69 65 15 11
46 Groothandel en handelsbemiddeling 77 71 32 29
47 Detailhandel (niet in auto’s) 47 35 7 8
H Vervoer en opslag 55 45 21 20
55 Logiesverstrekking 50 48 8 6
56 Eet- en drinkgelegenheden 40 28 11 8
58-60 Uitgeverijen, film,radio en t.v. 93 92 33 34
61 Telecommunicatie 96 96 43 40
62-63 IT- en informatiedienstverlening 99 98 62 67
6419-6492 Banken 99 98 72 33
651-652 Verzekeringen 98 98 54 53
6612-6619 Financiële advisering 99 99 21 27
68 Verhuur en handel van onroerend goed 93 90 50 43
69-70 Juridisch en managementadvies 96 94 48 55
71 Architecten-, ingenieursbureaus e.d. 94 91 44 45
72 Research 94 93 35 47
73 Reclamewezen en marktonderzoek 89 89 29 30
74-75 Overige professionele diensten 85 82 28 29
77 Verhuur van roerende goederen 75 72 36 30
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 86 85 47 27
79 Reisbureaus, reisorganisatie en -info 99 99 28 32
80-82 Overige zakelijke dienstverlening 34 31 11 11
86 Gezondheidszorg 90 86 15 29
87-88 Verzorging en welzijn 71 69 25 29
26-28 Elektrotechn. en machine-industrie 74 69 24 29
69-71 Management- en technisch advies 95 93 46 51
73-75 Reclame, design, overige diensten 88 86 29 30
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) door bedrijven. Gegevens zijn uitgesplitst naar bedrijfstak volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De verslagperiode van deze tabel betreft medio 2015. Een aantal onderwerpen heeft echter betrekking op het jaar 2014. Als dit het geval is wordt dit vermeld in de toelichting bij het onderwerp.

Gegevens beschikbaar voor 2015.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per juni 2020:
Verbetering bij het onderwerp inkoop via EDI inkoopwaarde >= 2% van de totale omzet dit moet zijn Inkoopwaarde >= 2% van de totale inkoop.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over 2016 komen in december 2016 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Personeel en ICT
Personeel dat werkt met een computer betreft zowel ICT-specialisten als ICT-gebruikers. ICT staat voor informatie- en communicatietechnologie. Een ICT-specialist is een werknemer voor wie ICT het belangrijkste werk vormt, bijvoorbeeld een software-ontwikkelaar, systeembeheerder of een 'hoofd automatiseringsafdeling'. Een ICT-gebruiker is een werknemer die bij het eigen werk gebruikmaakt van een computer en standaardpakketten (zoals tekstverwerking, spreadsheets, databases) en/of branchegerelateerde software (zoals boekhoudpakketten, CAD/CAM pakketten, SPSS).
Personeel dat werkt met een computer
Werkzame personen die minstens eenmaal per week het eigen werk verrichten met behulp van een computer.
Personeel dat werkt met internet
Werkzame personen die voor het eigen werk geregeld (ten minste één keer per week) een computer met toegang tot het internet gebruiken.

Personeel dat werkt met mobiel internet
Werkzame personen met door het bedrijf verstrekte draagbare apparatuur, zoals draagbare computers of smartphones, waarmee voor het eigen werk een mobiele verbinding gelegd kan worden met het internet.
Wanneer de verbinding uitsluitend via Wifi gelegd kan worden, en niet via mobiele telefoonnetwerken, wordt deze apparatuur niet meegeteld.
Telewerkers
Werkzame personen die regelmatig, minstens een halve dag per week, buiten de bedrijfsvestiging werken en van daaruit toegang hebben tot het ICT-systeem van het bedrijf. Bedoeld is dat de medewerker toegang heeft tot bestanden en/of programmatuur, dus meer dan alleen e-mail.