Horeca; omzetontwikkeling, index 2010=100, 2005 - 2017


Deze tabel geeft informatie over de ontwikkeling van de omzet van de horeca (SBI 2008 afdelingen 55 en 56). Van de omzet is doorgaans waarde, volume en prijs gepresenteerd. De gegevens zijn verder onderverdeeld naar branches volgens de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 2008 van het CBS. De ontwikkeling is weergegeven met behulp van indexcijfers en als procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode in het voorafgaande jaar. Daarnaast zijn ook seizoengecorrigeerde ontwikkelingen ten opzichte van voorgaand kwartaal opgenomen voor omzet en volume.

Gegevens beschikbaar van 1e kwartaal 2005 t/m 4e kwartaal 2017.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2017 zijn voorlopig, die van de overige perioden zijn definitief.

Wijzigingen per 27 juni 2018:
Geen, de tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel is naar aanleiding van de vijfjaarlijkse basisverlegging per 31 mei 2018 stopgezet en opgevolgd door een nieuwe tabel. Voor meer informatie over de basisverlegging zie paragraaf 3.

Horeca; omzetontwikkeling, index 2010=100, 2005 - 2017

Bedrijfstakken/branches Perioden Indexcijfers omzetWaarde (2010=100) Indexcijfers omzetPrijs (2010=100) Indexcijfers omzetVolume (2010=100) Omzetontwikkeling t.o.v. een jaar eerderWaarde (%) Omzetontwikkeling t.o.v. een jaar eerderPrijs (%) Omzetontwikkeling t.o.v. een jaar eerderVolume (%) SeizoencorrectieIndexcijfers omzetWaarde (2010 = 100) SeizoencorrectieIndexcijfers omzetVolume (2010 = 100) SeizoencorrectieOntwikkeling t.o.v. een kwartaal eerderWaarde (%) SeizoencorrectieOntwikkeling t.o.v. een kwartaal eerderVolume (%)
Traditionele Horeca 2016 3e kwartaal 140,4 113,3 123,8 8,5 2,7 5,7 128,2 113,9 2,9 2,2
Traditionele Horeca 2016 4e kwartaal 128,7 112,3 114,6 5,6 2,3 3,3 129,8 115,3 1,2 1,2
Traditionele Horeca 2016 127,0 112,2 113,1 6,5 2,5 3,9 126,5 112,9 6,1 3,4
Traditionele Horeca 2017 1e kwartaal* 113,7 112,9 100,7 7,8 2,0 5,7 133,2 117,3 2,6 1,8
Traditionele Horeca 2017 2e kwartaal* 145,6 115,4 126,2 9,1 2,7 6,3 135,7 118,2 1,9 0,8
Traditionele Horeca 2017 3e kwartaal* 149,0 116,6 127,9 6,2 2,8 3,2 137,2 119,1 1,1 0,8
Traditionele Horeca 2017 4e kwartaal* 137,5 114,9 119,7 6,8 2,3 4,4 137,8 119,8 0,5 0,6
Traditionele Horeca 2017* 136,5 115,0 118,6 7,4 2,6 4,9 136,0 118,6 7,5 5,1
I Horeca 2016 3e kwartaal 139,1 . . 8,1 . . 126,7 . 2,7 .
I Horeca 2016 4e kwartaal 126,1 . . 5,0 . . 127,5 . 0,6 .
I Horeca 2016 125,3 . . 6,2 . . 124,9 . 5,8 .
I Horeca 2017 1e kwartaal* 111,8 . . 6,4 . . 130,4 . 2,3 .
I Horeca 2017 2e kwartaal* 141,7 . . 8,1 . . 132,8 . 1,8 .
I Horeca 2017 3e kwartaal* 146,9 . . 5,6 . . 134,4 . 1,3 .
I Horeca 2017 4e kwartaal* 133,6 . . 5,9 . . 134,7 . 0,2 .
I Horeca 2017* 133,5 . . 6,5 . . 133,1 . 6,6 .
55 Logiesverstrekking 2016 3e kwartaal 146,2 . . 5,4 . . 125,0 . 1,7 .
55 Logiesverstrekking 2016 4e kwartaal 119,5 . . 4,7 . . 125,8 . 0,6 .
55 Logiesverstrekking 2016 124,1 . . 5,1 . . 123,7 . 4,8 .
55 Logiesverstrekking 2017 1e kwartaal* 104,1 . . 7,6 . . 131,2 . 4,3 .
55 Logiesverstrekking 2017 2e kwartaal* 147,5 . . 10,3 . . 133,2 . 1,5 .
55 Logiesverstrekking 2017 3e kwartaal* 156,0 . . 6,7 . . 135,4 . 1,7 .
55 Logiesverstrekking 2017 4e kwartaal* 129,6 . . 8,4 . . 138,1 . 2,0 .
55 Logiesverstrekking 2017* 134,3 . . 8,3 . . 134,5 . 8,7 .
551 Hotels 2016 3e kwartaal 139,2 . . 3,4 . . 125,6 . 0,6 .
551 Hotels 2016 4e kwartaal 126,5 . . 4,4 . . 127,6 . 1,6 .
551 Hotels 2016 125,8 . . 4,9 . . 125,5 . 4,6 .
551 Hotels 2017 1e kwartaal* 105,9 . . 7,9 . . 133,3 . 4,5 .
551 Hotels 2017 2e kwartaal* 152,0 . . 9,1 . . 134,7 . 1,0 .
551 Hotels 2017 3e kwartaal* 149,7 . . 7,5 . . 137,8 . 2,3 .
551 Hotels 2017 4e kwartaal* 139,2 . . 10,1 . . 142,4 . 3,3 .
551 Hotels 2017* 136,7 . . 8,7 . . 137,0 . 9,2 .
56 Eet- en drinkgelegenheden 2016 3e kwartaal 136,5 . . 9,3 . . 127,4 . 3,1 .
56 Eet- en drinkgelegenheden 2016 4e kwartaal 128,6 . . 5,1 . . 128,2 . 0,6 .
56 Eet- en drinkgelegenheden 2016 125,8 . . 6,6 . . 125,3 . 6,2 .
56 Eet- en drinkgelegenheden 2017 1e kwartaal* 114,7 . . 6,1 . . 130,1 . 1,5 .
56 Eet- en drinkgelegenheden 2017 2e kwartaal* 139,4 . . 7,2 . . 132,6 . 1,9 .
56 Eet- en drinkgelegenheden 2017 3e kwartaal* 143,5 . . 5,1 . . 134,1 . 1,1 .
56 Eet- en drinkgelegenheden 2017 4e kwartaal* 135,1 . . 5,1 . . 133,4 . -0,5 .
56 Eet- en drinkgelegenheden 2017* 133,2 . . 5,8 . . 132,5 . 5,8 .
561 Restaurants, andere eetgelegenheden 2016 3e kwartaal 148,8 111,1 133,9 10,4 1,8 8,5 136,8 123,3 3,9 3,3
561 Restaurants, andere eetgelegenheden 2016 4e kwartaal 138,3 111,6 124,0 6,7 1,9 4,7 139,1 124,6 1,6 1,0
561 Restaurants, andere eetgelegenheden 2016 135,1 110,8 122,0 7,4 1,7 5,6 134,5 121,4 6,9 5,1
561 Restaurants, andere eetgelegenheden 2017 1e kwartaal* 124,1 112,4 110,4 8,8 2,2 6,5 142,4 126,8 2,4 1,8
561 Restaurants, andere eetgelegenheden 2017 2e kwartaal* 153,7 113,1 136,0 10,3 2,4 7,7 145,5 128,8 2,2 1,5
561 Restaurants, andere eetgelegenheden 2017 3e kwartaal* 159,2 113,7 140,1 7,0 2,3 4,6 146,8 129,3 0,9 0,4
561 Restaurants, andere eetgelegenheden 2017 4e kwartaal* 147,6 114,0 129,5 6,7 2,2 4,4 146,1 128,0 -0,5 -1,0
561 Restaurants, andere eetgelegenheden 2017* 146,2 113,3 129,0 8,2 2,3 5,8 145,2 128,2 8,0 5,6
56101 Restaurants 2016 3e kwartaal 147,3 109,8 134,2 9,3 1,5 7,7 137,7 125,4 3,7 3,4
56101 Restaurants 2016 4e kwartaal 140,8 110,1 127,9 5,2 1,4 3,7 138,7 126,0 0,8 0,5
56101 Restaurants 2016 135,8 109,6 123,9 6,4 1,5 4,8 135,2 123,3 5,9 4,3
56101 Restaurants 2017 1e kwartaal* 125,0 110,8 112,9 8,2 1,6 6,5 143,1 129,2 3,2 2,6
56101 Restaurants 2017 2e kwartaal* 152,9 111,5 137,1 9,5 1,8 7,6 146,1 131,1 2,0 1,4
56101 Restaurants 2017 3e kwartaal* 157,7 112,0 140,7 7,0 2,0 4,9 147,1 131,4 0,7 0,2
56101 Restaurants 2017 4e kwartaal* 149,9 112,4 133,4 6,5 2,1 4,3 145,3 129,1 -1,2 -1,7
56101 Restaurants 2017* 146,4 111,7 131,0 7,8 1,9 5,8 145,4 130,2 7,6 5,6
56102 Fastfoodrestaurants, ijssalons etc 2016 3e kwartaal 151,5 113,5 133,5 12,6 2,3 10,0 135,2 119,2 4,2 3,0
56102 Fastfoodrestaurants, ijssalons etc 2016 4e kwartaal 133,6 114,4 116,8 10,1 2,9 7,0 139,7 121,9 3,3 2,2
56102 Fastfoodrestaurants, ijssalons etc 2016 133,7 112,9 118,4 9,4 2,0 7,2 133,2 117,9 8,9 6,8
56102 Fastfoodrestaurants, ijssalons etc 2017 1e kwartaal* 122,2 115,5 105,8 10,2 3,4 6,6 140,9 122,3 0,9 0,3
56102 Fastfoodrestaurants, ijssalons etc 2017 2e kwartaal* 155,3 116,0 133,8 11,7 3,5 7,9 144,3 124,4 2,4 1,7
56102 Fastfoodrestaurants, ijssalons etc 2017 3e kwartaal* 162,2 116,9 138,8 7,1 3,0 4,0 146,2 125,2 1,3 0,7
56102 Fastfoodrestaurants, ijssalons etc 2017 4e kwartaal* 143,1 117,4 121,9 7,1 2,6 4,4 147,8 125,8 1,1 0,5
56102 Fastfoodrestaurants, ijssalons etc 2017* 145,7 116,5 125,1 8,9 3,2 5,7 144,8 124,4 8,7 5,5
562 Kantines en catering 2016 3e kwartaal 118,7 . . 5,1 . . 120,3 . 0,9 .
562 Kantines en catering 2016 4e kwartaal 125,1 . . 1,5 . . 118,6 . -1,5 .
562 Kantines en catering 2016 119,2 . . 5,0 . . 119,2 . 4,9 .
562 Kantines en catering 2017 1e kwartaal* 108,7 . . -0,8 . . 117,7 . -0,7 .
562 Kantines en catering 2017 2e kwartaal* 121,8 . . -1,4 . . 118,4 . 0,6 .
562 Kantines en catering 2017 3e kwartaal* 121,1 . . 2,0 . . 121,7 . 2,8 .
562 Kantines en catering 2017 4e kwartaal* 127,1 . . 1,6 . . 120,5 . -1,0 .
562 Kantines en catering 2017* 119,7 . . 0,4 . . 119,6 . 0,3 .
563 Cafés 2016 3e kwartaal 120,6 116,4 103,6 9,6 1,7 7,7 109,5 93,7 2,7 2,0
563 Cafés 2016 4e kwartaal 107,0 117,0 91,5 3,7 1,7 1,9 108,9 93,0 -0,6 -0,8
563 Cafés 2016 107,9 116,3 92,8 5,8 1,9 3,9 107,5 92,4 5,4 3,4
563 Cafés 2017 1e kwartaal* 96,1 117,8 81,5 4,3 2,0 2,3 109,8 93,2 0,9 0,2
563 Cafés 2017 2e kwartaal* 118,3 118,5 99,9 5,6 2,0 3,5 112,2 94,8 2,2 1,7
563 Cafés 2017 3e kwartaal* 122,7 118,6 103,4 1,7 1,9 -0,1 112,4 94,9 0,2 0,1
563 Cafés 2017 4e kwartaal* 110,3 118,7 93,0 3,1 1,4 1,7 112,1 94,3 -0,3 -0,6
563 Cafés 2017* 111,8 118,4 94,5 3,6 1,8 1,8 111,6 94,3 3,9 2,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens