Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) werknemers; bedrijfstak

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) werknemers; bedrijfstak

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Slachtofferschap op het werk Ongewenste seksuele aandacht Van klanten (%) Slachtofferschap op het werk Ongewenste seksuele aandacht Van leidinggevenden of collega's (%)
A-U Alle economische activiteiten 2021 6,1 2,2
A Landbouw, bosbouw en visserij 2021 1,4 1,3
B-F Nijverheid en energie 2021 1,5 1,8
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2021 1,5 2,3
B Delfstoffenwinning 2021 . .
C Industrie 2021 1,5 2,3
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2021 1,9 2,6
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2021 4,2 5,5
16-18 Hout-, papier-, grafische industr. 2021 0,5 1,4
19 Aardolie-industrie 2021 . .
20 Chemische industrie 2021 0,4 1,6
21 Farmaceutische industrie 2021 0,3 2,0
22-23 Kunststof- en bouwmateriaalindustr 2021 1,1 1,6
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2021 1,0 2,8
26 Elektrotechnische industrie 2021 . .
27 Elektrische apparatenindustrie 2021 2,6 3,1
28 Machine-industrie 2021 0,7 1,3
29-30 Transportmiddelenindustrie 2021 1,4 1,9
31-33 Overige industrie en reparatie 2021 2,8 3,0
D Energievoorziening 2021 1,4 1,4
35 Energiebedrijven 2021 1,4 1,4
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2021 . .
F Bouwnijverheid 2021 1,4 0,7
G-N Commerciële dienstverlening 2021 4,9 2,6
G-I Handel, vervoer en horeca 2021 7,0 3,0
G Handel 2021 7,1 2,8
H Vervoer en opslag 2021 3,2 2,4
I Horeca 2021 11,4 5,0
J Informatie en communicatie 2021 1,0 1,6
58-60 Uitgeverijen, film,radio en t.v. 2021 2,2 2,3
61 Telecommunicatie 2021 . .
62-63 IT- en informatiedienstverlening 2021 0,8 1,4
K Financiële dienstverlening 2021 0,7 1,2
L Verhuur en handel van onroerend goed 2021 3,4 1,2
M-N Zakelijke dienstverlening 2021 3,2 2,5
M Specialistische zakelijke diensten 2021 1,7 2,3
69-71 Management- en technisch advies 2021 1,3 2,0
72 Research 2021 1,5 2,5
73-75 Reclame, design, overige diensten 2021 3,8 3,5
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2021 4,7 2,7
O-U Niet-commerciële dienstverlening 2021 9,7 1,8
O-Q Overheid en zorg 2021 10,3 1,7
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2021 2,7 2,4
P Onderwijs 2021 2,3 2,0
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2021 16,7 1,4
86 Gezondheidszorg 2021 15,1 1,8
87-88 Verzorging en welzijn 2021 17,7 1,1
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2021 4,1 2,2
R Cultuur, sport en recreatie 2021 5,3 3,3
S Overige dienstverlening 2021 3,5 1,5
T Huishoudens 2021 . .
U Extraterritoriale organisaties 2021 . .
Bron: © CBS, TNO
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de psychosociale arbeidsbelasting (PSA) van de Nederlandse werknemer van 15 tot 75 jaar, naar bedrijfstakken (SBI 2008). In de tabel worden cijfers gepresenteerd over werkdruk, zelfstandigheid in het werk, emotioneel belastend werk, psychische vermoeidheid door het werk en slachtofferschap op het werk.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2014.

Status van de cijfers:
Cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 20 april 2022
De jaarcijfers voor 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Uiterlijk in mei verschijnen de cijfers over het voorafgaande jaar.

Toelichting onderwerpen

Slachtofferschap op het werk
Op het werk persoonlijk te maken hebben gehad met ongewenste seksuele aandacht, intimidatie, lichamelijk geweld of pesten door klanten, leidinggevenden of collega's.
Ongewenste seksuele aandacht
Van klanten
Enquêtevraag: Kunt u aangeven in welke mate u de afgelopen 12 maanden persoonlijk te maken heeft gehad met ongewenste seksuele aandacht van klanten (of patiënten, leerlingen of passagiers, e.d.)?
Antwoordcategorieën:
Nee, nooit.
Ja, een enkele keer.
Ja, vaak.
Ja, zeer vaak.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorieën:
Ja, een enkele keer.
Ja, vaak.
Ja, zeer vaak.

In 2019 is de vragenlijst gewijzigd. Drie vragen over conflicten op het werk zijn niet gesteld. Deze vragen werden in 2014-2018 gesteld voorafgaand aan de vragen over slachtofferschap op het werk. Verschillen in uitkomsten tussen 2019 en 2018 kunnen, geheel of gedeeltelijk, het gevolg zijn van deze wijziging. In 2020 zijn de drie vragen over conflicten weer in de vragenlijst opgenomen.
Van leidinggevenden of collega's
Enquêtevraag: Kunt u aangeven in welke mate u de afgelopen 12 maanden persoonlijk te maken heeft gehad met ongewenste seksuele aandacht van leidinggevenden of collega's?
Antwoordcategorieën:
Nee, nooit.
Ja, een enkele keer.
Ja, vaak.
Ja, zeer vaak.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorieën:
Ja, een enkele keer.
Ja, vaak.
Ja, zeer vaak.

In 2019 is de vragenlijst gewijzigd. Drie vragen over conflicten op het werk zijn niet gesteld. Deze vragen werden in 2014-2018 gesteld voorafgaand aan de vragen over slachtofferschap op het werk. Verschillen in uitkomsten tussen 2019 en 2018 kunnen, geheel of gedeeltelijk, het gevolg zijn van deze wijziging. In 2020 zijn de drie vragen over conflicten weer in de vragenlijst opgenomen.