Faillissementen; natuurlijke personen, regio

Faillissementen; natuurlijke personen, regio

Type gefailleerde Regio's Perioden Uitgesproken faillissementen (Aantal)
Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak Nederland, buitenland, niet in te delen 2022* 287
Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak Nederland 2022* 264
Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak Buitenland 2022* 2
Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak Niet in te delen 2022* 21
Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak Noord-Nederland (LD) 2022* 20
Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak Oost-Nederland (LD) 2022* 67
Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak West-Nederland (LD) 2022* 113
Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak Zuid-Nederland (LD) 2022* 64
Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak Groningen (PV) 2022* 9
Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak Fryslân (PV) 2022* 6
Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak Drenthe (PV) 2022* 5
Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak Overijssel (PV) 2022* 26
Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak Flevoland (PV) 2022* 8
Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak Gelderland (PV) 2022* 33
Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak Utrecht (PV) 2022* 9
Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak Noord-Holland (PV) 2022* 47
Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak Zuid-Holland (PV) 2022* 55
Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak Zeeland (PV) 2022* 2
Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak Noord-Brabant (PV) 2022* 41
Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak Limburg (PV) 2022* 23
Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak Oost-Groningen (CR) 2022* 3
Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak Delfzijl en omgeving (CR) 2022* 0
Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak Overig Groningen (CR) 2022* 6
Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak Noord-Friesland (CR) 2022* 2
Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak Zuidwest-Friesland (CR) 2022* 1
Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak Zuidoost-Friesland (CR) 2022* 3
Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak Noord-Drenthe (CR) 2022* 3
Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak Zuidoost-Drenthe (CR) 2022* 2
Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak Zuidwest-Drenthe (CR) 2022* 0
Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak Noord-Overijssel (CR) 2022* 5
Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak Zuidwest-Overijssel (CR) 2022* 2
Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak Twente (CR) 2022* 19
Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak Veluwe (CR) 2022* 12
Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak Achterhoek (CR) 2022* 8
Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak Arnhem/Nijmegen (CR) 2022* 13
Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak Zuidwest-Gelderland (CR) 2022* 0
Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak Utrecht (CR) 2022* 9
Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak Kop van Noord-Holland (CR) 2022* 2
Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak Alkmaar en omgeving (CR) 2022* 2
Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak IJmond (CR) 2022* 1
Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak Agglomeratie Haarlem (CR) 2022* 9
Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak Zaanstreek (CR) 2022* 1
Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak Groot-Amsterdam (CR) 2022* 27
Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2022* 5
Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2022* 6
Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2022* 9
Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak Delft en Westland (CR) 2022* 2
Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak Oost-Zuid-Holland (CR) 2022* 1
Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak Groot-Rijnmond (CR) 2022* 35
Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 2022* 2
Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 2022* 0
Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak Overig Zeeland (CR) 2022* 2
Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak West-Noord-Brabant (CR) 2022* 13
Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak Midden-Noord-Brabant (CR) 2022* 10
Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2022* 11
Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2022* 7
Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak Noord-Limburg (CR) 2022* 2
Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak Midden-Limburg (CR) 2022* 9
Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak Zuid-Limburg (CR) 2022* 12
Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak Flevoland (CR) 2022* 8
Natuurlijk persoon met eenmanszaak Nederland, buitenland, niet in te delen 2022* 289
Natuurlijk persoon met eenmanszaak Nederland 2022* 287
Natuurlijk persoon met eenmanszaak Buitenland 2022* 0
Natuurlijk persoon met eenmanszaak Niet in te delen 2022* 2
Natuurlijk persoon met eenmanszaak Noord-Nederland (LD) 2022* 21
Natuurlijk persoon met eenmanszaak Oost-Nederland (LD) 2022* 61
Natuurlijk persoon met eenmanszaak West-Nederland (LD) 2022* 140
Natuurlijk persoon met eenmanszaak Zuid-Nederland (LD) 2022* 65
Natuurlijk persoon met eenmanszaak Groningen (PV) 2022* 7
Natuurlijk persoon met eenmanszaak Fryslân (PV) 2022* 7
Natuurlijk persoon met eenmanszaak Drenthe (PV) 2022* 7
Natuurlijk persoon met eenmanszaak Overijssel (PV) 2022* 19
Natuurlijk persoon met eenmanszaak Flevoland (PV) 2022* 10
Natuurlijk persoon met eenmanszaak Gelderland (PV) 2022* 32
Natuurlijk persoon met eenmanszaak Utrecht (PV) 2022* 18
Natuurlijk persoon met eenmanszaak Noord-Holland (PV) 2022* 47
Natuurlijk persoon met eenmanszaak Zuid-Holland (PV) 2022* 70
Natuurlijk persoon met eenmanszaak Zeeland (PV) 2022* 5
Natuurlijk persoon met eenmanszaak Noord-Brabant (PV) 2022* 47
Natuurlijk persoon met eenmanszaak Limburg (PV) 2022* 18
Natuurlijk persoon met eenmanszaak Oost-Groningen (CR) 2022* 3
Natuurlijk persoon met eenmanszaak Delfzijl en omgeving (CR) 2022* 2
Natuurlijk persoon met eenmanszaak Overig Groningen (CR) 2022* 2
Natuurlijk persoon met eenmanszaak Noord-Friesland (CR) 2022* 2
Natuurlijk persoon met eenmanszaak Zuidwest-Friesland (CR) 2022* 2
Natuurlijk persoon met eenmanszaak Zuidoost-Friesland (CR) 2022* 3
Natuurlijk persoon met eenmanszaak Noord-Drenthe (CR) 2022* 1
Natuurlijk persoon met eenmanszaak Zuidoost-Drenthe (CR) 2022* 4
Natuurlijk persoon met eenmanszaak Zuidwest-Drenthe (CR) 2022* 2
Natuurlijk persoon met eenmanszaak Noord-Overijssel (CR) 2022* 5
Natuurlijk persoon met eenmanszaak Zuidwest-Overijssel (CR) 2022* 3
Natuurlijk persoon met eenmanszaak Twente (CR) 2022* 11
Natuurlijk persoon met eenmanszaak Veluwe (CR) 2022* 15
Natuurlijk persoon met eenmanszaak Achterhoek (CR) 2022* 5
Natuurlijk persoon met eenmanszaak Arnhem/Nijmegen (CR) 2022* 10
Natuurlijk persoon met eenmanszaak Zuidwest-Gelderland (CR) 2022* 2
Natuurlijk persoon met eenmanszaak Utrecht (CR) 2022* 18
Natuurlijk persoon met eenmanszaak Kop van Noord-Holland (CR) 2022* 9
Natuurlijk persoon met eenmanszaak Alkmaar en omgeving (CR) 2022* 3
Natuurlijk persoon met eenmanszaak IJmond (CR) 2022* 1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de aantallen door rechters in Nederland uitgesproken faillissementen uitgesplitst naar type gefailleerde (natuurlijke personen met en zonder eenmanszaak) en regio's.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2009

Status van de cijfers
De uitkomsten van de laatste twee maanden zijn voorlopig.

Wijzigingen per 12 januari 2023:
De uitkomsten over de maand december 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De uitkomsten over de maand januari 2023 verschijnen naar verwachting op 13 februari 2023.
In de eerste helft van 2023 zal deze tabel samengevoegd worden met de tabel Faillissementen; bedrijven en instellingen, regio.

Toelichting onderwerpen

Uitgesproken faillissementen
Het aantal natuurlijke personen met en zonder eenmanszaak dat door uitspraak van de rechter in staat van faillissement is verklaard.

Faillissement
Staat waarin de rechter een juridische eenheid die heeft opgehouden te betalen kan verklaren. Het vermogen en de inkomsten van die juridische eenheid (de schuldenaar) worden dan ingenomen om de schulden af te lossen. Het faillissement kan worden uitgesproken op verzoek van een schuldeiser, de schuldenaar zelf of het Openbaar Ministerie. Nadat de inkomsten en het vermogen aan schuldeisers zijn uitgekeerd wordt het faillissement beëindigd maar is de schuldenaar vaak niet schuldenvrij. Restschulden blijven namelijk opeisbaar. Het failliet verklaren van een juridische eenheid op verzoek van een schuldeiser kan overigens alleen geschieden indien er ook sprake is van een schuld aan een andere schuldeiser.