Logiesaccommodaties; gasten, overnachtingen, bezettingsgraad, kerncijfers


Deze tabel bevat cijfers over het aantal gasten en hun overnachtingen in Nederland in alle hotels, motels, pensions, appartementen met hoteldienstverlening, jeugdaccommodaties en bed&breakfasts met ten minste 5 slaapplaatsen, op alle kampeerterreinen met minimaal 4 toeristische standplaatsen en op huisjesterreinen en in groepsaccommodaties met ten minste 10 slaapplaatsen. De gegevens zijn beschikbaar naar logiesvorm.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers:
De cijfers over 2020 zijn voorlopig, de overige jaren zijn definitief.

Wijzigingen per 24 juli 2020:
De cijfers over mei 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers over een nieuwe verslagmaand zijn beschikbaar binnen 3 maanden na het verstrijken van die maand en krijgen de status 'voorlopig'.
De cijfers over het hele jaar worden 1 maand na het verschijnen van de maand december herzien en krijgen dan de status 'nader voorlopig'.
Nog 2 maanden later krijgen de cijfers de status 'definitief'.

Logiesaccommodaties; gasten, overnachtingen, bezettingsgraad, kerncijfers

Perioden Hotels/pensions/jeugdaccommodaties...Gasten Totaal (x 1 000) Hotels/pensions/jeugdaccommodaties...Gasten Binnenland (x 1 000) Hotels/pensions/jeugdaccommodaties...Gasten Buitenland (x 1 000) Hotels/pensions/jeugdaccommodaties...Overnachtingen Totaal (x 1 000) Hotels/pensions/jeugdaccommodaties...Overnachtingen Binnenland (x 1 000) Hotels/pensions/jeugdaccommodaties...Overnachtingen Buitenland (x 1 000) Hotels/pensions/jeugdaccommodaties...Zakelijke overnachtingen (x 1 000) Hotels/pensions/jeugdaccommodaties...Bezettingsgraad (%) KampeerterreinenGasten Totaal (x 1 000) KampeerterreinenGasten Binnenland (x 1 000) KampeerterreinenGasten Buitenland (x 1 000) KampeerterreinenOvernachtingen Totaal (x 1 000) KampeerterreinenOvernachtingen Binnenland (x 1 000) KampeerterreinenOvernachtingen Buitenland (x 1 000) Verblijfsrecreatieve logiesaccommodatiesKampeerterreinenBezettingsgraad (%) HuisjesterreinenGastenTotaal (x 1 000) HuisjesterreinenGastenBinnenland (x 1 000) HuisjesterreinenGastenBuitenland (x 1 000) HuisjesterreinenOvernachtingenTotaal (x 1 000) HuisjesterreinenOvernachtingenBinnenland (x 1 000) HuisjesterreinenOvernachtingenBuitenland (x 1 000) Verblijfsrecreatieve logiesaccommodatiesHuisjesterreinenBezettingsgraad (%) GroepsaccommodatiesGasten Totaal (x 1 000) GroepsaccommodatiesGasten Binnenland (x 1 000) GroepsaccommodatiesGasten Buitenland (x 1 000) GroepsaccommodatiesOvernachtingenTotaal (x 1 000) GroepsaccommodatiesOvernachtingenBinnenland (x 1 000) GroepsaccommodatiesOvernachtingenBuitenland (x 1 000) Verblijfsrecreatieve logiesaccommodatiesGroepsaccommodatiesBezettingsgraad (%)
2018 september 2.661 1.368 1.293 4.680 2.204 2.476 1.930 55,2 414 303 111 2.157 1.684 473 9,8 690 479 211 3.254 2.183 1.071 35,3 225 215 10 520 491 29 31,2
2018 oktober 2.669 1.386 1.283 4.588 2.181 2.407 1.920 52,7 210 126 84 921 552 370 5,5 936 624 312 4.008 2.589 1.420 42,9 152 142 10 385 352 33 23,1
2018 november 2.253 1.178 1.076 3.766 1.803 1.964 1.620 45,3 28 11 17 109 44 65 2,3 587 399 188 2.346 1.550 795 29,2 91 85 6 197 183 15 14,1
2018 december 2.090 1.125 965 3.530 1.714 1.817 1.240 41,5 18 11 7 69 46 23 1,8 523 420 104 2.143 1.720 423 26,1 62 57 4 190 176 14 13,7
2019 januari 1.909 966 943 3.258 1.474 1.784 1.400 36,6 16 8 9 64 28 36 1,8 473 345 128 2.036 1.450 586 23,4 59 57 2 139 133 6 10,0
2019 februari 1.998 983 1.015 3.381 1.514 1.868 1.390 41,4 18 9 9 58 32 26 1,7 491 384 107 1.878 1.469 408 24,1 58 55 3 147 138 9 11,7
2019 maart 2.477 1.227 1.250 4.240 1.891 2.349 1.730 46,4 54 31 23 165 91 74 2,1 670 483 187 2.654 1.918 736 29,6 88 84 5 189 178 11 12,5
2019 april 2.765 1.227 1.538 4.974 2.006 2.968 1.930 55,3 409 245 164 1.618 929 689 7,6 1.006 547 459 4.264 2.164 2.100 43,6 127 114 13 321 277 44 19,6
2019 mei 2.745 1.335 1.410 4.868 2.157 2.711 1.940 52,3 427 331 96 1.752 1.403 349 7,8 829 621 208 3.457 2.570 887 34,2 192 185 7 462 440 22 26,6
2019 juni 2.852 1.410 1.442 5.085 2.307 2.778 2.000 56,4 857 603 255 3.942 2.855 1.087 18,2 946 613 333 4.144 2.603 1.541 42,4 239 226 13 582 543 39 34,5
2019 juli 2.853 1.323 1.530 5.371 2.255 3.116 1.720 57,6 809 562 247 4.718 3.452 1.267 21,1 899 506 393 4.956 2.664 2.292 48,9 143 123 20 577 459 119 33,3
2019 augustus 2.919 1.415 1.504 5.678 2.495 3.183 1.760 60,9 987 728 259 6.247 4.935 1.313 27,9 1.086 700 386 6.449 4.151 2.298 63,7 150 129 21 609 462 147 35,1
2019 september 2.663 1.355 1.308 4.798 2.228 2.571 1.990 53,1 421 307 115 2.162 1.675 486 10,0 845 576 270 3.792 2.487 1.305 38,7 236 229 7 546 528 18 32,5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens