Binnenvaart; goederenvervoer, vervoerstroom, goederensoort

Binnenvaart; goederenvervoer, vervoerstroom, goederensoort

Vervoerstromen Goederensoort Perioden Vervoerd ladinggewicht (1 000 ton) Ladingtonkilometer (mln tonkm) Vervoerde containers (1 000 teu)
Doorvoer Totaal 2021* 44.901 7.610 689
Doorvoer 01 Producten van de landbouw, jacht e... 2021* 1.318 243
Doorvoer 02 Steenkool en bruinkool; ruwe aardo... 2021* 1.872 354
Doorvoer 03 Metaalertsen en andere delfstoffen... 2021* 5.867 916
Doorvoer 04 Voedings- en genotmiddelen 2021* 1.993 334
Doorvoer 05 Textiel en textielproducten; leder... 2021* 36 6
Doorvoer 06 Hout, hout- en kurkwaren (m.u.v. m... 2021* 179 25
Doorvoer 07 Cokes en geraffineerde aardoliepro... 2021* 9.737 1.619
Doorvoer 08 Chemische producten en synthetisch... 2021* 8.101 1.420
Doorvoer 09 Overige niet-metaalhoudende minera... 2021* 490 74
Doorvoer 10 Metalen in primaire vorm; producte... 2021* 4.287 797
Doorvoer 11 Machines, apparaten en werktuigen,... 2021* 584 114
Doorvoer 12 Transportmiddelen 2021* 147 29
Doorvoer 13 Meubelen; overige industrieproduct... 2021* 0 0
Doorvoer 14 Secundaire grondstoffen; gemeentel... 2021* 870 156
Doorvoer 15 Brieven, pakketten 2021* 0 0
Doorvoer 16 Uitrusting en materiaal voor het v... 2021* 349 62 177
Doorvoer 17 Vervoerde goederen in het kader va... 2021* 0 0
Doorvoer 18 Gegroepeerde goederen: diverse soo... 2021* 1.210 86
Doorvoer 19 Niet identificeerbare goederen: go... 2021* 7.862 1.374 512
Doorvoer 20 Overige goederen, n.e.g. 2021* 0 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de vervoersprestatie van binnenvaartschepen over het Nederlandse grondgebied. Het betreft het totaal van het binnenlands vervoer, aan-, af- en doorvoer. De tabel bevat vervoerd ladinggewicht, ladingtonkilometers en containereenheden. Deze worden uitgesplitst naar vervoersstroom en goederensoort.

Gegevens beschikbaar vanaf:
Jaarcijfers beschikbaar vanaf 2007.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief tot en met 2018, voor 2019 zijn de cijfers nader voorlopig en voor 2020 en 2021 hebben ze een voorlopig karakter.

Wijzigingen per 10 maart 2022:
Toegevoegd zijn de cijfers van 2021.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers komen binnen 6 maanden na afloop van het verslagjaar.

Toelichting onderwerpen

Vervoerd ladinggewicht
Het totale gewicht van de vervoerde goederen plus het gewicht van de verpakking en (in geval van roro- of containervervoer) het leeg gewicht van de transporteenheid.
Ladingtonkilometer
De uniforme meeteenheid voor de vervoersprestatie, overeenkomend met de verplaatsing van één ton lading (1000 kg) over een afstand van één kilometer.
Vervoerde containers
TEU (Twenty-foot Equivalent Unit)

Een statistische eenheid die op een ISO-container met een lengte van 20 voet (6,10 m) gebaseerd is. Deze eenheid wordt gebruikt als een standaardmaat voor containers van verschillende capaciteit en voor het beschrijven van de capaciteit van containerschepen of -terminals.

Eén ISO-container van 20 voet (6,10 m) is gelijk aan 1 TEU.
Eén ISO-container van 40 voet is gelijk aan 2 TEU's.
Eén container van meer dan 20 en minder dan 40 voet is gelijk aan 1,50 TEU.
Eén container van meer dan 40 voet is gelijk aan 2,25 TEU's.