Beloning en arbeidsvolume van werknemers; kwartalen, nr, 1995-2018

Beloning en arbeidsvolume van werknemers; kwartalen, nr, 1995-2018

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Beloning van werknemers Bedrag Beloning van werknemers (mln euro) Beloning van werknemers Bedrag Beloning; seizoengecorrigeerd (mln euro) Beloning van werknemers Bedrag Lonen (mln euro) Beloning van werknemers Bedrag Lonen; seizoengecorrigeerd (mln euro) Beloning van werknemers Bedrag Sociale premies t.l.v. werkgevers (mln euro) Beloning van werknemers Bedrag Sociale premies; seizoengecorrigeerd (mln euro) Beloning van werknemers Bedrag Loonkosten (mln euro) Beloning van werknemers Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Beloning van werknemers (%) Beloning van werknemers Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Lonen (%) Beloning van werknemers Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Loonkosten (%) Beloning per arbeidsvolume Bedrag Beloning van werknemers per arbeidsjaar Beloning per arbeidsjaar (1 000 euro) Beloning per arbeidsvolume Bedrag Beloning van werknemers per arbeidsjaar Lonen per arbeidsjaar (1 000 euro) Beloning per arbeidsvolume Bedrag Beloning van werknemers per arbeidsjaar Loonkosten per arbeidsjaar (1 000 euro) Beloning per arbeidsvolume Bedrag Beloning van werknemers per gewerkt uur Beloning per gewerkt uur (euro) Beloning per arbeidsvolume Bedrag Beloning van werknemers per gewerkt uur Lonen per gewerkt uur (euro) Beloning per arbeidsvolume Bedrag Beloning van werknemers per gewerkt uur Loonkosten per gewerkt uur (euro) Beloning per arbeidsvolume Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Beloning van werknemers per arbeidsjaar Beloning per arbeidsjaar (%) Beloning per arbeidsvolume Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Beloning van werknemers per arbeidsjaar Lonen per arbeidsjaar (%) Beloning per arbeidsvolume Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Beloning van werknemers per arbeidsjaar Loonkosten per arbeidsjaar (%) Beloning per arbeidsvolume Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Beloning van werknemers per gewerkt uur Beloning per gewerkt uur (%) Beloning per arbeidsvolume Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Beloning van werknemers per gewerkt uur Lonen per gewerkt uur (%) Beloning per arbeidsvolume Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Beloning van werknemers per gewerkt uur Loonkosten per gewerkt uur (%) Arbeidsvolume van werknemers Aantal Arbeidsjaren (x 1 000) Arbeidsvolume van werknemers Aantal Gewerkte uren (mln uren) Arbeidsvolume van werknemers Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Arbeidsjaren (%) Arbeidsvolume van werknemers Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Gewerkte uren (%) Banen van werknemers Aantal Totaal (x 1 000) Banen van werknemers Aantal Mannen (x 1 000) Banen van werknemers Aantal Vrouwen (x 1 000) Banen van werknemers Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Totaal (%) Banen van werknemers Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Mannen (%) Banen van werknemers Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Vrouwen (%)
A-U Alle economische activiteiten 2016 1e kwartaal* 79.127 83.978 61.674 66.248 17.453 17.730 78.839 2,6 2,9 2,6 13,6 10,6 13,6 30,4 23,7 30,3 1,3 1,6 1,2 2,1 2,4 2,1 5.808 2.604 1,3 0,5 7.768 4.081 3.687 1,1 1,2 0,9
A-U Alle economische activiteiten 2016 2e kwartaal* 94.636 84.462 75.747 66.558 18.889 17.903 94.170 2,6 2,7 2,5 16,0 12,8 15,9 38,1 30,5 38,0 1,1 1,2 0,9 -1,9 -1,8 -2,1 5.926 2.481 1,5 4,6 7.937 4.174 3.763 1,3 1,3 1,3
A-U Alle economische activiteiten 2016 3e kwartaal* 78.634 85.418 61.285 67.347 17.349 18.072 78.229 3,3 3,5 3,1 13,2 10,3 13,1 33,7 26,3 33,5 1,3 1,5 1,2 0,0 0,2 -0,1 5.972 2.332 1,9 3,3 7.963 4.189 3.773 1,5 1,5 1,6
A-U Alle economische activiteiten 2016 4e kwartaal* 87.407 85.946 69.011 67.564 18.396 18.382 86.890 3,4 3,4 3,1 14,5 11,5 14,5 32,7 25,8 32,5 1,0 1,1 0,8 2,3 2,4 2,1 6.012 2.676 2,3 1,0 8.011 4.213 3.799 1,8 1,8 1,8
A-U Alle economische activiteiten 2016* 339.804 267.717 72.087 338.128 3,0 3,1 2,8 57,3 45,1 57,0 33,7 26,5 33,5 1,2 1,3 1,0 0,7 0,8 0,5 5.930 10.093 1,8 2,3 7.920 4.164 3.756 1,4 1,5 1,4
A-U Alle economische activiteiten 2017 1e kwartaal* 81.748 86.762 63.722 68.419 18.026 18.343 81.370 3,3 3,3 3,2 13,8 10,7 13,7 29,7 23,1 29,5 0,9 0,9 0,8 -2,3 -2,3 -2,4 5.945 2.754 2,4 5,8 7.956 4.178 3.778 2,4 2,4 2,5
A-U Alle economische activiteiten 2017 2e kwartaal* 98.119 87.623 78.463 69.041 19.656 18.582 97.556 3,7 3,6 3,6 16,1 12,9 16,0 39,2 31,4 39,0 0,7 0,6 0,6 2,8 2,7 2,7 6.102 2.503 3,0 0,9 8.136 4.277 3.859 2,5 2,5 2,6
A-U Alle economische activiteiten 2017 3e kwartaal* 81.684 88.712 63.567 69.829 18.117 18.883 81.173 3,9 3,7 3,8 13,3 10,3 13,2 34,4 26,8 34,2 0,8 0,6 0,6 2,1 2,0 2,0 6.158 2.372 3,1 1,7 8.175 4.299 3.876 2,7 2,6 2,7
A-U Alle economische activiteiten 2017 4e kwartaal* 91.475 89.929 72.218 70.682 19.257 19.247 90.843 4,7 4,7 4,6 14,8 11,7 14,7 33,8 26,7 33,5 1,5 1,5 1,4 3,4 3,4 3,3 6.197 2.710 3,1 1,3 8.236 4.335 3.901 2,8 2,9 2,7
A-U Alle economische activiteiten 2017* 353.026 277.970 75.056 350.942 3,9 3,8 3,8 57,9 45,6 57,5 34,1 26,9 33,9 1,0 0,9 0,9 1,4 1,4 1,3 6.101 10.338 2,9 2,4 8.127 4.273 3.854 2,6 2,6 2,6
A-U Alle economische activiteiten 2018 1e kwartaal* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.127 2.777 3,1 0,8 8.197 4.315 3.882 3,0 3,3 2,8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de beloning van werknemers, de loonkosten en het arbeidsvolume van werknemers, die werkzaam zijn bij in Nederland gevestigde bedrijven en instellingen. De beloning van werknemers wordt onderverdeeld naar lonen en sociale premies ten laste van werkgevers. De loonkosten zijn het totaal van lonen, sociale premies ten laste van werkgevers en eindheffingen verminderd met loonkostensubsidies. Het arbeidsvolume van werknemers wordt gegeven in gemiddeld aantal banen (naar geslacht), gemiddeld aantal arbeidsjaren, en gewerkte uren per kwartaal en jaar. Naast de oorspronkelijke cijfers bevat de tabel seizoengecorrigeerde cijfers van de beloning van werknemers en de lonen. Daarnaast worden de beloning van werknemers, lonen en loonkosten in verhouding tot het gemiddeld aantal arbeidsjaren en de gewerkte uren gegeven.

Gegevens beschikbaar vanaf: eerste kwartaal 1995 tot en met eerste kwartaal 2018.

Status van de cijfers:
De gegevens van 1995 tot en met 2015 zijn definitief. Gegevens vanaf 2016 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 22 juni 2018
Geen, deze tabel is stopgezet.
Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft onlangs een revisie uitgevoerd van de nationale rekeningen. Hierbij worden nieuwe statistische bronnen en ramingsmethoden gebruikt. Deze tabel met gegevens voor revisie is vervangen door tabel Beloning en arbeidsvolume van werknemers; kwartalen, nationale rekeningen. Voor aanvullende informatie zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Beloning van werknemers
De totale vergoeding, in geld of in natura, die door een werkgever aan een werknemer verschuldigd is voor de arbeid die deze tijdens een verslagperiode heeft verricht. De beloning van werknemers is gelijk aan het totaal van lonen en sociale premies ten laste van werkgevers.

Bestaat uit het periodieke, direct aan werknemers betaalde loon (incl. gratificatie, overwerkgeld, fooien, provisie, loon in natura, vakantiegeld, reiskostenvergoeding) plus de sociale premies ten laste van werkgevers.
Bedrag
Beloning van werknemers
De totale vergoeding, in geld of in natura, die door een werkgever aan een werknemer verschuldigd is voor de arbeid die deze tijdens een verslagperiode heeft verricht. De beloning van werknemers is gelijk aan het totaal van lonen en sociale premies ten laste van werkgevers.

Bestaat uit het periodieke, direct aan werknemers betaalde loon (incl. gratificatie, overwerkgeld, fooien, provisie, loon in natura, vakantiegeld, reiskostenvergoeding) plus de sociale premies ten laste van werkgevers.
Beloning; seizoengecorrigeerd
Beloning van werknemers gecorrigeerd voor seizoen- en werkdageffecten.
Lonen
De vergoedingen voor de werknemer, die in een bepaalde periode arbeid verricht, en die ten laste komen van de werkgever, inclusief de door de werkgever ingehouden loonbelasting en de sociale premies die ten laste komen van de werknemer.
Lonen; seizoengecorrigeerd
De lonen gecorrigeerd voor seizoen- en werkdageffecten.
Sociale premies t.l.v. werkgevers
De ten laste van werkgevers komende premies voor wettelijke sociale verzekering, particuliere sociale premies (waaronder pensioenpremies) en toegerekende sociale premies zoals doorbetaling van loon bij ziekte.

De sociale premies t.l.v. werkgevers worden meestal rechtstreeks door de werkgevers afgedragen aan de verzekeraars. Om tot het juiste loonkostenbegrip te komen worden ze echter in de nationale rekeningen per conventie geboekt als twee transacties: a) een betaling van werkgevers aan hun werknemers en b) een afdracht van de werknemers aan de verzekeraars.
Sociale premies; seizoengecorrigeerd
De sociale premies ten laste van werkgevers gecorrigeerd voor seizoen- en werkdageffecten.
Loonkosten
De beloning van werknemers volgens de nationale rekeningen plus eindheffingen minus loonkostensubsidies. Eindheffingen betreffen belastingen op lonen ten laste van werkgevers zoals bijvoorbeeld heffingen over geschenken in natura.
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (maand, kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar.
Beloning van werknemers
De totale vergoeding, in geld of in natura, die door een werkgever aan een werknemer verschuldigd is voor de arbeid die deze tijdens een verslagperiode heeft verricht. De beloning van werknemers is gelijk aan het totaal van lonen en sociale premies ten laste van werkgevers.

Bestaat uit het periodieke, direct aan werknemers betaalde loon (incl. gratificatie, overwerkgeld, fooien, provisie, loon in natura, vakantiegeld, reiskostenvergoeding) plus de sociale premies ten laste van werkgevers.
Lonen
De vergoedingen voor de werknemer, die in een bepaalde periode arbeid verricht, en die ten laste komen van de werkgever, inclusief de door de werkgever ingehouden loonbelasting en de sociale premies die ten laste komen van de werknemer.
Loonkosten
De beloning van werknemers volgens de nationale rekeningen plus eindheffingen minus loonkostensubsidies. Eindheffingen betreffen belastingen op lonen ten laste van werkgevers zoals bijvoorbeeld heffingen over geschenken in natura.
Beloning per arbeidsvolume
De beloning van werknemers gedeeld door het arbeidsvolume van werknemers.
Bedrag
Beloning van werknemers per arbeidsjaar
De beloning van werknemers gedeeld door de arbeidsjaren van werknemers.
Beloning per arbeidsjaar
De beloning van werknemers gedeeld door de arbeidsjaren van werknemers.
Lonen per arbeidsjaar
De lonen gedeeld door de arbeidsjaren van werknemers.
Loonkosten per arbeidsjaar
De loonkosten gedeeld door de arbeidsjaren van werknemers.
Beloning van werknemers per gewerkt uur
De beloning van werknemers gedeeld door de gewerkte uren van werknemers.
Beloning per gewerkt uur
De beloning van werknemers gedeeld door de gewerkte uren van werknemers.
Lonen per gewerkt uur
De lonen gedeeld door de gewerkte uren van werknemers.
Loonkosten per gewerkt uur
De loonkosten gedeeld door de gewerkte uren van werknemers.
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (maand, kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar.
Beloning van werknemers per arbeidsjaar
De beloning van werknemers gedeeld door de arbeidsjaren van werknemers.
Beloning per arbeidsjaar
De beloning van werknemers gedeeld door de arbeidsjaren van werknemers.
Lonen per arbeidsjaar
De lonen gedeeld door de arbeidsjaren van werknemers.
Loonkosten per arbeidsjaar
De loonkosten gedeeld door de arbeidsjaren van werknemers.
Beloning van werknemers per gewerkt uur
De beloning van werknemers gedeeld door de gewerkte uren van werknemers.
Beloning per gewerkt uur
De beloning van werknemers gedeeld door de gewerkte uren van werknemers.
Lonen per gewerkt uur
De lonen gedeeld door de gewerkte uren van werknemers.
Loonkosten per gewerkt uur
De loonkosten gedeeld door de gewerkte uren van werknemers.
Arbeidsvolume van werknemers
De hoeveelheid arbeid die door werknemers is ingezet in het productieproces, uitgedrukt in arbeidsjaren of gewerkte uren.
Aantal
Arbeidsjaren
Een maatstaf voor het arbeidsvolume, die wordt berekend door alle banen (voltijd en deeltijd) om te rekenen naar voltijdbanen, ook wel voltijdequivalenten (vte) genoemd.

Zo leveren twee halve banen (elk 0,5 vte) samen een arbeidsvolume van één arbeidsjaar op.
Gewerkte uren
Het totale aantal uren dat werknemers en/of zelfstandigen gedurende de verslagperiode werkelijk hebben gewerkt. Niet-gewerkte uren wegens verlof of ziekte tellen dus niet mee.

In deze tabel wordt het totale aantal gewerkte uren van werknemers bij Nederlandse economische eenheden gegeven. De gewerkte uren van werknemers worden berekend door de betaalde uren (de overeengekomen uren plus de betaalde overuren) te vermeerderen met onbetaalde overuren en te verminderen met feitelijk niet gewerkte uren die betaald worden, zoals wegens ziekteverzuim, zwangerschaps- en bevallingsverlof, stakingen, weerverlet, ouderschapsverlof, kort verzuim.
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (maand, kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar.
Arbeidsjaren
Een maatstaf voor het arbeidsvolume, die wordt berekend door alle banen (voltijd en deeltijd) om te rekenen naar voltijdbanen, ook wel voltijdequivalenten (vte) genoemd.

Zo leveren twee halve banen (elk 0,5 vte) samen een arbeidsvolume van één arbeidsjaar op.
Gewerkte uren
Het totale aantal uren dat werknemers en/of zelfstandigen gedurende de verslagperiode werkelijk hebben gewerkt. Niet-gewerkte uren wegens verlof of ziekte tellen dus niet mee.

In deze tabel wordt het totale aantal gewerkte uren van werknemers bij Nederlandse economische eenheden gegeven. De gewerkte uren van werknemers worden berekend door de betaalde uren (de overeengekomen uren plus de betaalde overuren) te vermeerderen met onbetaalde overuren en te verminderen met feitelijk niet gewerkte uren die betaald worden, zoals wegens ziekteverzuim, zwangerschaps- en bevallingsverlof, stakingen, weerverlet, ouderschapsverlof, kort verzuim.
Banen van werknemers
Een expliciete of impliciete overeenkomst tussen een persoon en een in Nederland gevestigde economische eenheid (een bedrijf, instelling of particulier huishouden) om gedurende een bepaalde periode of tot nader order tegen beloning werk te verrichten. De niet-bezette arbeidsplaatsen (vacatures) tellen dus niet mee in het aantal banen. Naast banen van werknemers zijn er ook banen van zelfstandigen. De persoon valt dan (al dan niet met anderen) samen met het bedrijf. Een zelfstandige kan ook meerdere banen hebben, bijvoorbeeld als iemand een autorijschool heeft en daarnaast ook werkzaam is als vertaler.

In deze tabel wordt het gemiddeld aantal banen van werknemers bij Nederlandse economische eenheden gegeven. In het gemiddeld aantal banen per periode telt een baan alleen mee voor de dagen dat deze bestaat in de verslagperiode.
Aantal
Totaal
Mannen
Vrouwen
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (maand, kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar.
Totaal
Mannen
Vrouwen