Duurzame inzetbaarheid werknemers; bedrijfstak

Duurzame inzetbaarheid werknemers; bedrijfstak

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Tevredenheid Tevreden met arbeidsomstandigheden (%) Tevredenheid Tevreden met werk (%)
A-U Alle economische activiteiten 2014 73,1 76,5
A-U Alle economische activiteiten 2015 73,2 76,4
A-U Alle economische activiteiten 2016 73,5 77,0
A-U Alle economische activiteiten 2017 72,2 76,0
A-U Alle economische activiteiten 2018 72,6 76,6
A-U Alle economische activiteiten 2019 74,6 77,9
A-U Alle economische activiteiten 2020 76,5 79,2
A-U Alle economische activiteiten 2021 76,9 79,0
A-U Alle economische activiteiten 2022 75,9 77,9
A-U Alle economische activiteiten 2023 77,4 78,9
A-U Alle economische activiteiten 2014 72,6 76,0
A-U Alle economische activiteiten 2015 72,7 76,0
A-U Alle economische activiteiten 2016 73,1 76,6
A-U Alle economische activiteiten 2017 71,8 75,6
A-U Alle economische activiteiten 2018 72,2 76,3
A-U Alle economische activiteiten 2019 74,2 77,6
A-U Alle economische activiteiten 2020 76,1 78,8
A-U Alle economische activiteiten 2021 76,5 78,6
A-U Alle economische activiteiten 2022 75,5 77,5
A-U Alle economische activiteiten 2023 77,0 78,5
A-U Alle economische activiteiten 2014 73,6 77,0
A-U Alle economische activiteiten 2015 73,6 76,8
A-U Alle economische activiteiten 2016 73,9 77,4
A-U Alle economische activiteiten 2017 72,7 76,4
A-U Alle economische activiteiten 2018 73,0 77,0
A-U Alle economische activiteiten 2019 75,0 78,3
A-U Alle economische activiteiten 2020 76,9 79,6
A-U Alle economische activiteiten 2021 77,3 79,4
A-U Alle economische activiteiten 2022 76,3 78,3
A-U Alle economische activiteiten 2023 77,8 79,2
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2014 71,5 79,6
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2015 70,8 78,4
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2016 71,2 80,7
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2017 70,2 78,8
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2018 71,3 80,1
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2019 72,8 80,6
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2020 75,8 82,0
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2021 74,7 81,4
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2022 71,7 78,3
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2023 74,5 80,8
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2014 70,2 78,5
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2015 69,6 77,4
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2016 70,1 79,7
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2017 69,0 77,7
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2018 70,4 79,3
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2019 71,9 79,7
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2020 74,9 81,1
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2021 73,7 80,5
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2022 70,7 77,3
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2023 73,5 79,9
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2014 72,7 80,7
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2015 71,9 79,4
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2016 72,3 81,6
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2017 71,3 79,8
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2018 72,3 81,0
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2019 73,8 81,5
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2020 76,8 82,8
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2021 75,7 82,3
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2022 72,7 79,1
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2023 75,4 81,6
Bron: © CBS, TNO
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de duurzame inzetbaarheid van de Nederlandse werknemer van 15 tot 75 jaar, naar bedrijfstakken (SBI 2008). In de tabel worden cijfers gepresenteerd over de tevredenheid met het werk en de arbeidsomstandigheden, de leeftijd tot waarop werknemers willen doorwerken en verwachten hiertoe in staat te zijn, en de actuele inzetbaarheid.

Vanaf het verslagjaar 2022 verschilt de wijze waarop gegevens voor de NEA zijn verzameld en verwerkt op enkele punten van eerdere verslagjaren. Daardoor zijn de cijfers vanaf 2022 mogelijk niet in alle gevallen vergelijkbaar met de cijfers tot en met 2021. Meer informatie is beschikbaar in de onderzoeksbeschrijving van de NEA 2022 (zie paragraaf 4).

Alle cijfers zijn gebaseerd op ten minste 100 waarnemingen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2014.

Status van de cijfers:
Cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 17 april 2024:
De jaarcijfers over 2023 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 18 april 2023:
In de tabel zijn betrouwbaarheidsintervallen toegevoegd en het minimaal aantal waarnemingen voor publicatie is gewijzigd van 200 naar 100.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Uiterlijk in mei verschijnen de cijfers over het voorafgaande jaar.

Toelichting onderwerpen

Tevredenheid
Tevreden met arbeidsomstandigheden
Enquêtevraag: In hoeverre bent u, alles bij elkaar genomen, tevreden met uw arbeidsomstandigheden?
Antwoordcategorieën:
Zeer ontevreden.
Ontevreden.
Niet ontevreden/niet tevreden.
Tevreden.
Zeer tevreden.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorieën: Tevreden + Zeer tevreden.
Tevreden met werk
Enquêtevraag: In hoeverre bent u, alles bij elkaar genomen, tevreden met uw werk?
Antwoordcategorieën:
Zeer ontevreden.
Ontevreden.
Niet ontevreden/niet tevreden.
Tevreden.
Zeer tevreden.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorieën: Tevreden en zeer tevreden.