Binnenvaart; goederenvervoer, vervoerstroom, goederensoort, 2007-2021

Binnenvaart; goederenvervoer, vervoerstroom, goederensoort, 2007-2021

Vervoerstromen Goederensoort Perioden Vervoerd ladinggewicht (1 000 ton) Ladingtonkilometer (mln tonkm) Vervoerde containers (1 000 teu)
Totaal Totaal 2021* 369.142 47.394 5.616
Totaal 01 Producten van de landbouw, jacht e... 2021* 9.784 1.354
Totaal 02 Steenkool en bruinkool; ruwe aardo... 2021* 28.753 4.035
Totaal 03 Metaalertsen en andere delfstoffen... 2021* 90.360 11.230
Totaal 04 Voedings- en genotmiddelen 2021* 19.721 2.607
Totaal 05 Textiel en textielproducten; leder... 2021* 285 42
Totaal 06 Hout, hout- en kurkwaren (m.u.v. m... 2021* 4.386 711
Totaal 07 Cokes en geraffineerde aardoliepro... 2021* 83.904 9.920
Totaal 08 Chemische producten en synthetisch... 2021* 42.353 5.821
Totaal 09 Overige niet-metaalhoudende minera... 2021* 5.070 743
Totaal 10 Metalen in primaire vorm; producte... 2021* 17.186 2.664
Totaal 11 Machines, apparaten en werktuigen,... 2021* 1.450 227
Totaal 12 Transportmiddelen 2021* 424 64
Totaal 13 Meubelen; overige industrieproduct... 2021* 15 2
Totaal 14 Secundaire grondstoffen; gemeentel... 2021* 6.282 947
Totaal 15 Brieven, pakketten 2021* 0 0
Totaal 16 Uitrusting en materiaal voor het v... 2021* 3.416 415 1.745
Totaal 17 Vervoerde goederen in het kader va... 2021* 54 4
Totaal 18 Gegroepeerde goederen: diverse soo... 2021* 4.285 408
Totaal 19 Niet identificeerbare goederen: go... 2021* 51.413 6.201 3.871
Totaal 20 Overige goederen, n.e.g. 2021* 0 0
Binnenlands Totaal 2021* 123.970 13.376 2.685
Binnenlands 01 Producten van de landbouw, jacht e... 2021* 3.275 407
Binnenlands 02 Steenkool en bruinkool; ruwe aardo... 2021* 1.545 204
Binnenlands 03 Metaalertsen en andere delfstoffen... 2021* 37.427 3.960
Binnenlands 04 Voedings- en genotmiddelen 2021* 8.159 913
Binnenlands 05 Textiel en textielproducten; leder... 2021* 36 5
Binnenlands 06 Hout, hout- en kurkwaren (m.u.v. m... 2021* 1.996 270
Binnenlands 07 Cokes en geraffineerde aardoliepro... 2021* 27.459 2.694
Binnenlands 08 Chemische producten en synthetisch... 2021* 8.047 973
Binnenlands 09 Overige niet-metaalhoudende minera... 2021* 1.396 167
Binnenlands 10 Metalen in primaire vorm; producte... 2021* 5.673 716
Binnenlands 11 Machines, apparaten en werktuigen,... 2021* 285 29
Binnenlands 12 Transportmiddelen 2021* 63 7
Binnenlands 13 Meubelen; overige industrieproduct... 2021* 15 2
Binnenlands 14 Secundaire grondstoffen; gemeentel... 2021* 2.548 367
Binnenlands 15 Brieven, pakketten 2021* 0 0
Binnenlands 16 Uitrusting en materiaal voor het v... 2021* 1.704 189 872
Binnenlands 17 Vervoerde goederen in het kader va... 2021* 49 3
Binnenlands 18 Gegroepeerde goederen: diverse soo... 2021* 1.824 165
Binnenlands 19 Niet identificeerbare goederen: go... 2021* 22.470 2.306 1.813
Binnenlands 20 Overige goederen, n.e.g. 2021* 0 0
Aanvoer Totaal 2021* 71.412 9.281 933
Aanvoer 01 Producten van de landbouw, jacht e... 2021* 4.429 592
Aanvoer 02 Steenkool en bruinkool; ruwe aardo... 2021* 681 65
Aanvoer 03 Metaalertsen en andere delfstoffen... 2021* 13.437 1.846
Aanvoer 04 Voedings- en genotmiddelen 2021* 3.736 486
Aanvoer 05 Textiel en textielproducten; leder... 2021* 26 4
Aanvoer 06 Hout, hout- en kurkwaren (m.u.v. m... 2021* 366 50
Aanvoer 07 Cokes en geraffineerde aardoliepro... 2021* 18.527 2.312
Aanvoer 08 Chemische producten en synthetisch... 2021* 10.665 1.345
Aanvoer 09 Overige niet-metaalhoudende minera... 2021* 2.672 420
Aanvoer 10 Metalen in primaire vorm; producte... 2021* 2.831 432
Aanvoer 11 Machines, apparaten en werktuigen,... 2021* 211 31
Aanvoer 12 Transportmiddelen 2021* 143 21
Aanvoer 13 Meubelen; overige industrieproduct... 2021* 0 0
Aanvoer 14 Secundaire grondstoffen; gemeentel... 2021* 1.776 251
Aanvoer 15 Brieven, pakketten 2021* 0 0
Aanvoer 16 Uitrusting en materiaal voor het v... 2021* 430 51 218
Aanvoer 17 Vervoerde goederen in het kader va... 2021* 3 0
Aanvoer 18 Gegroepeerde goederen: diverse soo... 2021* 792 101
Aanvoer 19 Niet identificeerbare goederen: go... 2021* 10.688 1.277 716
Aanvoer 20 Overige goederen, n.e.g. 2021* 0 0
Afvoer Totaal 2021* 128.858 17.126 1.308
Afvoer 01 Producten van de landbouw, jacht e... 2021* 762 112
Afvoer 02 Steenkool en bruinkool; ruwe aardo... 2021* 24.655 3.413
Afvoer 03 Metaalertsen en andere delfstoffen... 2021* 33.630 4.508
Afvoer 04 Voedings- en genotmiddelen 2021* 5.833 874
Afvoer 05 Textiel en textielproducten; leder... 2021* 187 26
Afvoer 06 Hout, hout- en kurkwaren (m.u.v. m... 2021* 1.845 366
Afvoer 07 Cokes en geraffineerde aardoliepro... 2021* 28.180 3.295
Afvoer 08 Chemische producten en synthetisch... 2021* 15.541 2.084
Afvoer 09 Overige niet-metaalhoudende minera... 2021* 512 81
Afvoer 10 Metalen in primaire vorm; producte... 2021* 4.395 720
Afvoer 11 Machines, apparaten en werktuigen,... 2021* 370 53
Afvoer 12 Transportmiddelen 2021* 71 8
Afvoer 13 Meubelen; overige industrieproduct... 2021* 0 0
Afvoer 14 Secundaire grondstoffen; gemeentel... 2021* 1.089 173
Afvoer 15 Brieven, pakketten 2021* 0 0
Afvoer 16 Uitrusting en materiaal voor het v... 2021* 934 113 477
Afvoer 17 Vervoerde goederen in het kader va... 2021* 2 0
Afvoer 18 Gegroepeerde goederen: diverse soo... 2021* 459 56
Afvoer 19 Niet identificeerbare goederen: go... 2021* 10.393 1.244 831
Afvoer 20 Overige goederen, n.e.g. 2021* 0 0
Doorvoer Totaal 2021* 44.901 7.610 689
Doorvoer 01 Producten van de landbouw, jacht e... 2021* 1.318 243
Doorvoer 02 Steenkool en bruinkool; ruwe aardo... 2021* 1.872 354
Doorvoer 03 Metaalertsen en andere delfstoffen... 2021* 5.867 916
Doorvoer 04 Voedings- en genotmiddelen 2021* 1.993 334
Doorvoer 05 Textiel en textielproducten; leder... 2021* 36 6
Doorvoer 06 Hout, hout- en kurkwaren (m.u.v. m... 2021* 179 25
Doorvoer 07 Cokes en geraffineerde aardoliepro... 2021* 9.737 1.619
Doorvoer 08 Chemische producten en synthetisch... 2021* 8.101 1.420
Doorvoer 09 Overige niet-metaalhoudende minera... 2021* 490 74
Doorvoer 10 Metalen in primaire vorm; producte... 2021* 4.287 797
Doorvoer 11 Machines, apparaten en werktuigen,... 2021* 584 114
Doorvoer 12 Transportmiddelen 2021* 147 29
Doorvoer 13 Meubelen; overige industrieproduct... 2021* 0 0
Doorvoer 14 Secundaire grondstoffen; gemeentel... 2021* 870 156
Doorvoer 15 Brieven, pakketten 2021* 0 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de vervoersprestatie van binnenvaartschepen over het Nederlandse grondgebied. Het betreft het totaal van het binnenlands vervoer, aan-, af- en doorvoer. De tabel bevat vervoerd ladinggewicht, ladingtonkilometers en containereenheden. Deze worden uitgesplitst naar vervoersstroom en goederensoort.

Gegevens beschikbaar vanaf:
Jaarcijfers beschikbaar vanaf 2007.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 14 april 2023:
Geen, deze tabel is stopgezet.
Deze tabel wordt opgevolgd door Binnenvaart; goederenvervoer, vervoerstroom, goederensoort. Zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Vervoerd ladinggewicht
Het totale gewicht van de vervoerde goederen plus het gewicht van de verpakking en (in geval van roro- of containervervoer) het leeg gewicht van de transporteenheid.
Ladingtonkilometer
De uniforme meeteenheid voor de vervoersprestatie, overeenkomend met de verplaatsing van één ton lading (1000 kg) over een afstand van één kilometer.
Vervoerde containers
TEU (Twenty-foot Equivalent Unit)

Een statistische eenheid die op een ISO-container met een lengte van 20 voet (6,10 m) gebaseerd is. Deze eenheid wordt gebruikt als een standaardmaat voor containers van verschillende capaciteit en voor het beschrijven van de capaciteit van containerschepen of -terminals.

Eén ISO-container van 20 voet (6,10 m) is gelijk aan 1 TEU.
Eén ISO-container van 40 voet is gelijk aan 2 TEU's.
Eén container van meer dan 20 en minder dan 40 voet is gelijk aan 1,50 TEU.
Eén container van meer dan 40 voet is gelijk aan 2,25 TEU's.