Detailhandel; omzet internetverkopen, index 2013=100, 2005 - januari 2018

Detailhandel; omzet internetverkopen, index 2013=100, 2005 - januari 2018

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Omzetontwikkeling t.o.v. een jaar eerder (%)
Detailhandel (incl. webwinkels) 2017 februari 13,7
Detailhandel (incl. webwinkels) 2017 maart 12,8
Detailhandel (incl. webwinkels) 2017 april 18,1
Detailhandel (incl. webwinkels) 2017 mei 22,3
Detailhandel (incl. webwinkels) 2017 juni 17,8
Detailhandel (incl. webwinkels) 2017 juli 19,7
Detailhandel (incl. webwinkels) 2017 augustus 16,7
Detailhandel (incl. webwinkels) 2017 september 22,8
Detailhandel (incl. webwinkels) 2017 oktober 13,8
Detailhandel (incl. webwinkels) 2017 november 21,3
Detailhandel (incl. webwinkels) 2017 december 23,1
Detailhandel (incl. webwinkels) 2018 januari* 22,5
Detailhandel (geen webwinkels) 2017 februari 11,0
Detailhandel (geen webwinkels) 2017 maart 16,3
Detailhandel (geen webwinkels) 2017 april 25,7
Detailhandel (geen webwinkels) 2017 mei 25,6
Detailhandel (geen webwinkels) 2017 juni 24,0
Detailhandel (geen webwinkels) 2017 juli 21,5
Detailhandel (geen webwinkels) 2017 augustus 18,6
Detailhandel (geen webwinkels) 2017 september 30,3
Detailhandel (geen webwinkels) 2017 oktober 10,4
Detailhandel (geen webwinkels) 2017 november 23,3
Detailhandel (geen webwinkels) 2017 december 28,8
Detailhandel (geen webwinkels) 2018 januari* 26,4
Webwinkels 2017 februari 15,5
Webwinkels 2017 maart 10,4
Webwinkels 2017 april 12,5
Webwinkels 2017 mei 19,8
Webwinkels 2017 juni 13,1
Webwinkels 2017 juli 18,4
Webwinkels 2017 augustus 15,4
Webwinkels 2017 september 17,5
Webwinkels 2017 oktober 16,6
Webwinkels 2017 november 19,7
Webwinkels 2017 december 19,0
Webwinkels 2018 januari* 19,3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft informatie over de omzetontwikkeling van de internetverkopen van de detailhandel (SBI 2008 afdeling 47). De gegevens zijn onder te verdelen naar verschillende groepen winkels: de winkels die vooral online handel drijven en die vooral via andere verkoopkanalen handelen (fysieke winkel, markt, etc.). De ontwikkeling is weergegeven met behulp van indexcijfers en als procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar. De gemeten omzetontwikkeling uit internetverkopen heeft betrekking op detailhandelsbedrijven in het midden- en grootbedrijf (bedrijven met 10 of meer werkzame personen). Deze bedrijven vertegenwoordigen ongeveer 65-70 procent van de online detailhandelsomzet. Het kleinbedrijf zit niet in het onderzoek. Het basisjaar (2013) wijkt af van andere publicaties bij het CBS, omdat de gegevens pas vanaf 2013 uitgevraagd worden. Bij de vergelijking met gegevens uit andere tabellen dient hier rekening mee gehouden te worden. De statistiek omzetontwikkeling uit internetverkopen verkeert in een experimentele fase. Het is mogelijk dat de methodologie tussentijds herzien wordt. Bij het gebruik van deze cijfers moet hier rekening mee gehouden worden.

Gegevens beschikbaar van januari 2014 t/m januari 2018.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2018 zijn voorlopig, die van de overige perioden zijn definitief.

Wijzigingen per 13 juni 2018:
Geen, de tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel zal naar aanleiding van de vijfjaarlijkse basisverlegging per 13 juni 2018 worden stopgezet en opgevolgd worden door een nieuwe tabel. Voor meer informatie over de basisverlegging zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Omzetontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (maand, kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar. Het CBS berekent de ontwikkeling aan de hand van niet-afgeronde indexcijfers.

Omzet uit internetverkopen is de opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan derden via het internet, inclusief btw. Derden zijn consumenten en bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband.