Invoer en uitvoer eigendomsoverdracht; volume-ontwikkelingen; 1995-2018

Invoer en uitvoer eigendomsoverdracht; volume-ontwikkelingen; 1995-2018

In- en uitvoer Perioden Indexcijfers Waarde Oorspronkelijke reeks (2010=100) Indexcijfers Waarde Werkdaggecorrigeerde reeks (2010=100) Indexcijfers Prijs (2010=100) Indexcijfers Volume Oorspronkelijke reeks (2010=100) Indexcijfers Volume Werkdaggecorrigeerde reeks (2010=100) Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Waarde Oorspronkelijke reeks (%) Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Waarde Werkdaggecorrigeerde reeks (%) Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Prijs (%) Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Volume Oorspronkelijke reeks (%) Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Volume Werkdaggecorrigeerde reeks (%)
Invoer 2017 augustus* 128,3 125,3 97,5 131,7 128,0 11,6 11,6 2,4 9,0 9,0
Invoer 2017 september* 135,3 136,6 100,7 134,3 135,2 6,1 8,9 2,8 3,2 5,9
Invoer 2017 oktober* 140,8 141,1 99,9 141,0 141,0 8,8 6,0 1,9 6,8 4,0
Invoer 2017 november* 143,5 141,0 101,0 142,1 139,4 8,8 8,8 2,6 6,1 6,1
Invoer 2017 december* 127,5 132,6 103,0 123,8 128,4 4,0 8,7 1,0 3,0 7,6
Invoer 2018 januari* 142,8 141,0 100,6 142,0 139,6 9,7 8,7 -0,3 10,0 9,1
Invoer 2018 februari* 135,1 137,0 103,6 130,4 131,7 4,3 4,3 -1,6 6,0 6,0
Invoer 2018 maart* 143,2 143,8 100,8 142,1 142,1 -1,3 1,3 -1,2 -0,2 2,5
Invoer 2018 april* 137,0 140,4 100,8 135,9 138,6 10,0 7,1 -0,2 10,2 7,3
Invoer 2018 mei* 140,8 139,6 102,4 137,6 135,9 2,6 4,4 2,6 0,0 1,8
Invoer 2018 juni* 145,2 146,0 102,3 141,9 142,1 6,4 7,4 4,6 1,7 2,6
Invoer 2018 juli* 142,8 143,3 103,8 137,6 137,6 9,8 6,9 4,9 4,6 1,9
Uitvoer 2017 augustus* 129,6 127,5 100,2 129,4 126,5 9,1 9,1 2,0 6,9 6,9
Uitvoer 2017 september* 139,8 142,0 101,8 137,3 138,6 7,6 10,2 2,6 4,9 7,5
Uitvoer 2017 oktober* 139,0 139,8 102,4 135,8 135,7 9,5 6,9 2,0 7,4 4,8
Uitvoer 2017 november* 149,5 147,8 103,8 144,0 141,6 11,5 11,5 2,2 9,1 9,1
Uitvoer 2017 december* 132,1 138,1 102,8 128,5 133,6 2,5 7,3 1,1 1,3 6,1
Uitvoer 2018 januari* 141,6 140,6 104,1 136,0 134,5 6,5 6,2 0,8 5,7 5,4
Uitvoer 2018 februari* 136,9 138,8 105,4 129,8 131,0 2,4 2,4 -0,6 3,0 3,0
Uitvoer 2018 maart* 151,0 152,1 103,3 146,1 146,5 -0,8 1,6 -0,5 -0,3 2,1
Uitvoer 2018 april* 135,9 139,9 101,6 133,8 136,9 9,2 6,7 -0,4 9,6 7,1
Uitvoer 2018 mei* 143,0 142,8 104,9 136,3 135,3 5,3 7,6 2,7 2,5 4,7
Uitvoer 2018 juni* 146,4 147,6 103,3 141,7 142,0 2,8 3,1 3,7 -0,9 -0,6
Uitvoer 2018 juli* 144,7 146,0 105,4 137,4 137,7 9,5 6,9 3,9 5,4 3,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


CBS verzamelt maandelijks gegevens over de in- en uitvoer van goederen. In deze tabel gaat het om de in- en uitvoer van goederen waarbij de eigendomsoverdracht bepalend is en niet de grensoverschrijding. De tabel bevat indexcijfers en procentuele ontwikkelingen van de totale in- en uitvoer van goederen uitgesplitst naar waarde, volume en prijs. De indexcijfers zijn op basis van 2010=100. De procentuele ontwikkelingen zijn ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

Gegevens beschikbaar vanaf januari 1995 tot en met juli 2018.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2015, 2016, 2017 en 2018 zijn voorlopig. De overige cijfers zijn definitief. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de voorlopige gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 11 oktober 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.
Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft onlangs een revisie uitgevoerd van de nationale rekeningen. Hierbij worden nieuwe statistische bronnen en ramingsmethoden gebruikt. Deze tabel met gegevens voor revisie is vervangen door de tabel Invoer en uitvoer volgens eigendomsoverdracht; volumeontwikkelingen. Voor aanvullende informatie zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet van toepassing

Toelichting onderwerpen

Indexcijfers
Een indexcijfer geeft de verhouding weer tussen de waarde van een bepaalde variabele in een bepaalde periode en de waarde van diezelfde variabele in de basisperiode. Deze basisperiode heeft het indexcijfer 100.
Waarde
Waarde-indexcijfers op basis 2010=100.

Hoewel niet noodzakelijk, zal in verreweg de meeste gevallen invoer en uitvoer van goederen gepaard gaan met fysieke verplaatsing over de grens. In die gevallen is de statistische waarde de waarde van de goederen op het moment dat deze de grens van het exporterende land passeren. Bij invoer door Nederland is dit dus de waarde van de goederen inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de grens van het exporterende land. Bij uitvoer van Nederland gaat het om de waarde van de goederen inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens.
In die gevallen waar er sprake is van in- en uitvoer van goederen zonder fysieke grensovergang (er vindt dus wel eigendomsoverdracht van de goederen plaats tussen een niet-ingezetene en een ingezetene, maar de goederen gaan niet fysiek de grens over) worden de goederen gewaardeerd tegen de door de partijen overeengekomen transactiewaarden.


Oorspronkelijke reeks
De gemeten cijfers. De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor werkdageffecten.
Werkdaggecorrigeerde reeks
De cijfers worden met behulp van het programma Census X12-ARIMA gecorrigeerd voor verschillen in werkdagen. Er is gekozen voor een methode waarbij gecorrigeerd wordt voor feestdagen, schrikkeldagen en voor het verschil tussen week- en weekenddagen.
Prijs
Prijsindexcijfers op basis 2010=100.

De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor werkdageffecten.
Volume
Volume-indexcijfers op basis 2010=100.
Oorspronkelijke reeks
De gemeten cijfers. De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor werkdageffecten.
Werkdaggecorrigeerde reeks
De cijfers worden met behulp van het programma Census X12-ARIMA gecorrigeerd voor verschillen in werkdagen. Er is gekozen voor een methode waarbij gecorrigeerd wordt voor feestdagen, schrikkeldagen en voor het verschil tussen week- en weekenddagen.
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (maand, kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar. Het CBS berekent de ontwikkeling aan de hand van de niet-afgeronde indexcijfers.
Waarde
Procentuele waarde-ontwikkeling ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

Hoewel niet noodzakelijk, zal in verreweg de meeste gevallen invoer en uitvoer van goederen gepaard gaan met fysieke verplaatsing over de grens. In die gevallen is de statistische waarde de waarde van de goederen op het moment dat deze de grens van het exporterende land passeren. Bij invoer door Nederland is dit dus de waarde van de goederen inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de grens van het exporterende land. Bij uitvoer van Nederland gaat het om de waarde van de goederen inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens.
In die gevallen waar er sprake is van in- en uitvoer van goederen zonder fysieke grensovergang (er vindt dus wel eigendomsoverdracht van de goederen plaats tussen een niet-ingezetene en een ingezetene, maar de goederen gaan niet fysiek de grens over) worden de goederen gewaardeerd tegen de door de partijen overeengekomen transactiewaarden.


Oorspronkelijke reeks
Oorspronkelijke waarde-ontwikkeling ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

De gemeten cijfers. De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor werkdageffecten.
Werkdaggecorrigeerde reeks
Werkdaggecorrigeerde waarde-ontwikkeling ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

De cijfers worden met behulp van het programma Census X12-ARIMA gecorrigeerd voor verschillen in werkdagen. Er is gekozen voor een methode waarbij gecorrigeerd wordt voor feestdagen, schrikkeldagen en voor het verschil tussen week- en weekenddagen.
Prijs
Procentuele prijsontwikkeling ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor werkdageffecten.
Volume
Procentuele volume-ontwikkeling ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor werkdageffecten.
Oorspronkelijke reeks
Oorspronkelijke procentuele volume-ontwikkeling ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

De gemeten cijfers. De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor werkdageffecten.
Werkdaggecorrigeerde reeks
Werkdaggecorrigeerde procentuele volume-ontwikkeling ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

De cijfers worden met behulp van het programma Census X12-ARIMA gecorrigeerd voor verschillen in werkdagen. Er is gekozen voor een methode waarbij gecorrigeerd wordt voor feestdagen, schrikkeldagen en voor het verschil tussen week- en weekenddagen.