Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) werknemers; bedrijfstak

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) werknemers; bedrijfstak

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Werkdruk Erg snel werken (%) Werkdruk Heel veel werk doen (%) Werkdruk Extra hard werken (%) Zelfstandigheid in het werk Zelf beslissen (%) Zelfstandigheid in het werk Volgorde werkzaamheden bepalen (%) Zelfstandigheid in het werk Werktempo bepalen (%) Zelfstandigheid in het werk Oplossingen bedenken (%) Zelfstandigheid in het werk Verlof nemen (%) Zelfstandigheid in het werk Werktijden bepalen (%)
A Landbouw, bosbouw en visserij 2021 30,4 34,9 18,8 51,0 50,2 60,2 51,7 62,6 28,5
A Landbouw, bosbouw en visserij 2021 26,3 30,7 15,5 46,4 45,6 55,5 47,1 58,1 24,7
A Landbouw, bosbouw en visserij 2021 34,9 39,4 22,7 55,5 54,7 64,6 56,3 67,0 32,7
B Delfstoffenwinning 2021 30,6 51,9 31,7 71,9 72,0 70,6 77,4 57,7 30,0
B Delfstoffenwinning 2021 22,5 42,8 23,1 61,4 61,6 60,1 67,8 47,9 23,1
B Delfstoffenwinning 2021 40,2 60,9 41,9 80,5 80,5 79,2 84,8 66,9 37,9
C Industrie 2021 30,7 43,7 26,7 64,5 65,3 65,0 68,0 62,4 25,0
C Industrie 2021 29,4 42,3 25,4 63,0 63,9 63,6 66,5 60,9 23,8
C Industrie 2021 32,1 45,2 28,1 65,9 66,7 66,4 69,3 63,8 26,3
D Energievoorziening 2021 24,7 46,2 24,0 77,0 78,5 73,5 81,3 72,4 49,2
D Energievoorziening 2021 19,4 39,6 18,8 70,4 71,9 66,8 75,1 65,9 42,6
D Energievoorziening 2021 30,8 52,9 30,2 82,5 83,9 79,2 86,2 78,1 55,9
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2021 26,6 43,3 23,7 80,2 80,4 74,2 79,4 71,5 32,9
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2021 20,5 36,2 18,0 73,6 73,8 67,0 72,7 64,3 26,4
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2021 33,6 50,6 30,5 85,4 85,7 80,2 84,8 77,8 40,0
G Handel 2021 34,9 42,0 28,8 50,9 53,9 53,1 56,6 51,8 23,4
G Handel 2021 33,8 40,8 27,6 49,7 52,7 51,9 55,5 50,6 22,3
G Handel 2021 36,1 43,2 29,9 52,1 55,1 54,3 57,8 53,0 24,4
H Vervoer en opslag 2021 31,8 40,0 27,7 53,9 48,6 53,1 57,0 47,1 21,6
H Vervoer en opslag 2021 29,8 37,9 25,8 51,8 46,4 50,9 54,9 44,9 19,9
H Vervoer en opslag 2021 33,9 42,2 29,7 56,1 50,8 55,3 59,2 49,3 23,4
I Horeca 2021 50,3 45,0 34,8 38,6 41,1 37,6 45,8 41,6 22,9
I Horeca 2021 47,7 42,4 32,4 36,1 38,6 35,1 43,2 39,1 20,7
I Horeca 2021 52,9 47,6 37,3 41,2 43,7 40,1 48,4 44,2 25,2
M Specialistische zakelijke diensten 2021 35,4 47,7 30,9 74,3 77,1 69,2 78,5 69,1 46,1
M Specialistische zakelijke diensten 2021 33,6 45,7 29,1 72,5 75,3 67,3 76,8 67,2 44,1
M Specialistische zakelijke diensten 2021 37,3 49,6 32,8 76,0 78,7 71,0 80,1 70,9 48,0
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2021 34,6 41,5 28,0 54,6 58,1 57,7 58,5 49,8 25,8
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2021 32,7 39,6 26,2 52,5 56,1 55,7 56,5 47,8 24,1
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2021 36,5 43,5 29,9 56,6 60,1 59,7 60,5 51,8 27,6
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2021 27,6 42,7 25,3 72,7 77,1 68,6 77,9 68,7 49,0
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2021 26,0 41,0 23,8 71,0 75,6 67,0 76,4 67,0 47,3
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2021 29,1 44,4 26,9 74,2 78,6 70,3 79,4 70,3 50,8
P Onderwijs 2021 30,0 53,6 37,6 64,5 59,7 49,4 74,7 21,9 17,4
P Onderwijs 2021 28,7 52,1 36,3 63,2 58,3 48,0 73,4 20,6 16,2
P Onderwijs 2021 31,2 55,0 38,9 65,8 61,0 50,8 75,9 23,2 18,6
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2021 36,5 49,7 34,7 51,9 54,8 44,7 65,1 37,4 19,7
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2021 35,4 48,6 33,6 50,7 53,7 43,6 63,9 36,3 18,8
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2021 37,6 50,8 35,8 53,0 55,9 45,8 66,2 38,5 20,6
R Cultuur, sport en recreatie 2021 29,3 38,6 25,5 63,9 65,1 58,2 67,7 49,8 28,1
R Cultuur, sport en recreatie 2021 25,6 34,6 21,9 59,6 60,8 53,9 63,5 45,5 24,5
R Cultuur, sport en recreatie 2021 33,4 42,9 29,4 68,0 69,1 62,4 71,7 54,1 32,0
S Overige dienstverlening 2021 31,6 45,5 27,9 70,3 67,4 61,7 67,9 54,2 32,5
S Overige dienstverlening 2021 28,1 41,6 24,5 66,5 63,5 57,7 63,9 50,2 29,0
S Overige dienstverlening 2021 35,4 49,4 31,6 73,9 71,1 65,5 71,6 58,1 36,2
T Huishoudens 2021 13,3 28,9 18,9 70,3 68,1 69,7 68,5 48,2 32,0
T Huishoudens 2021 8,8 22,2 13,4 62,5 60,2 61,9 60,5 40,3 24,9
T Huishoudens 2021 19,7 36,7 26,0 77,1 75,1 76,6 75,5 56,3 40,0
U Extraterritoriale organisaties 2021 . . . . . . . . .
U Extraterritoriale organisaties 2021 . . . . . . . . .
U Extraterritoriale organisaties 2021 . . . . . . . . .
Bron: © CBS, TNO
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de psychosociale arbeidsbelasting (PSA) van de Nederlandse werknemer van 15 tot 75 jaar, naar bedrijfstakken (SBI 2008). In de tabel worden cijfers gepresenteerd over werkdruk, zelfstandigheid in het werk, emotioneel belastend werk, psychische vermoeidheid door het werk en slachtofferschap op het werk.

Vanaf het verslagjaar 2022 verschilt de wijze waarop gegevens voor de NEA zijn verzameld en verwerkt op enkele punten van eerdere verslagjaren. Daardoor zijn de cijfers vanaf 2022 mogelijk niet in alle gevallen vergelijkbaar met de cijfers tot en met 2021. Meer informatie is beschikbaar in de onderzoeksbeschrijving van de NEA 2022 (zie paragraaf 4).

Alle cijfers zijn gebaseerd op ten minste 100 waarnemingen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2014.

Status van de cijfers:
Cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 17 april 2024:
De jaarcijfers over 2023 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 18 april 2023:
De jaarcijfers over 2022 zijn toegevoegd.
In 2022 is een nieuw onderwerp ‘werklocatie bepalen’ toegevoegd in de map ‘Zelfstandigheid in het werk’. Ook is de vraagstelling over slachtofferschap op het werk gewijzigd. Deze cijfers staan in de nieuwe onderwerpenmap “Slachtofferschap op het werk (vanaf 2022)”. Door deze wijzigingen zijn de cijfers over dit onderwerp vanaf 2022 niet vergelijkbaar met de cijfers van eerdere jaren (2014-2021). Cijfers over het oude onderwerp “Slachtofferschap op het werk (tot 2022)” worden vanaf 2022 niet meer aangevuld.
Tot slot zijn in de tabel betrouwbaarheidsintervallen toegevoegd, en is het minimaal aantal waarnemingen voor publicatie gewijzigd van 200 naar 100.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Uiterlijk in mei verschijnen de cijfers over het voorafgaande jaar.

Toelichting onderwerpen

Werkdruk
Er is sprake van werkdruk op het moment dat de balans tussen de werkbelasting en de belastbaarheid van de werknemer verstoord is. Werkdruk treedt dus op als men het werk niet binnen de gestelde tijd af kan krijgen of niet meer aan de gestelde eisen kan voldoen.
Erg snel werken
Enquêtevraag: Moet u erg snel werken?
Antwoordcategorieën:
Altijd.
Vaak.
Soms.
Nooit.
Cijfer betreft het percentage werknemers met antwoordcategorieën Altijd + Vaak.

In 2021 en 2020 is deze vraag niet gesteld aan werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum stil lag/niet mocht worden uitgevoerd vanwege coronamaatregelen. Het betreft 0,5 procent van alle werknemers in 2021 en 2,5 procent in 2020. Binnen bedrijfstakken, beroepen, leeftijdsklassen en andere kenmerken kan dit percentage hoger of lager uitvallen. Het cijfer is berekend voor werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum niet stil lag vanwege coronamaatregelen.
Heel veel werk doen
Enquêtevraag: Moet u heel veel werk doen?
Antwoordcategorieën:
Altijd.
Vaak.
Soms.
Nooit.
Cijfer betreft het percentage werknemers met antwoordcategorieën Altijd + Vaak.

In 2021 en 2020 is deze vraag niet gesteld aan werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum stil lag/niet mocht worden uitgevoerd vanwege coronamaatregelen. Het betreft 0,5 procent van alle werknemers in 2021 en 2,5 procent in 2020. Binnen bedrijfstakken, beroepen, leeftijdsklassen en andere kenmerken kan dit percentage hoger of lager uitvallen. Het cijfer is berekend voor werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum niet stil lag vanwege coronamaatregelen.
Extra hard werken
Enquêtevraag: Moet u extra hard werken om iets af te krijgen?
Antwoordcategorieën:
Altijd.
Vaak.
Soms.
Nooit.
Cijfer betreft het percentage werknemers met antwoordcategorieën Altijd + Vaak.

In 2021 en 2020 is deze vraag niet gesteld aan werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum stil lag/niet mocht worden uitgevoerd vanwege coronamaatregelen. Het betreft 0,5 procent van alle werknemers in 2021 en 2,5 procent in 2020. Binnen bedrijfstakken, beroepen, leeftijdsklassen en andere kenmerken kan dit percentage hoger of lager uitvallen. Het cijfer is berekend voor werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum niet stil lag vanwege coronamaatregelen.
Zelfstandigheid in het werk
Zelfstandigheid in het werk. Bijvoorbeeld zelfstandig beslissen hoe het werk wordt uitgevoerd, zelf de volgorde van werkzaamheden bepalen of zelf het werktempo bepalen.
Zelf beslissen
Enquêtevraag: Kunt u zelf beslissen hoe u uw werk uitvoert?
Antwoordcategorieën:
Ja, regelmatig.
Ja, soms.
Nee.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorie: Ja, regelmatig.

In 2021 en 2020 is deze vraag niet gesteld aan werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum stil lag/niet mocht worden uitgevoerd vanwege coronamaatregelen. Het betreft 0,5 procent van alle werknemers in 2021 en 2,5 procent in 2020. Binnen bedrijfstakken, beroepen, leeftijdsklassen en andere kenmerken kan dit percentage hoger of lager uitvallen. Het cijfer is berekend voor werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum niet stil lag vanwege coronamaatregelen.
Volgorde werkzaamheden bepalen
Enquêtevraag: Bepaalt u zelf de volgorde van uw werkzaamheden?
Antwoordcategorieën:
Ja, regelmatig.
Ja, soms.
Nee.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorie: Ja, regelmatig.

In 2021 en 2020 is deze vraag niet gesteld aan werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum stil lag/niet mocht worden uitgevoerd vanwege coronamaatregelen. Het betreft 0,5 procent van alle werknemers in 2021 en 2,5 procent in 2020. Binnen bedrijfstakken, beroepen, leeftijdsklassen en andere kenmerken kan dit percentage hoger of lager uitvallen. Het cijfer is berekend voor werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum niet stil lag vanwege coronamaatregelen.
Werktempo bepalen
Enquêtevraag: Kunt u zelf uw werktempo bepalen?
Antwoordcategorieën:
Ja, regelmatig.
Ja, soms.
Nee.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorie: Ja, regelmatig.

In 2021 en 2020 is deze vraag niet gesteld aan werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum stil lag/niet mocht worden uitgevoerd vanwege coronamaatregelen. Het betreft 0,5 procent van alle werknemers in 2021 en 2,5 procent in 2020. Binnen bedrijfstakken, beroepen, leeftijdsklassen en andere kenmerken kan dit percentage hoger of lager uitvallen. Het cijfer is berekend voor werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum niet stil lag vanwege coronamaatregelen.
Oplossingen bedenken
Enquêtevraag: Moet u in uw werk zelf oplossingen bedenken om bepaalde dingen te doen?
Antwoordcategorieën:
Ja, regelmatig.
Ja, soms.
Nee.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorie: Ja, regelmatig.

In 2021 en 2020 is deze vraag niet gesteld aan werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum stil lag/niet mocht worden uitgevoerd vanwege coronamaatregelen. Het betreft 0,5 procent van alle werknemers in 2021 en 2,5 procent in 2020. Binnen bedrijfstakken, beroepen, leeftijdsklassen en andere kenmerken kan dit percentage hoger of lager uitvallen. Het cijfer is berekend voor werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum niet stil lag vanwege coronamaatregelen.
Verlof nemen
Enquêtevraag: Kunt u verlof opnemen wanneer u dat wilt?
Antwoordcategorieën:
Ja, regelmatig.
Ja, soms.
Nee.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorie: Ja, regelmatig.

In 2021 en 2020 is deze vraag niet gesteld aan werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum stil lag/niet mocht worden uitgevoerd vanwege coronamaatregelen. Het betreft 0,5 procent van alle werknemers in 2021 en 2,5 procent in 2020. Binnen bedrijfstakken, beroepen, leeftijdsklassen en andere kenmerken kan dit percentage hoger of lager uitvallen. Het cijfer is berekend voor werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum niet stil lag vanwege coronamaatregelen.
Werktijden bepalen
Enquêtevraag: Kunt u zelf bepalen op welke tijden u werkt?
Antwoordcategorieën:
Ja, regelmatig.
Ja, soms.
Nee.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorie Ja, regelmatig.

In 2021 en 2020 is deze vraag niet gesteld aan werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum stil lag/niet mocht worden uitgevoerd vanwege coronamaatregelen. Het betreft 0,5 procent van alle werknemers in 2021 en 2,5 procent in 2020. Binnen bedrijfstakken, beroepen, leeftijdsklassen en andere kenmerken kan dit percentage hoger of lager uitvallen. Het cijfer is berekend voor werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum niet stil lag vanwege coronamaatregelen.