Branden; reactietijden van de brandweer, regio 2013-2019

Branden; reactietijden van de brandweer, regio 2013-2019

Regio's Perioden Gemiddelde starttijd (minuten) Gemiddelde alarmeringstijd (minuten) Gemiddelde uitruktijd (minuten) Gemiddelde rijtijd (minuten) Gemiddelde responstijd (minuten)
Nederland 2019* 0,7 0,9 2,8 4,1 7,8
Groningen (PV) 2019* 0,8 0,8 4,0 4,4 9,2
Friesland (PV) 2019* 0,8 0,9 4,3 4,3 9,5
Drenthe (PV) 2019* 0,8 0,8 4,6 4,8 10,2
Overijssel (PV) 2019* 0,6 0,7 2,7 4,1 7,5
Flevoland (PV) 2019* 1,0 0,4 2,3 4,9 7,6
Gelderland (PV) 2019* 0,7 0,8 3,4 4,1 8,3
Utrecht (PV) 2019* 0,6 0,6 3,0 4,3 7,9
Noord-Holland (PV) 2019* 0,7 0,9 2,4 3,9 7,2
Zuid-Holland (PV) 2019* 0,7 1,0 2,3 3,9 7,2
Zeeland (PV) 2019* 0,5 0,9 4,3 3,6 8,8
Noord-Brabant (PV) 2019* 0,7 0,8 3,0 4,5 8,3
Limburg (PV) 2019* 0,6 0,8 2,9 4,8 8,5
Groningen (VR) 2019* 0,8 0,8 4,0 4,4 9,2
Fryslân (VR) 2019* 0,8 0,9 4,3 4,3 9,5
Drenthe (VR) 2019* 0,8 0,8 4,6 4,8 10,2
IJsselland (VR) 2019* 0,5 0,7 3,1 3,9 7,7
Twente (VR) 2019* 0,7 0,6 2,4 4,3 7,3
Noord- en Oost-Gelderland (VR) 2019* 0,7 0,8 3,7 3,9 8,4
Gelderland-Midden (VR) 2019* 0,8 0,6 3,2 4,3 8,1
Gelderland-Zuid (VR) 2019* 0,8 0,9 3,3 4,2 8,4
Utrecht (VR) 2019* 0,6 0,6 3,0 4,3 7,9
Noord-Holland-Noord (VR) 2019* 0,9 0,4 3,4 4,0 7,8
Zaanstreek-Waterland (VR) 2019* 0,9 0,5 3,3 3,8 7,6
Kennemerland (VR) 2019* 0,5 0,4 1,9 4,3 6,6
Amsterdam-Amstelland (VR) 2019* 0,7 1,5 2,0 3,7 7,2
Gooi en Vechtstreek (VR) 2019* 0,8 0,9 3,3 3,8 8,0
Haaglanden (VR) 2019* 0,9 0,8 2,3 3,8 6,9
Hollands-Midden (VR) 2019* 0,9 0,7 2,6 3,9 7,2
Rotterdam-Rijnmond (VR) 2019* 0,5 1,5 1,9 4,0 7,4
Zuid-Holland-Zuid (VR) 2019* 0,7 1,0 3,9 4,0 8,9
Zeeland (VR) 2019* 0,5 0,9 4,3 3,6 8,8
Midden- en West-Brabant (VR) 2019* 0,6 0,8 2,7 4,2 7,7
Brabant-Noord (VR) 2019* 1,0 0,6 4,4 5,0 10,0
Brabant-Zuidoost (VR) 2019* 0,7 1,0 2,8 4,7 8,5
Limburg-Noord (VR) 2019* 0,7 0,9 2,7 5,7 9,3
Limburg-Zuid (VR) 2019* 0,5 0,8 3,1 4,3 8,2
Flevoland (VR) 2019* 1,0 0,4 2,3 4,9 7,6
Noord-Nederland (LD) 2019* 0,8 0,8 4,3 4,5 9,6
Oost-Nederland (LD) 2019* 0,7 0,7 3,1 4,2 8,0
West-Nederland (LD) 2019* 0,7 0,9 2,5 3,9 7,3
Zuid-Nederland (LD) 2019* 0,7 0,8 3,0 4,6 8,4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de gemiddelde reactietijden van de brandweer bij brandincidenten. De reactietijden worden berekend op basis van alle brandincidenten in de veiligheidsregio, waarbij sprake is van prioriteit 1 en waarbij de brandweer ter plaatse is gekomen. Daarnaast moeten alle statustijden van een incident aanwezig zijn in het GMS om mee te tellen in de berekening. Loos alarm, geconstateerd na ter plaatse te zijn gekomen, is inbegrepen. Ook buitenbranden en dergelijke niet-objectgebonden branden worden meegenomen. De tijden in deze tabel zijn daarom niet direct te vergelijken met het wettelijk begrip ‘opkomsttijd’, welke de wettelijke normtijden zijn voor het ter plaatse komen van de brandweer bij specifieke objecttypen.

Gegevens beschikbaar vanaf het jaar 2013.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2013 t/m 2018 zijn definitief. De cijfers over 2019 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 25 februari 2021:
Geen, deze tabel is stopgezet. Dit als gevolg van het wegvallen van de financiering voor deze statistiek.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Gemiddelde starttijd
De tijd tussen de aanname van een melding door de meldkamer en de aanname door de brandweercentralist in de meldkamer.
Gemiddelde alarmeringstijd
De tijd tussen de aanname door de brandweercentralist en de alarmering van een eenheid van de brandweer.
Gemiddelde uitruktijd
De tijd tussen de alarmering van een eenheid van de brandweer en de vertrektijd uit de kazerne.Gemiddelde rijtijd
De tijd tussen de vertrektijd van de brandweereenheid uit de kazerne en de aankomst ter plaatse bij het incident.

Gemiddelde responstijd
De som van alarmeringstijd, uitruktijd en rijtijd.