Aantal faillissementen stabiel

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
In oktober 2016 zijn er evenveel bedrijven failliet verklaard als in september, meldt CBS. Een maand eerder, in september, steeg het aantal faillissementen met 12. De meeste faillissementen in oktober zijn opnieuw uitgesproken in de handel.

Dalende trend

Het aantal uitgesproken faillissementen, voor zittingsdagen gecorrigeerd, piekte in mei 2013. Daarna is er sprake van een dalende trend tot september 2015. Vervolgens wisselden perioden van stijgingen en dalingen elkaar af. In augustus 2016 is het laagste niveau sinds augustus 2008 bereikt. Het aantal faillissementen in de eerste tien maanden van 2016 is bijna een vijfde lager dan in dezelfde periode van vorig jaar.

Meeste faillissementen in handel

Niet gecorrigeerd voor zittingsdagen zijn er 280 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) in oktober 2016 failliet verklaard. De meeste faillissementen zijn uitgesproken in de handel, namelijk 62. Bij de financiële instellingen kwam het aantal faillissementen uit op 40.

De handel en de financiële dienstverlening behoren tot de bedrijfstakken met de meeste bedrijven. Relatief gezien werden er in oktober veel faillissementen uitgesproken in de horeca.

Aantal faillissementen bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken), naar bedrijfstak
 aantal
Handel62
Financiële instellingen40
Specialistische zakelijke diensten (o.a. advisering en onderzoek)31
Industrie29
Bouwnijverheid24
Verhuur; overige zakelijke diensten18
Horeca16
Verhuur; handel van onroerend goed14
Vervoer & opslag11
Informatie & communicatie9
Cultuur, sport en recreatie8
Gezondheids- & welzijnszorg6

De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.