Personen met bijstand; persoonskenmerken

Personen met bijstand; persoonskenmerken

Persoonskenmerken Perioden Personen met een bijstandsuitkering Tot de AOW-leeftijd (aantal)
Totaal personen 2021 januari 429.200
Totaal personen 2021 februari 430.290
Totaal personen 2021 maart 430.210
Totaal personen 2021 april 428.950
Totaal personen 2021 mei 426.220
Totaal personen 2021 juni 423.160
Totaal personen 2021 juli 420.090
Totaal personen 2021 augustus 415.620
Totaal personen 2021 september 411.800
Totaal personen 2021 oktober 409.870
Totaal personen 2021 november 408.180
Totaal personen 2021 december 408.140
Totaal personen 2022 januari** 407.440
Totaal personen 2022 februari** 406.560
Totaal personen 2022 maart** 405.860
Totaal personen 2022 april** 404.680
Totaal personen 2022 mei** 403.050
Totaal personen 2022 juni** 401.710
Totaal personen 2022 juli** 400.350
Totaal personen 2022 augustus** 398.270
Totaal personen 2022 september* 396.000
Totaal personen 2022 oktober* 394.000
Totaal personen 2022 november* 394.000
Geslacht: Mannen 2021 januari 185.050
Geslacht: Mannen 2021 februari 185.870
Geslacht: Mannen 2021 maart 185.970
Geslacht: Mannen 2021 april 185.270
Geslacht: Mannen 2021 mei 183.770
Geslacht: Mannen 2021 juni 182.070
Geslacht: Mannen 2021 juli 180.510
Geslacht: Mannen 2021 augustus 178.360
Geslacht: Mannen 2021 september 176.380
Geslacht: Mannen 2021 oktober 175.460
Geslacht: Mannen 2021 november 174.780
Geslacht: Mannen 2021 december 174.940
Geslacht: Mannen 2022 januari** 174.580
Geslacht: Mannen 2022 februari** 174.090
Geslacht: Mannen 2022 maart** 173.660
Geslacht: Mannen 2022 april** 173.040
Geslacht: Mannen 2022 mei** 172.260
Geslacht: Mannen 2022 juni** 171.610
Geslacht: Mannen 2022 juli** 171.060
Geslacht: Mannen 2022 augustus** 170.160
Geslacht: Mannen 2022 september* 169.000
Geslacht: Mannen 2022 oktober* 168.000
Geslacht: Mannen 2022 november* 168.000
Geslacht: Vrouwen 2021 januari 244.150
Geslacht: Vrouwen 2021 februari 244.420
Geslacht: Vrouwen 2021 maart 244.240
Geslacht: Vrouwen 2021 april 243.670
Geslacht: Vrouwen 2021 mei 242.450
Geslacht: Vrouwen 2021 juni 241.100
Geslacht: Vrouwen 2021 juli 239.580
Geslacht: Vrouwen 2021 augustus 237.260
Geslacht: Vrouwen 2021 september 235.410
Geslacht: Vrouwen 2021 oktober 234.410
Geslacht: Vrouwen 2021 november 233.390
Geslacht: Vrouwen 2021 december 233.200
Geslacht: Vrouwen 2022 januari** 232.860
Geslacht: Vrouwen 2022 februari** 232.480
Geslacht: Vrouwen 2022 maart** 232.200
Geslacht: Vrouwen 2022 april** 231.650
Geslacht: Vrouwen 2022 mei** 230.790
Geslacht: Vrouwen 2022 juni** 230.100
Geslacht: Vrouwen 2022 juli** 229.290
Geslacht: Vrouwen 2022 augustus** 228.110
Geslacht: Vrouwen 2022 september* 227.000
Geslacht: Vrouwen 2022 oktober* 226.000
Geslacht: Vrouwen 2022 november* 226.000
Migratieachtergrond: Nederland 2021 januari 166.580
Migratieachtergrond: Nederland 2021 februari 166.660
Migratieachtergrond: Nederland 2021 maart 166.090
Migratieachtergrond: Nederland 2021 april 165.040
Migratieachtergrond: Nederland 2021 mei 163.540
Migratieachtergrond: Nederland 2021 juni 161.970
Migratieachtergrond: Nederland 2021 juli 160.630
Migratieachtergrond: Nederland 2021 augustus 158.820
Migratieachtergrond: Nederland 2021 september 157.070
Migratieachtergrond: Nederland 2021 oktober 155.960
Migratieachtergrond: Nederland 2021 november 155.070
Migratieachtergrond: Nederland 2021 december 154.490
Migratieachtergrond: Nederland 2022 januari** 153.840
Migratieachtergrond: Nederland 2022 februari** 153.410
Migratieachtergrond: Nederland 2022 maart** 152.810
Migratieachtergrond: Nederland 2022 april** 152.020
Migratieachtergrond: Nederland 2022 mei** 151.010
Migratieachtergrond: Nederland 2022 juni** 150.080
Migratieachtergrond: Nederland 2022 juli** 149.230
Migratieachtergrond: Nederland 2022 augustus** 148.330
Migratieachtergrond: Nederland 2022 september* 147.000
Migratieachtergrond: Nederland 2022 oktober* 146.000
Migratieachtergrond: Nederland 2022 november* 145.000
Migratieachtergrond: westers 2021 januari 40.920
Migratieachtergrond: westers 2021 februari 41.040
Migratieachtergrond: westers 2021 maart 40.900
Migratieachtergrond: westers 2021 april 40.670
Migratieachtergrond: westers 2021 mei 40.310
Migratieachtergrond: westers 2021 juni 39.870
Migratieachtergrond: westers 2021 juli 39.470
Migratieachtergrond: westers 2021 augustus 39.010
Migratieachtergrond: westers 2021 september 38.580
Migratieachtergrond: westers 2021 oktober 38.330
Migratieachtergrond: westers 2021 november 38.090
Migratieachtergrond: westers 2021 december 38.010
Migratieachtergrond: westers 2022 januari** 37.930
Migratieachtergrond: westers 2022 februari** 37.780
Migratieachtergrond: westers 2022 maart** 37.670
Migratieachtergrond: westers 2022 april** 37.450
Migratieachtergrond: westers 2022 mei** 37.150
Migratieachtergrond: westers 2022 juni** 36.870
Migratieachtergrond: westers 2022 juli** 36.660
Migratieachtergrond: westers 2022 augustus** 36.370
Migratieachtergrond: westers 2022 september* 36.000
Migratieachtergrond: westers 2022 oktober* 36.000
Migratieachtergrond: westers 2022 november* 35.500
Migratieachtergrond: niet-westers 2021 januari 221.690
Migratieachtergrond: niet-westers 2021 februari 222.600
Migratieachtergrond: niet-westers 2021 maart 223.220
Migratieachtergrond: niet-westers 2021 april 223.230
Migratieachtergrond: niet-westers 2021 mei 222.370
Migratieachtergrond: niet-westers 2021 juni 221.330
Migratieachtergrond: niet-westers 2021 juli 219.990
Migratieachtergrond: niet-westers 2021 augustus 217.790
Migratieachtergrond: niet-westers 2021 september 216.140
Migratieachtergrond: niet-westers 2021 oktober 215.580
Migratieachtergrond: niet-westers 2021 november 215.020
Migratieachtergrond: niet-westers 2021 december 215.630
Migratieachtergrond: niet-westers 2022 januari** 215.670
Migratieachtergrond: niet-westers 2022 februari** 215.370
Migratieachtergrond: niet-westers 2022 maart** 215.380
Migratieachtergrond: niet-westers 2022 april** 215.220
Migratieachtergrond: niet-westers 2022 mei** 214.880
Migratieachtergrond: niet-westers 2022 juni** 214.760
Migratieachtergrond: niet-westers 2022 juli** 214.460
Migratieachtergrond: niet-westers 2022 augustus** 213.570
Migratieachtergrond: niet-westers 2022 september* 213.000
Migratieachtergrond: niet-westers 2022 oktober* 213.000
Migratieachtergrond: niet-westers 2022 november* 213.000
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Het CBS gaat over op een nieuwe indeling van de bevolking naar herkomst. Voortaan is meer bepalend waar iemand zelf geboren is, naast waar iemands ouders geboren zijn. Daarbij wordt het woord migratieachtergrond niet meer gebruikt. De hoofdindeling westers/niet-westers wordt vervangen door een indeling op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden. Deze indeling wordt geleidelijk ingevoerd in tabellen en publicaties met bevolking naar herkomst. Er kan worden besloten dat de herkomstindeling komt te vervallen voor een StatLinetabel.

Status van de cijfers
De cijfers tot en met 2021 zijn definitief. De cijfers van januari t/m augustus 2022 zijn nader voorlopig. De cijfers over de laatste drie maanden zijn voorlopig.

Wijzigingen per 31 januari 2023
- Aangepast zijn de cijfers van augustus 2022;
- Toegevoegd zijn de voorlopige cijfers van november 2022.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers van december 2022 komen in februari 2023.

Toelichting onderwerpen

Personen met een bijstandsuitkering
Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015).
Tot de AOW-leeftijd
Het aantal bijstandsuitkeringen aan personen die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt.
De AOW-leeftijd is de leeftijd waarop het AOW-pensioen ingaat. De AOW-leeftijd is tot en met 2027 als volgt:
Tot 2013: 65 jaar
2013: 65 jaar en 1 maand
2014: 65 jaar en 2 maanden
2015: 65 jaar en 3 maanden
2016: 65 jaar en 6 maanden
2017: 65 jaar en 9 maanden
2018: 66 jaar
2019-2021: 66 jaar en 4 maanden
2022: 66 jaar en 7 maanden
2023: 66 jaar en 10 maanden
2024 - 2027: 67 jaar.

De AOW is een algemene, de gehele bevolking omvattende , verplichte verzekering die personen met de AOW-gerechtigde leeftijd een inkomen garandeert. In het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel is dit een volksverzekering. In principe is iedereen die nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt en in Nederland woont, verzekerd voor de AOW. Ook degenen die niet in Nederland wonen, maar in Nederland in dienstbetrekking arbeid verrichten waarover loonbelasting wordt betaald, zijn verzekerd. Voor perioden die men in het buitenland woont, kan men zich verzekeren tegen verlies van aanspraak op een AOW-uitkering. Een uitkering kan, binnen het kader van de wet Beperking export uitkeringen (wet BEU), naar het buitenland worden overgemaakt.