Bbp, productie en bestedingen; kwartalen, mutaties, nr, 1995-2017

Bewerk tabel

Deze tabel bevat kwartaal- en jaargegevens over de productiecomponenten, de bestedingencategorie├źn en de inkomensbestanddelen van het bruto binnenlands product van Nederland. Het bruto binnenlands product (bbp) is een belangrijk macro-economisch begrip. De volume-ontwikkeling van het bruto binnenlands product is de maatstaf voor de economische groei van een land. Het is in de nationale rekeningen en dus ook in de kwartaalrekeningen gebruikelijk om het bruto binnenlands product vanuit drie gezichtspunten te benaderen, vanuit de productie, vanuit de bestedingen en vanuit het inkomen.

Daarnaast wordt in deze tabel ook de opbouw van het nationaal vorderingensaldo vanuit het bbp weergegeven. Ten slotte zijn er detailgegevens van variabelen uit de eerste vier onderwerpen beschikbaar. Deze zijn gepresenteerd onder 'detailgegevens'. De gegevens worden weergegeven in de procentuele waarde-, volume- en prijsontwikkeling ten opzichte van dezelfde periode in het voorgaande jaar en ten opzichte van de vorige periode.

Gegevens beschikbaar vanaf:
Jaargegevens en kwartaalgegevens vanaf 1995 tot en met 2018-I.

Status van de cijfers:
De gegevens in de periode 1995-2014 zijn definitief. Gegevens van 2015, 2016, 2017 en 2018 hebben de status voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 22 juni 2018
Geen, deze tabel is stopgezet.
Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft onlangs een revisie uitgevoerd van de nationale rekeningen. Hierbij worden nieuwe statistische bronnen en ramingsmethoden gebruikt. Deze tabel met gegevens voor revisie is vervangen door tabel Bbp, productie en bestedingen; kwartalen, mutaties, nationale rekeningen. Voor aanvullende informatie zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Bbp, productie en bestedingen; kwartalen, mutaties, nr, 1995-2017

Soort mutaties Perioden Opbouw bbp vanuit de finale bestedingenBeschikbaar voor finale bestedingenTotaal (%) Opbouw bbp vanuit de finale bestedingenBeschikbaar voor finale bestedingenBruto binnenlands product (%) Opbouw bbp vanuit de finale bestedingenBeschikbaar voor finale bestedingenBbp, gecorrigeerd voor werkdageneffecten (%) Beschikbaar voor finale bestedingenInvoer van goederen en dienstenTotaal (%) Beschikbaar voor finale bestedingenInvoer van goederen en dienstenGoederen (%) Beschikbaar voor finale bestedingenInvoer van goederen en dienstenDiensten (%) Opbouw bbp vanuit de finale bestedingenFinale bestedingenTotaal (%) Finale bestedingenNationale finale bestedingenTotaal (%) Nationale finale bestedingenConsumptieve bestedingenTotaal (%) Nationale finale bestedingenConsumptieve bestedingenHuishoudens (%) Nationale finale bestedingenConsumptieve bestedingenOverheid (%) Nationale finale bestedingenBruto investeringen in vaste activaTotaal (%) Finale bestedingenNationale finale bestedingenVerandering in voorraden (waarde uitgedrukt als % van het bbp) Finale bestedingenUitvoer van goederen en dienstenTotaal (%) Finale bestedingenUitvoer van goederen en dienstenGoederen (%) Finale bestedingenUitvoer van goederen en dienstenDiensten (%)
Volume, t.o.v. zelfde periode vorig jaar 2016 1e kwartaal* 4,1 1,7 1,7 7,5 6,9 9,0 4,1 2,0 1,1 1,2 0,8 8,0 -0,7 6,3 5,3 10,0
Volume, t.o.v. zelfde periode vorig jaar 2016 2e kwartaal* 3,6 2,3 1,8 5,2 7,2 0,2 3,6 2,0 1,1 0,9 1,3 7,5 -0,2 5,3 6,5 1,0
Volume, t.o.v. zelfde periode vorig jaar 2016 3e kwartaal* 2,7 2,4 2,4 3,1 4,3 0,2 2,7 2,2 1,5 1,7 0,9 7,7 0,9 3,2 4,3 -0,4
Volume, t.o.v. zelfde periode vorig jaar 2016 4e kwartaal* 1,8 2,4 2,6 0,9 2,9 -4,2 1,8 1,0 2,0 2,3 1,6 -1,1 0,7 2,6 4,5 -3,5
Volume, t.o.v. zelfde periode vorig jaar 2016* 3,0 2,2 . 4,1 5,3 1,0 3,0 1,8 1,4 1,6 1,2 5,3 0,2 4,3 5,2 1,4
Volume, t.o.v. zelfde periode vorig jaar 2017 1e kwartaal* 4,2 3,3 2,8 5,5 6,7 2,3 4,2 2,5 1,6 1,8 1,2 5,8 -0,7 6,1 7,1 2,5
Volume, t.o.v. zelfde periode vorig jaar 2017 2e kwartaal* 3,6 3,4 3,9 3,8 4,6 1,6 3,6 2,5 1,9 2,5 1,1 3,9 0,0 4,7 5,0 3,7
Volume, t.o.v. zelfde periode vorig jaar 2017 3e kwartaal* 4,3 3,0 3,3 6,1 6,3 5,4 4,3 2,3 2,1 2,5 1,4 6,6 0,2 6,5 6,4 6,8
Volume, t.o.v. zelfde periode vorig jaar 2017 4e kwartaal* 4,3 2,9 3,1 6,3 5,4 8,9 4,3 1,8 1,0 1,0 0,9 6,2 0,4 7,0 6,0 10,4
Volume, t.o.v. zelfde periode vorig jaar 2017* 4,1 3,2 . 5,4 5,7 4,6 4,1 2,3 1,6 1,9 1,2 5,6 0,0 6,1 6,1 5,9
Volume, t.o.v. zelfde periode vorig jaar 2018 1e kwartaal* 3,6 2,8 3,0 4,7 4,5 5,1 3,6 3,5 2,6 3,2 1,4 6,2 -0,6 3,6 3,0 5,9
Volume, t.o.v. voorgaande periode 2016 1e kwartaal* 0,4 0,8 . -0,1 0,4 -1,3 0,4 -0,3 0,6 0,5 0,9 -0,8 0,1 1,1 1,7 -1,0
Volume, t.o.v. voorgaande periode 2016 2e kwartaal* 0,4 0,3 . 0,6 1,2 -1,2 0,4 0,5 0,2 0,1 0,4 1,9 0,0 0,4 1,0 -1,6
Volume, t.o.v. voorgaande periode 2016 3e kwartaal* 0,8 1,0 . 0,5 0,8 -0,1 0,8 0,9 0,6 0,9 0,1 0,3 0,3 0,7 0,8 0,4
Volume, t.o.v. voorgaande periode 2016 4e kwartaal* 0,7 0,7 . 0,8 1,5 -1,3 0,7 0,4 0,8 1,0 0,5 -1,0 0,3 1,0 1,6 -0,9
Volume, t.o.v. voorgaande periode 2016* 3,0 2,2 . 4,1 5,3 1,0 3,0 1,8 1,4 1,6 1,2 5,3 0,2 4,3 5,2 1,4
Volume, t.o.v. voorgaande periode 2017 1e kwartaal* 1,4 0,7 . 2,4 1,7 4,4 1,4 0,4 -0,2 -0,3 0,0 3,6 0,0 2,6 2,1 4,2
Volume, t.o.v. voorgaande periode 2017 2e kwartaal* 1,4 1,5 . 1,3 1,8 -0,3 1,4 1,1 0,8 0,9 0,7 1,1 0,2 1,6 1,7 1,1
Volume, t.o.v. voorgaande periode 2017 3e kwartaal* 1,1 0,4 . 2,0 1,7 2,7 1,1 0,5 0,5 0,6 0,3 2,3 -0,2 1,8 1,5 2,5
Volume, t.o.v. voorgaande periode 2017 4e kwartaal* 0,9 0,7 . 1,1 0,9 1,9 0,9 0,5 0,1 0,0 0,3 0,3 0,0 1,3 1,0 2,5
Volume, t.o.v. voorgaande periode 2017* 4,1 3,2 . 5,4 5,7 4,6 4,1 2,3 1,6 1,9 1,2 5,6 0,0 6,1 6,1 5,9
Volume, t.o.v. voorgaande periode 2018 1e kwartaal* 0,7 0,5 . 0,9 1,0 0,7 0,7 1,5 1,1 1,7 0,1 2,3 0,1 -0,1 -0,1 -0,3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens