Logiesaccommodaties; gasten, overnachtingen, bezettingsgraad, kerncijfers


Deze tabel bevat cijfers over het aantal gasten en hun overnachtingen in Nederland in alle hotels, motels, pensions, appartementen met hoteldienstverlening, jeugdaccommodaties en bed&breakfasts met ten minste 5 slaapplaatsen, op alle kampeerterreinen met minimaal 4 toeristische standplaatsen en op huisjesterreinen en in groepsaccommodaties met ten minste 10 slaapplaatsen. De gegevens zijn beschikbaar naar logiesvorm.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers:
De cijfers over 2020 zijn voorlopig, de overige jaren zijn definitief.

Wijzigingen per 29 juni 2020:
De cijfers over april 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers over een nieuwe verslagmaand zijn beschikbaar binnen 3 maanden na het verstrijken van die maand en krijgen de status 'voorlopig'.
De cijfers over het hele jaar worden 1 maand na het verschijnen van de maand december herzien en krijgen dan de status 'nader voorlopig'.
Nog 2 maanden later krijgen de cijfers de status 'definitief'.

Logiesaccommodaties; gasten, overnachtingen, bezettingsgraad, kerncijfers

Perioden Hotels/pensions/jeugdaccommodaties...Gasten Totaal (x 1 000) Hotels/pensions/jeugdaccommodaties...Gasten Binnenland (x 1 000) Hotels/pensions/jeugdaccommodaties...Gasten Buitenland (x 1 000) Hotels/pensions/jeugdaccommodaties...Overnachtingen Totaal (x 1 000) Hotels/pensions/jeugdaccommodaties...Overnachtingen Binnenland (x 1 000) Hotels/pensions/jeugdaccommodaties...Overnachtingen Buitenland (x 1 000) Hotels/pensions/jeugdaccommodaties...Zakelijke overnachtingen (x 1 000) Hotels/pensions/jeugdaccommodaties...Bezettingsgraad (%) KampeerterreinenGasten Totaal (x 1 000) KampeerterreinenGasten Binnenland (x 1 000) KampeerterreinenGasten Buitenland (x 1 000) KampeerterreinenOvernachtingen Totaal (x 1 000) KampeerterreinenOvernachtingen Binnenland (x 1 000) KampeerterreinenOvernachtingen Buitenland (x 1 000) Verblijfsrecreatieve logiesaccommodatiesKampeerterreinenBezettingsgraad (%) HuisjesterreinenGastenTotaal (x 1 000) HuisjesterreinenGastenBinnenland (x 1 000) HuisjesterreinenGastenBuitenland (x 1 000) HuisjesterreinenOvernachtingenTotaal (x 1 000) HuisjesterreinenOvernachtingenBinnenland (x 1 000) HuisjesterreinenOvernachtingenBuitenland (x 1 000) Verblijfsrecreatieve logiesaccommodatiesHuisjesterreinenBezettingsgraad (%) GroepsaccommodatiesGasten Totaal (x 1 000) GroepsaccommodatiesGasten Binnenland (x 1 000) GroepsaccommodatiesGasten Buitenland (x 1 000) GroepsaccommodatiesOvernachtingenTotaal (x 1 000) GroepsaccommodatiesOvernachtingenBinnenland (x 1 000) GroepsaccommodatiesOvernachtingenBuitenland (x 1 000) Verblijfsrecreatieve logiesaccommodatiesGroepsaccommodatiesBezettingsgraad (%)
2017 augustus 2.768 1.382 1.385 5.108 2.367 2.740 1.600 61,3 888 668 220 5.810 4.668 1.141 25,1 876 589 288 5.401 3.618 1.783 58,4 130 113 17 523 408 115 30,9
2017 september 2.525 1.288 1.237 4.419 2.088 2.331 1.860 54,8 348 261 87 1.983 1.574 409 8,9 746 533 213 3.570 2.495 1.075 40,0 218 212 6 502 478 24 30,8
2018 augustus 2.914 1.443 1.471 5.453 2.469 2.984 1.600 62,3 943 694 249 5.991 4.754 1.237 26,1 953 641 311 5.659 3.806 1.853 59,2 137 117 20 584 428 157 33,5
2018 september 2.661 1.368 1.293 4.680 2.204 2.476 1.930 55,2 414 303 111 2.157 1.684 473 9,8 690 479 211 3.254 2.183 1.071 35,3 225 215 10 520 491 29 31,2
2019 augustus 2.919 1.415 1.504 5.678 2.495 3.183 1.760 60,9 987 728 259 6.247 4.935 1.313 27,9 1.086 700 386 6.449 4.151 2.298 63,7 150 129 21 609 462 147 35,1
2019 september 2.663 1.355 1.308 4.798 2.228 2.571 1.990 53,1 421 307 115 2.162 1.675 486 10,0 845 576 270 3.792 2.487 1.305 38,7 236 229 7 546 528 18 32,5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens