Aantal toeristen in logiesaccommodaties naar 46 miljoen in 2019

© Nikki van Toorn (CBS)
Het aantal gasten in Nederlandse logiesaccommodaties is in 2019 gestegen naar 46,3 miljoen, een toename van ruim 5 procent ten opzichte van 2018. Het aantal overnachtingen nam toe met 7 procent naar 124 miljoen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Zowel het aantal Nederlandse als buitenlandse gasten in geregistreerde accommodaties nam toe, maar de stijging was het grootst bij de buitenlandse gasten. Hun aantal nam toe met 8 procent, het aantal Nederlandse gasten steeg met 3 procent.

Gasten in logiesaccommodaties
JaarNederlandse gasten (x mln)Buitenlandse gasten (x mln)
201522,31115,007
201623,05415,829
201724,31117,924
201825,13218,780
2019*25,97820,276
*voorlopige cijfers

Meer gasten bij alle accommodaties

De toename van het aantal gasten was het grootst bij de huisjesterreinen, 10,5 procent. Ook bij de overnachtingen was de toename met bijna 10 procent het grootst bij de huisjesterreinen. Bij groepsaccommodaties is het aantal overnachtingen afgenomen in 2019. Deze daling wordt veroorzaakt door een afname van de overnachtingen van buitenlandse gasten.

Ontwikkelingen logiesaccommodaties, 2019
AccommodatiesGasten (% verandering t.o.v. een jaar eerder)Overnachtingen (% verandering t.o.v. een jaar eerder)
Hotels, pensions3,96,3
Kampeerterreinen6,25,8
Huisjesterreinen10,59,8
Groepsaccommodaties1,1-0,9

Grootste stijging in Noord-Holland, sterkste daling in Flevoland

In Noord-Holland verbleven in 2019 de meeste toeristen, zo’n 15 miljoen. Flevoland was de provincie waar het kleinste aantal toeristen verbleef in 2019, bijna 700 duizend. In Noord-Holland en Noord-Brabant was de groei van het aantal gasten het grootst. In Groningen, Friesland, Flevoland en Overijssel verbleven minder gasten dan in 2018. De daling wordt in de meeste provincies veroorzaakt door een afname van het aantal Nederlandse gasten.

Doordat het aantal overnachtingen sterker steeg dan het aantal gasten, nam de gemiddelde verblijfsduur per gast toe. Deze stijging van de verblijfsduur is in alle provincies zichtbaar, met uitzondering van Noord-Brabant.

Ontwikkeling aantal gasten in logiesaccommodaties, 2019 t.o.v. 2018
ProvinciesStatcode
Groningen-3,4
Friesland-2,2
Drenthe1,9
Overijssel-1,1
Flevoland-5,0
Gelderland6,9
Utrecht5,7
Noord-Holland9,7
Zuid-Holland1,3
Zeeland4,0
Noord-Brabant9,6
Limburg2,7

Groei in Amsterdam en Utrecht

Van de vier grote steden kreeg Amsterdam in 2019 de meeste toeristen, ruim 9 miljoen, van wie het overgrote deel uit het buitenland kwam. Veel minder gasten verbleven in Rotterdam (1,2 miljoen), Den Haag (1,0 miljoen) en Utrecht (451 duizend) in 2019. In deze steden is de verhouding Nederlandse en buitenlandse toeristen ongeveer gelijk.

Ten opzichte van 2018 is het aantal gasten dat in Amsterdam verbleef met 9 procent toegenomen, de grootste toename van de vier grote steden. Vooral het aantal buitenlandse gasten in Amsterdam nam toe. In Utrecht is vooral het aantal Nederlandse gasten toegenomen. In Rotterdam daalde het aantal gasten licht, na een forse stijging in 2018.

Ontwikkelingen logiesaccommodaties, 2019
StadGasten (% verandering t.o.v. een jaar eerder)Overnachtingen (% verandering t.o.v. een jaar eerder)
Amsterdam9,111,7
Rotterdam-4,0-2,3
Den Haag-4,1-4,5
Utrecht2,39,9