Goederenvervoer; vervoerwijzen, vervoerstromen van en naar Nederland

Goederenvervoer; vervoerwijzen, vervoerstromen van en naar Nederland

Vervoerwijzen Perioden Totaal goederenvervoer (x mln ton) Binnenlands goederenvervoer (x mln ton) Grensoverschrijdend goederenvervoer Totaal (x mln ton) Grensoverschrijdend goederenvervoer Aanvoer naar Nederland (x mln ton) Grensoverschrijdend goederenvervoer Afvoer naar buitenland (x mln ton)
Zeevaart 2010 568 . 568 402 166
Zeevaart 2011 533 . 533 385 147
Zeevaart 2012 552 . 552 385 167
Zeevaart 2013* 559 1 557 386 171
Zeevaart 2014* 572 2 570 396 174
Zeevaart 2015* 594 2 592 406 186
Zeevaart 2016* 589 2 587 398 189
Zeevaart 2017* 596 2 594 400 193
Zeevaart 2018* 605 3 602 406 196
Binnenvaart 2010 302 103 199 66 133
Binnenvaart 2011 306 106 201 66 134
Binnenvaart 2012 301 102 200 68 131
Binnenvaart 2013* 300 103 198 64 134
Binnenvaart 2014* 310 110 200 64 136
Binnenvaart 2015* 306 110 195 63 132
Binnenvaart 2016* 306 113 193 65 127
Binnenvaart 2017* 309 112 197 68 128
Binnenvaart 2018* 304 119 185 65 120
Wegvervoer 2010 705 526 179 87 92
Wegvervoer 2011 705 522 183 90 94
Wegvervoer 2012 681 502 179 87 93
Wegvervoer 2013* 690 510 181 86 95
Wegvervoer 2014* 692 509 183 88 96
Wegvervoer 2015* 701 514 187 90 97
Wegvervoer 2016* 730 536 194 94 101
Wegvervoer 2017* 745 542 204 99 105
Wegvervoer 2018* 756 555 201 96 105
Spoorvervoer 2010 33 5 29 8 21
Spoorvervoer 2011 37 6 32 8 23
Spoorvervoer 2012 36 3 33 8 24
Spoorvervoer 2013* 37 3 34 8 26
Spoorvervoer 2014* 38 3 35 9 26
Spoorvervoer 2015* 40 3 37 9 27
Spoorvervoer 2016* 40 3 37 10 27
Spoorvervoer 2017* 38 3 35 10 25
Spoorvervoer 2018* 38 3 34 10 25
Luchtvaart 2010 2 . 2 1 1
Luchtvaart 2011 2 . 2 1 1
Luchtvaart 2012 2 . 2 1 1
Luchtvaart 2013* 2 0 2 1 1
Luchtvaart 2014* 2 0 2 1 1
Luchtvaart 2015* 2 0 2 1 1
Luchtvaart 2016* 2 0 2 1 1
Luchtvaart 2017* 2 0 2 1 1
Luchtvaart 2018* 2 0 2 1 1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het vervoerd ladinggewicht van het binnenlands- en grensoverschrijdend goederenvervoer (exclusief het vervoer via Nederland). De cijfers zijn beschikbaar voor alle vervoerwijzen (binnenvaart, zeevaart, wegvervoer, spoorvervoer, luchtvaart en pijpleidingvervoer).

Gegevens beschikbaar vanaf: 1998

Status van de cijfers:
Alle cijfers tot en met 2012 zijn definitief met uitzondering van de binnenvaart voor de jaren 2007-2009. De gegevens over 2013 tot en met 2020 hebben een voorlopig karakter.

Omdat de gegevens zijn samengesteld uit verschillende statistieken, waarin mogelijk nog kleine aanpassingen hebben plaatsgevonden, kunnen de cijfers kleine afwijkingen vertonen met eerder gepubliceerde resultaten.
De cijfers over het goederenvervoer over de weg door buitenlandse voertuigen in Nederland zijn gebaseerd op gegevens van Eurostat. De cijfers van het 4e kwartaal 2020 van de buitenlandse wegvervoerders uit het Verenigd Koninkrijk zijn geschat op basis van de data van de eerste drie kwartalen.

De cijfers van zeevaart t/m 2010 zijn gebaseerd op het bruto-plusgewicht. Vanaf 2011 is dit het brutogewicht, dus exclusief het leeggewicht van de transporteenheid (bijv. container).

Wijzigingen per 3 april 2024
Over de periode vanaf 2013 is er een nieuwe waarneming en verwerkingsmethode over het pijpleidingvervoer ingevoerd. Vanaf 2013 tot en met 2022 zijn de cijfers over het grensoverschrijdend pijpleidingvervoer bijgesteld en zijn de gegevens over het binnenlandse pijpleidingvervoer toegevoegd. Voor de jaren 1998 tot en met 2012 zijn de gegevens over het internationale vervoer via pijpleidingen gebaseerd op de oude verwerkingsmethode en kunnen alleen als een indicatie van het vervoer worden gebruikt.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers komen beschikbaar in het 3e kwartaal na afloop van het voorgaande kalenderjaar.

Toelichting onderwerpen

Totaal goederenvervoer
Het totaal vervoerde ladinggewicht in het binnenlands goederenvervoer en het grensoverschrijdend goederenvervoer.

Het betreft goederenvervoer met Nederlandse én buitenlandse vervoermiddelen in relatie tot het Nederlands grondgebied met laad- of losplaats in Nederland.
Het grensoverschrijdende goederenvervoer is exclusief het vervoer door Nederlandse voertuigen dat geheel in het buitenland plaatsvindt (cabotagevervoer en derdelandenvervoer).

Het ladinggewicht van de vervoerde goederen betreft het bruto-plusgewicht van goederen:
Het totale gewicht van de vervoerde goederen, alle verpakking, en inclusief het leeggewicht van de transporteenheid (bv. (luchttransport)containers, wissellaadbakken en goederenpallets, alsook wegvoertuigen voor goederenvervoer, goederenwagens of binnenschepen die op of in het voertuig, vaartuig of luchtvaartuig vervoerd worden).
Binnenlands goederenvervoer
Goederenvervoer waarbij zowel de plaats van lading als de plaats van lossing in Nederland ligt.

Hieronder valt ook het binnenlands goederenvervoer door buitenlandse voertuigen (cabotage door buitenlanders).

Het gewicht van de vervoerde goederen betreft het bruto-plusgewicht van goederen:
Het totale gewicht van de vervoerde goederen, alle verpakking, en inclusief het leeggewicht van de transporteenheid (bv. (luchttransport)containers, wissellaadbakken en goederenpallets, alsook wegvoertuigen voor goederenvervoer, goederenwagens of binnenschepen die op of in het voertuig, vaartuig of luchtvaartuig vervoerd worden).
Grensoverschrijdend goederenvervoer
Goederenvervoer tussen Nederland en het buitenland, waarbij óf de plaats van lading óf de plaats van lossing buiten Nederland ligt.
Totaal
Goederenvervoer tussen Nederland en het buitenland, waarbij óf de plaats van lading óf de plaats van lossing buiten Nederland ligt.
Aanvoer naar Nederland
Internationaal goederenvervoer tussen een buitenlandse plaats van lading en een Nederlandse plaats van lossing.
Afvoer naar buitenland
Internationaal goederenvervoer tussen een Nederlandse plaats van lading en een buitenlandse plaats van lossing.