Duurzame inzetbaarheid werknemers; bedrijfstak

Duurzame inzetbaarheid werknemers; bedrijfstak

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Tevredenheid Tevreden met arbeidsomstandigheden (%) Tevredenheid Tevreden met werk (%)
A-U Alle economische activiteiten 2014 73,1 76,5
A-U Alle economische activiteiten 2015 73,2 76,4
A-U Alle economische activiteiten 2016 73,5 77,0
A-U Alle economische activiteiten 2017 72,2 76,0
A-U Alle economische activiteiten 2018 72,6 76,6
A-U Alle economische activiteiten 2019 74,6 77,9
A-U Alle economische activiteiten 2020 76,5 79,2
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2014 71,5 79,6
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2015 70,8 78,4
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2016 71,2 80,7
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2017 70,2 78,8
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2018 71,3 80,1
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2019 72,8 80,6
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2020 75,8 82,0
Bron: © CBS, TNO
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de duurzame inzetbaarheid van de Nederlandse werknemer van 15 tot 75 jaar, naar bedrijfstakken (SBI 2008). In de tabel worden cijfers gepresenteerd over de tevredenheid met het werk en de arbeidsomstandigheden, de leeftijd tot waarop werknemers willen doorwerken en verwachten hiertoe in staat te zijn, en de actuele inzetbaarheid.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2014.

Status van de cijfers:
Cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 20 april 2021
De jaarcijfers voor 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Uiterlijk in mei verschijnen de cijfers over het voorafgaande jaar.

Toelichting onderwerpen

Tevredenheid
Tevreden met arbeidsomstandigheden
Enquêtevraag: In hoeverre bent u, alles bij elkaar genomen, tevreden met uw arbeidsomstandigheden?
Antwoordcategorieën:
Zeer ontevreden.
Ontevreden.
Niet ontevreden/niet tevreden.
Tevreden.
Zeer tevreden.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorieën: Tevreden + Zeer tevreden.
Tevreden met werk
Enquêtevraag: In hoeverre bent u, alles bij elkaar genomen, tevreden met uw werk?
Antwoordcategorieën:
Zeer ontevreden.
Ontevreden.
Niet ontevreden/niet tevreden.
Tevreden.
Zeer tevreden.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorieën: Tevreden en zeer tevreden.