Opbouw binnenlands product (bbp); nr, 1969-2016


Deze tabel bevat gegevens over de productiecomponenten, de bestedingencategorie├źn en de inkomensbestanddelen van het bruto binnenlands product. Het bruto binnenlands product is een belangrijk macro-economische begrip. De volumeontwikkeling van het bruto binnenlands product is de maatstaf voor de economische groei van een land. Het is in de nationale rekeningen gebruikelijk om het bruto binnenlands product vanuit drie gezichtspunten te benaderen, vanuit de productie, vanuit de bestedingen en vanuit het inkomen.

Gegevens beschikbaar van 1969 tot en met 2016.

Status van de cijfers:
De gegevens van 1969 tot en met 2015 zijn definitief. De gegevens over 2016 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 22 juni 2018
Geen, deze tabel is stopgezet.
Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft onlangs een revisie uitgevoerd van de nationale rekeningen. Hierbij worden nieuwe statistische bronnen en ramingsmethoden gebruikt. Deze tabel met gegevens voor revisie is vervangen door tabel Opbouw binnenlands product (bbp); nationale rekeningen. Voor aanvullende informatie zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Opbouw binnenlands product (bbp); nr, 1969-2016

Perioden Nationale bestedingenConsumptieve bestedingenTotaal (mln euro) Nationale bestedingenConsumptieve bestedingenHuishoudens (mln euro) Nationale bestedingenConsumptieve bestedingenOverheid (mln euro) Nationale bestedingenBruto investeringen in vaste activaTotaal (mln euro) Nationale bestedingenBruto investeringen in vaste activaBedrijven en huishoudens (mln euro) Nationale bestedingenBruto investeringen in vaste activaOverheid (mln euro) Waarde in werkelijke prijzenNationale bestedingenVerandering in voorraden (mln euro) Waarde in werkelijke prijzenUitvoer van goederen en dienstenTotaal (mln euro) Waarde in werkelijke prijzenUitvoer van goederen en dienstenGoederen (mln euro) Waarde in werkelijke prijzenUitvoer van goederen en dienstenDiensten (mln euro) Waarde in werkelijke prijzenInvoer van goederen en diensten (-)Totaal (mln euro) Waarde in werkelijke prijzenInvoer van goederen en diensten (-)Goederen (mln euro) Waarde in werkelijke prijzenInvoer van goederen en diensten (-)Diensten (mln euro) Bbp vanuit de finale bestedingenWaarde in werkelijke prijzenBruto binnenlands product (mln euro) Nationale bestedingenConsumptieve bestedingenTotaal (%) Nationale bestedingenConsumptieve bestedingenHuishoudens (%) Nationale bestedingenConsumptieve bestedingenOverheid (%) Nationale bestedingenBruto investeringen in vaste activaTotaal (%) Nationale bestedingenBruto investeringen in vaste activaBedrijven en huishoudens (%) Nationale bestedingenBruto investeringen in vaste activaOverheid (%) Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaarNationale bestedingenVerandering in voorraden (%) Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaarUitvoer van goederen en dienstenTotaal (%) Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaarInvoer van goederen en diensten (-)Totaal (%) Bbp vanuit de finale bestedingenVolumemutatie t.o.v. voorafgaand jaarBruto binnenlands product (%)
2009 442.934 279.579 163.355 131.554 104.976 26.578 -2.204 390.004 304.198 85.806 344.748 250.982 93.766 617.540 0,2 -2,1 4,7 -9,2 -12,0 3,7 . -8,9 -7,7 -3,8
2010 449.742 282.510 167.232 124.649 98.442 26.207 4.308 454.398 360.296 94.102 401.585 300.067 101.518 631.512 0,4 0,0 1,0 -6,5 -7,2 -3,8 . 10,5 9,3 1,4
2011 456.097 288.939 167.158 130.402 104.688 25.714 1.526 497.347 398.744 98.603 442.443 333.823 108.620 642.929 0,0 0,2 -0,2 5,6 7,8 -2,7 . 4,4 3,5 1,7
2012 459.631 289.756 169.875 121.928 97.770 24.158 1.659 528.623 425.408 103.215 466.677 354.312 112.365 645.164 -1,2 -1,2 -1,3 -6,3 -6,2 -6,7 . 3,8 2,7 -1,1
2013 463.903 293.645 170.258 117.107 93.350 23.757 1.920 535.320 427.390 107.930 465.502 352.043 113.459 652.748 -0,7 -1,0 -0,1 -4,3 -4,6 -3,0 . 2,1 1,0 -0,2
2014 468.668 296.682 171.986 119.530 96.232 23.298 2.925 547.415 429.655 117.760 475.530 353.737 121.793 663.008 0,3 0,3 0,3 2,3 3,4 -2,2 . 4,5 4,2 1,4
2015 475.147 303.470 171.677 132.464 107.954 24.510 3.711 570.178 440.240 129.938 498.043 361.853 136.190 683.457 1,2 2,0 -0,2 11,0 12,3 5,5 . 6,5 8,4 2,3
2016* 484.374 310.692 173.682 140.049 115.551 24.498 870 579.317 447.927 131.390 501.969 364.210 137.759 702.641 1,4 1,6 1,2 5,3 6,5 -0,3 . 4,3 4,1 2,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens