Branden; reactietijden van de brandweer, regio

Branden; reactietijden van de brandweer, regio

Perioden Regio's Gemiddelde starttijd (minuten) Gemiddelde alarmeringstijd (minuten) Gemiddelde uitruktijd (minuten) Gemiddelde rijtijd (minuten) Gemiddelde responstijd (minuten)
2019* Nederland 0,7 0,9 2,8 4,1 7,8
2019* Groningen (VR) 0,8 0,8 4,0 4,4 9,2
2019* Fryslân (VR) 0,8 0,9 4,3 4,3 9,5
2019* Drenthe (VR) 0,8 0,8 4,6 4,8 10,2
2019* IJsselland (VR) 0,5 0,7 3,1 3,9 7,7
2019* Twente (VR) 0,7 0,6 2,4 4,3 7,3
2019* Noord- en Oost-Gelderland (VR) 0,7 0,8 3,7 3,9 8,4
2019* Gelderland-Midden (VR) 0,8 0,6 3,2 4,3 8,1
2019* Gelderland-Zuid (VR) 0,8 0,9 3,3 4,2 8,4
2019* Utrecht (VR) 0,6 0,6 3,0 4,3 7,9
2019* Noord-Holland-Noord (VR) 0,9 0,4 3,4 4,0 7,8
2019* Zaanstreek-Waterland (VR) 0,9 0,5 3,3 3,8 7,6
2019* Kennemerland (VR) 0,5 0,4 1,9 4,3 6,6
2019* Amsterdam-Amstelland (VR) 0,7 1,5 2,0 3,7 7,2
2019* Gooi en Vechtstreek (VR) 0,8 0,9 3,3 3,8 8,0
2019* Haaglanden (VR) 0,9 0,8 2,3 3,8 6,9
2019* Hollands-Midden (VR) 0,9 0,7 2,6 3,9 7,2
2019* Rotterdam-Rijnmond (VR) 0,5 1,5 1,9 4,0 7,4
2019* Zuid-Holland-Zuid (VR) 0,7 1,0 3,9 4,0 8,9
2019* Zeeland (VR) 0,5 0,9 4,3 3,6 8,8
2019* Midden- en West-Brabant (VR) 0,6 0,8 2,7 4,2 7,7
2019* Brabant-Noord (VR) 1,0 0,6 4,4 5,0 10,0
2019* Brabant-Zuidoost (VR) 0,7 1,0 2,8 4,7 8,5
2019* Limburg-Noord (VR) 0,7 0,9 2,7 5,7 9,3
2019* Limburg-Zuid (VR) 0,5 0,8 3,1 4,3 8,2
2019* Flevoland (VR) 1,0 0,4 2,3 4,9 7,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de gemiddelde reactietijden van de brandweer bij brandincidenten. De reactietijden worden berekend op basis van alle brandincidenten in de veiligheidsregio, waarbij sprake is van prioriteit 1 en waarbij de brandweer ter plaatse is gekomen. Daarnaast moeten alle statustijden van een incident aanwezig zijn in het GMS om mee te tellen in de berekening. Loos alarm, geconstateerd na ter plaatse te zijn gekomen, is inbegrepen. Ook buitenbranden en dergelijke niet-objectgebonden branden worden meegenomen. De tijden in deze tabel zijn daarom niet direct te vergelijken met het wettelijk begrip ‘opkomsttijd’, welke de wettelijke normtijden zijn voor het ter plaatse komen van de brandweer bij specifieke objecttypen.

Gegevens beschikbaar vanaf het jaar 2013.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2013 t/m 2018 zijn definitief. De cijfers over 2019 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 23 maart 2020:
De cijfers over geheel 2019 zijn voor een aantal veiligheidsregio’s gewijzigd om aan te sluiten bij de gemeentelijke herindelingen per 1 januari 2019.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Door het wegvallen van financiering komen voor deze statistiek geen nieuwe gegevens meer beschikbaar vanaf verslagjaar 2020. Voor meer informatie zie de link in paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Gemiddelde starttijd
De tijd tussen de aanname van een melding door de meldkamer en de aanname door de brandweercentralist in de meldkamer.
Gemiddelde alarmeringstijd
De tijd tussen de aanname door de brandweercentralist en de alarmering van een eenheid van de brandweer.
Gemiddelde uitruktijd
De tijd tussen de alarmering van een eenheid van de brandweer en de vertrektijd uit de kazerne.Gemiddelde rijtijd
De tijd tussen de vertrektijd van de brandweereenheid uit de kazerne en de aankomst ter plaatse bij het incident.

Gemiddelde responstijd
De som van alarmeringstijd, uitruktijd en rijtijd.