Bbp groeit met 0,5 procent in eerste kwartaal 2018

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© Hollandse Hoogte
Volgens de eerste berekening van het CBS, op basis van nu beschikbare gegevens, is het bruto binnenlands product (bbp) in het eerste kwartaal van 2018 met 0,5 procent gegroeid ten opzichte van een kwartaal eerder. De groei is te danken aan de consumptie van huishoudens en de investeringen in vaste activa. Het bbp steeg wat minder sterk dan in het vierde kwartaal van 2017 , toen de groei uitkwam op 0,7 procent.

Bruto binnenlands product, seizoengecorrigeerd
   index (2009=100)
2010I100,4
2010II101
2010III101,3
2010IV102,6
2011I103,3
2011II103,2
2011III103,2
2011IV102,4
2012I102,3
2012II102,3
2012III101,9
2012IV101,2
2013I101,5
2013II101,3
2013III101,9
2013IV102,5
2014I102,3
2014II102,9
2014III103,3
2014IV104,5
2015I105,3
2015II105,3
2015III105,7
2015IV106,1
2016I106,9
2016II107,3
2016III108,3
2016IV109
2017I109,8
2017II111,4
2017III111,8
2017IV112,6
2018I113,2
 

Het vervolg van het nieuwsbericht gaat over de groei van de economie t.o.v. het eerste kwartaal 2017

Bbp groeit met 2,8 procent ten opzichte van het eerste kwartaal 2017

Volgens de eerste berekening was het bbp 2,8 procent groter dan in het eerste kwartaal van 2017. De groei was te danken aan de binnenlandse bestedingen: de consumptie en de investeringen in vaste activa groeiden aanzienlijk. Ook de export groeide, maar de import groeide nog meer. Het exportsaldo droeg daardoor voor het eerst in ruim twee jaar negatief bij aan de groei.

Het eerste kwartaal van 2018 telde een werkdag minder dan het eerste kwartaal van 2017. Hiervoor gecorrigeerd bedraagt de groei van het bbp 3,0 procent.

Bestedingen naar categorie, 2018-I
 2018-I (%-mutatie t.o.v. een jaar eerder)
Bruto binnenlands product2,8
Invoer goederen en diensten4,7
Investeringen in vaste activa6,2
Uitvoer goederen en diensten3,6
Consumptie huishoudens3,2
Consumptie overheid1,4

Meer besteed door consumenten

Consumenten hebben in het eerste kwartaal ruim 3 procent meer besteed dan in het eerste kwartaal van 2017. Dat is de grootste groei in ruim 17 jaar. Consumenten geven al 16 kwartalen op rij meer uit dan een jaar eerder.

In het eerste kwartaal gaven ze vooral meer uit aan auto’s, elektrische apparaten, kleding en inrichting van een woning. Ook hebben consumenten meer gas verbruikt. Het eerste kwartaal van 2018 was gemiddeld genomen kouder dan het eerste kwartaal van 2017. Verder gaven consumenten opnieuw meer uit aan diensten, zoals horeca. Uitgaven aan diensten maken ruim de helft van de totale binnenlandse consumptieve bestedingen uit.

De consumptiegroei is in lijn met het aantrekken van de werkgelegenheid, waarover het CBS vandaag ook bericht, de daling van de werkloosheid en het verdere herstel op de woningmarkt. Verder ligt het consumentenvertrouwen al sinds eind 2016 op een hoog niveau.

Meer geïnvesteerd in woningen en personenauto’s

De investeringen in vaste activa lagen ruim 6 procent hoger dan een jaar eerder. In het eerste kwartaal zijn opnieuw vooral de investeringen in woningen en vervoermiddelen gegroeid. Daarnaast hebben bedrijven ook meer geïnvesteerd in machines. Het producentenvertrouwen bereikte in februari 2018 het hoogste niveau ooit.

Vooral meer machines en chemische producten uitgevoerd

De uitvoer van goederen en diensten groeide in het eerste kwartaal van 2018 met bijna 4 procent. Een kwartaal eerder groeide de export bijna twee keer zo sterk. Nederlandse bedrijven hebben in het eerste kwartaal vooral meer machines en chemische producten uitgevoerd. Ook de export van transportmiddelen groeide meer dan gemiddeld. De wederuitvoer (de uitvoer van eerder ingevoerde producten) groeide iets harder dan de export van Nederlands product.

De invoer van goederen en diensten groeide met bijna 5 procent sterker dan de uitvoer. Het saldo van in- en uitvoer droeg daardoor voor het eerst in ruim twee jaar negatief bij aan de economische groei.

Bouw en zakelijke dienstverlening sterkst gegroeid

De productie van de bouwbedrijven groeide in het eerste kwartaal het sterkst, vooral de bouw van woningen trok verder aan. Verder groeide de zakelijke dienstverlening sterk in vergelijking met het eerste kwartaal 2017. Net als in voorgaande kwartalen was vooral de productie van de uitzendbranche hoger. Dat is ook terug te zien in de banencijfers die het CBS vandaag publiceert: het aantal uitzendbanen nam verder toe.

Ook de industrie produceerde meer dan een jaar eerder. In het eerste kwartaal van 2018 groeide vooral de productie van machines, transportmiddelen en chemische producten. De delfstoffenwinning was de bedrijfstak met de grootste krimp.

Toegevoegde waarde naar bedrijfstak, 2018-I
 2018-I (%-mutatie t.o.v. een jaar eerder)
Bouwnijverheid6,1
Zakelijke dienstverlening5
Industrie4
Handel, vervoer en horeca3,8
Informatie en communicatie2,8
Cultuur, recreatie,
overige diensten
2,5
Verhuur en handel onroerend goed2,2
Overheid, onderwijs en zorg1,6
Water en afval0,5
Energie0,4
Landbouw en visserij-0,9
Financiële instellingen-1,1
Delfstoffenwinning-10,1

Eerste berekening

De eerste berekening, 45 dagen na afloop van een kwartaal, wordt gepubliceerd op basis van de dan beschikbare informatie. Hiermee geeft het CBS een eerste beeld van de stand van de Nederlandse economie. Na deze eerste berekening komt voortdurend meer informatie beschikbaar over de Nederlandse economie, die vervolgens wordt verwerkt in nieuwe berekeningen. De tweede berekening van de economische groei maakt het CBS bekend op vrijdag 22 juni. De absolute bijstelling van de tweede berekening ten opzichte van de eerste berekening was de afgelopen vijf jaar gemiddeld 0,1 procentpunt. De twee uitersten bedroegen -0,3 en +0,3 procentpunt.

Bij elke nieuwe berekening bepaalt het CBS ook de nieuwe seizoengecorrigeerde cijfers van de eerder gepubliceerde kwartalen. De groei van het vierde kwartaal van 2017 is bijgesteld van 0,8 naar 0,7 procent. In de overige kwartalen van 2017 is de groei niet gewijzigd.