Overheid; ontvangen belastingen 1995-2017

Bewerk tabel

Deze tabel bevat gegevens over de belastingopbrengsten van de overheid, per belasting. Onder overheid wordt hier verstaan de sector overheid volgens de definitie die in Europees Systeem van Rekeningen (ESR 2010) wordt gebruikt. De gepresenteerde gegevens sluiten aan bij de publicaties over de Nationale rekeningen. De gebruikte begrippen sluiten aan bij de Nationale rekeningen. De Nationale rekeningen zijn gebaseerd op de internationale definities van het Europees Systeem van Rekeningen (ESR 2010).

Gegevens beschikbaar vanaf:
Jaarcijfers van 1995 tot en met 2017, kwartaalcijfers van 2008 tot en met 2017.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel hebben voor de periode 1995-2014 de status definitief. De kwartalen van 2015 hebben de status voorlopig. De jaarcijfers van 2015 hebben de status definitief. De cijfers van 2016 en 2017 hebben de status voorlopig.
Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 29 juni 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door Overheid; ontvangen belastingen en sociale premies. Zie paragraaf 3.

Overheid; ontvangen belastingen 1995-2017

Sectoren Perioden Belastingen: afzonderlijkTotaal belastingen (mln euro) Belastingen: afzonderlijkBTW (Belasting over toegevoegde waarde) (mln euro) Belastingen: afzonderlijkLoon- en inkomstenbelasting (mln euro) Belastingen: afzonderlijkVennootschapsbelasting (mln euro) Belastingen: afzonderlijkAccijnzen (mln euro) Belastingen: afzonderlijkVerbruiksbel. op milieugrondslag (mln euro) Belastingen: afzonderlijkMilieuheffingen (mln euro) Belastingen: afzonderlijkMotorrijtuigenbelasting (mln euro) Belastingen: afzonderlijkBPM (Bel. personenauto's en motorrijw.) (mln euro) Belastingen: afzonderlijkOverdrachtsbelasting (mln euro) Belastingen: afzonderlijkOnroerendezaakbelasting (mln euro) Belastingen: afzonderlijkDividendbelasting (mln euro) Belastingen: afzonderlijkVermogensheffingen (mln euro) Belastingen: afzonderlijkAssurantiebelasting (mln euro) Belastingen: afzonderlijkKansspelbelasting (mln euro) Belastingen: afzonderlijkBankenbelasting (incl. resolutieheffing) (mln euro) Belastingen: afzonderlijkVerhuurderheffing (mln euro) Belastingen: afzonderlijkLoonkostenheffing (mln euro) Belastingen: afzonderlijkOverige belastingen (mln euro) Belastingen op productie en invoerTotaal belast. op productie en invoer (mln euro) Belastingen op productie en invoerProductgebonden belastingenTotaal productgebonden belastingen (mln euro) Belastingen op productie en invoerProductgebonden belastingenBTW (Belasting over toegevoegde waarde) (mln euro) Productgebonden belastingenAccijnzenTotaal accijnzen (mln euro) Productgebonden belastingenAccijnzenBenzineaccijns (mln euro) Productgebonden belastingenAccijnzenAccijns op overige minerale oliën (mln euro) Productgebonden belastingenAccijnzenTabakaccijns (mln euro) Productgebonden belastingenAccijnzenAlcoholaccijns (mln euro) Productgebonden belastingenAccijnzenBieraccijns (mln euro) Productgebonden belastingenAccijnzenWijnaccijns e.a. mousserende dranken (mln euro) Productgebonden belastingenAccijnzenOverige accijnzen (mln euro) Belastingen op productie en invoerProductgebonden belastingenVerbruiksbel. op alcoholvrije dranken (mln euro) Belastingen op productie en invoerProductgebonden belastingenBelastingen op milieugrondslag (mln euro) Belastingen op productie en invoerProductgebonden belastingenBPM (Bel.op personenauto's en motorrijw) (mln euro) Belastingen op productie en invoerProductgebonden belastingenKansspelbelasting (mln euro) Belastingen op productie en invoerProductgebonden belastingenOverdrachtsbelasting (mln euro) Belastingen op productie en invoerProductgebonden belastingenAssurantiebelasting (mln euro) Belastingen op productie en invoerProductgebonden belastingenKapitaalbelasting (mln euro) Belastingen op productie en invoerProductgebonden belastingenVoorraadheffing aardolieprodukten (mln euro) Belastingen op productie en invoerNiet-productgebonden belastingenTotaal niet-productgebonden belastingen (mln euro) Belastingen op productie en invoerNiet-productgebonden belastingenOnroerendezaakbelasting (mln euro) Belastingen op productie en invoerNiet-productgebonden belastingenMotorrijtuigenbelasting (mln euro) Niet-productgebonden belastingenMilieuheffingenTotaal milieuheffingen (mln euro) Niet-productgebonden belastingenMilieuheffingenRioolrechten (mln euro) Niet-productgebonden belastingenMilieuheffingenHeffingen op waterverontreiniging (mln euro) Niet-productgebonden belastingenMilieuheffingenOmslagheffing waterschappen (mln euro) Niet-productgebonden belastingenMilieuheffingenOverige milieuheffingen (mln euro) Belastingen op productie en invoerNiet-productgebonden belastingenBankenbelasting (incl. resolutieheffing) (mln euro) Belastingen op productie en invoerNiet-productgebonden belastingenVerhuurderheffing (mln euro) Belastingen op productie en invoerNiet-productgebonden belastingenLoonkostenheffing (mln euro) Belastingen op productie en invoerNiet-productgebonden belastingenPBO-heffingen (mln euro) Belastingen op productie en invoerNiet-productgebonden belastingenInschrijfgelden Kamer van Koophandel (mln euro) Belastingen op productie en invoerNiet-productgebonden belastingenToeristenbelasting (mln euro) Belastingen op productie en invoerNiet-productgebonden belastingenNiet-productgebonden - overig (mln euro) Belastingen op inkomen en vermogenTotaal belast. op inkomen en vermogen (mln euro) Belastingen op inkomen en vermogenBelastingen op inkomenTotaal belastingen op inkomen (mln euro) Belastingen op inkomen en vermogenBelastingen op inkomenVennootschapsbelasting (mln euro) Belastingen op inkomen en vermogenBelastingen op inkomenLoonbelasting (mln euro) Belastingen op inkomen en vermogenBelastingen op inkomenInkomstenbelasting (mln euro) Belastingen op inkomen en vermogenBelastingen op inkomenDividendbelasting (mln euro) Belastingen op inkomen en vermogenBelastingen op inkomenKansspelbelasting (mln euro) Belastingen op inkomen en vermogenBelastingen op vermogenTotaal belastingen op vermogen (mln euro) Belastingen op inkomen en vermogenBelastingen op vermogenOnroerendezaakbelasting (mln euro) Belastingen op inkomen en vermogenBelastingen op vermogenVermogensbelasting (mln euro) Belastingen op inkomen en vermogenBelastingen op vermogenMotorrijtuigenbelasting (mln euro) Belastingen op vermogenMilieuheffingenTotaal milieuheffingen (mln euro) Belastingen op vermogenMilieuheffingenRioolrechten (mln euro) Belastingen op vermogenMilieuheffingenHeffingen op waterverontreiniging (mln euro) Belastingen op vermogenMilieuheffingenOmslagheffing waterschappen (mln euro) Belastingen op inkomen en vermogenBelastingen op vermogenOverige belastingen inkomen en vermogen (mln euro) Vermogensheffingen (mln euro)
Overheid 2017 1e kwartaal* 48.352 10.914 15.637 10.044 2.771 1.761 1.116 1.372 589 570 974 441 361 785 124 230 417 33 213 19.915 17.540 10.914 2.771 1.056 939 516 82 96 76 6 60 1.761 589 62 570 785 0 28 2.375 974 264 416 62 83 208 63 230 417 33 0 24 17 28.076 26.184 10.044 13.299 2.338 441 62 1.892 0 1.108 700 326 231 143 84 361
Overheid 2017 2e kwartaal* 45.847 12.215 16.656 4.309 3.052 1.130 1.128 1.420 519 669 954 1.674 439 565 142 236 416 37 286 20.750 18.324 12.215 3.052 1.096 1.000 661 79 128 83 5 76 1.130 519 71 669 565 0 27 2.426 954 274 419 65 83 209 62 236 416 37 0 72 18 24.658 22.710 4.309 17.658 -1.002 1.674 71 1.948 0 1.146 709 335 231 143 93 439
Overheid 2017 3e kwartaal* 39.654 12.102 12.627 3.946 2.828 952 1.104 1.432 488 706 956 530 341 550 114 243 416 37 282 20.207 17.773 12.102 2.828 1.025 923 605 77 115 78 5 62 952 488 57 706 550 0 28 2.434 956 277 413 60 83 208 62 243 416 37 0 79 13 19.106 17.160 3.946 13.220 -593 530 57 1.946 0 1.155 691 316 232 143 100 341
Overheid 2017 4e kwartaal* 46.373 14.583 16.119 3.114 3.036 1.730 1.117 1.421 404 781 954 1.015 500 586 92 239 369 41 272 23.601 21.262 14.583 3.036 1.116 1.012 615 92 109 85 7 68 1.730 404 46 781 586 0 28 2.339 954 273 401 64 85 219 33 239 369 41 0 51 11 22.272 20.294 3.114 18.044 -1.925 1.015 46 1.978 0 1.148 716 348 234 134 114 500
Overheid 2017* 180.226 49.814 61.039 21.413 11.687 5.573 4.465 5.645 2.000 2.726 3.838 3.660 1.641 2.486 472 948 1.618 148 1.053 84.473 74.899 49.814 11.687 4.293 3.874 2.397 330 448 322 23 266 5.573 2.000 236 2.726 2.486 0 111 9.574 3.838 1.088 1.649 251 334 844 220 948 1.618 148 0 226 59 94.112 86.348 21.413 62.221 -1.182 3.660 236 7.764 0 4.557 2.816 1.325 928 563 391 1.641
Centrale overheid 2017 1e kwartaal* 45.869 10.914 15.637 10.044 2.771 1.761 64 981 589 570 441 361 785 124 230 417 33 147 18.478 17.540 10.914 2.771 1.056 939 516 82 96 76 6 60 1.761 589 62 570 785 0 28 938 189 64 5 59 230 417 33 0 5 27.030 26.184 10.044 13.299 2.338 441 62 846 0 792 54 361
Centrale overheid 2017 2e kwartaal* 43.328 12.215 16.656 4.309 3.052 1.130 64 1.028 519 669 1.674 439 565 142 236 416 37 177 19.280 18.324 12.215 3.052 1.096 1.000 661 79 128 83 5 76 1.130 519 71 669 565 0 27 956 198 64 5 59 236 416 37 0 5 23.609 22.710 4.309 17.658 -1.002 1.674 71 899 0 830 69 439
Centrale overheid 2017 3e kwartaal* 37.156 12.102 12.627 3.946 2.828 952 64 1.040 488 706 530 341 550 114 243 416 37 172 18.739 17.773 12.102 2.828 1.025 923 605 77 115 78 5 62 952 488 57 706 550 0 28 966 201 64 5 59 243 416 37 0 5 18.076 17.160 3.946 13.220 -593 530 57 916 0 839 77 341
Centrale overheid 2017 4e kwartaal* 43.853 14.583 16.119 3.114 3.036 1.730 32 1.021 404 781 1.015 500 586 92 239 369 41 191 22.145 21.262 14.583 3.036 1.116 1.012 615 92 109 85 7 68 1.730 404 46 781 586 0 28 883 197 32 3 29 239 369 41 0 5 21.208 20.294 3.114 18.044 -1.925 1.015 46 914 0 824 90 500
Centrale overheid 2017* 170.206 49.814 61.039 21.413 11.687 5.573 224 4.070 2.000 2.726 3.660 1.641 2.486 472 948 1.618 148 687 78.642 74.899 49.814 11.687 4.293 3.874 2.397 330 448 322 23 266 5.573 2.000 236 2.726 2.486 0 111 3.743 785 224 18 206 948 1.618 148 0 20 89.923 86.348 21.413 62.221 -1.182 3.660 236 3.575 0 3.285 290 1.641
Lokale overheid 2017 1e kwartaal* 2.483 1.052 391 974 0 66 1.437 1.437 974 75 352 62 78 208 4 24 12 1.046 1.046 316 700 326 231 143 30 0
Lokale overheid 2017 2e kwartaal* 2.519 1.064 392 954 0 109 1.470 1.470 954 76 355 65 78 209 3 72 13 1.049 1.049 316 709 335 231 143 24 0
Lokale overheid 2017 3e kwartaal* 2.498 1.040 392 956 0 110 1.468 1.468 956 76 349 60 78 208 3 79 8 1.030 1.030 316 691 316 232 143 23 0
Lokale overheid 2017 4e kwartaal* 2.520 1.085 400 954 0 81 1.456 1.456 954 76 369 64 82 219 4 51 6 1.064 1.064 324 716 348 234 134 24 0
Lokale overheid 2017* 10.020 4.241 1.575 3.838 0 366 5.831 5.831 3.838 303 1.425 251 316 844 14 226 39 4.189 4.189 1.272 2.816 1.325 928 563 101 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens