Personen met bijstand; persoonskenmerken

Personen met bijstand; persoonskenmerken

Persoonskenmerken Perioden Personen met een bijstandsuitkering Tot de AOW-leeftijd (aantal)
Totaal personen 2023 maart 399.990
Totaal personen 2023 april 399.930
Totaal personen 2023 mei 399.290
Totaal personen 2023 juni 399.270
Totaal personen 2023 juli 399.400
Totaal personen 2023 augustus 398.490
Totaal personen 2023 september 397.870
Totaal personen 2023 oktober 398.410
Totaal personen 2023 november 399.290
Totaal personen 2023 december* 401.000
Totaal personen 2024 januari* 402.000
Totaal personen 2024 februari* 403.000
Geslacht: Mannen 2023 maart 171.930
Geslacht: Mannen 2023 april 171.890
Geslacht: Mannen 2023 mei 171.680
Geslacht: Mannen 2023 juni 171.800
Geslacht: Mannen 2023 juli 171.950
Geslacht: Mannen 2023 augustus 171.740
Geslacht: Mannen 2023 september 171.560
Geslacht: Mannen 2023 oktober 171.980
Geslacht: Mannen 2023 november 172.800
Geslacht: Mannen 2023 december* 174.000
Geslacht: Mannen 2024 januari* 174.000
Geslacht: Mannen 2024 februari* 175.000
Geslacht: Vrouwen 2023 maart 228.060
Geslacht: Vrouwen 2023 april 228.050
Geslacht: Vrouwen 2023 mei 227.610
Geslacht: Vrouwen 2023 juni 227.470
Geslacht: Vrouwen 2023 juli 227.450
Geslacht: Vrouwen 2023 augustus 226.750
Geslacht: Vrouwen 2023 september 226.310
Geslacht: Vrouwen 2023 oktober 226.430
Geslacht: Vrouwen 2023 november 226.480
Geslacht: Vrouwen 2023 december* 227.000
Geslacht: Vrouwen 2024 januari* 227.000
Geslacht: Vrouwen 2024 februari* 228.000
Leeftijd: jonger dan 27 jaar 2023 maart 35.530
Leeftijd: jonger dan 27 jaar 2023 april 35.770
Leeftijd: jonger dan 27 jaar 2023 mei 36.070
Leeftijd: jonger dan 27 jaar 2023 juni 36.350
Leeftijd: jonger dan 27 jaar 2023 juli 36.670
Leeftijd: jonger dan 27 jaar 2023 augustus 36.210
Leeftijd: jonger dan 27 jaar 2023 september 36.100
Leeftijd: jonger dan 27 jaar 2023 oktober 36.680
Leeftijd: jonger dan 27 jaar 2023 november 37.270
Leeftijd: jonger dan 27 jaar 2023 december* 38.000
Leeftijd: jonger dan 27 jaar 2024 januari* 37.500
Leeftijd: jonger dan 27 jaar 2024 februari* 38.000
Leeftijd: 27 tot 45 jaar 2023 maart 135.320
Leeftijd: 27 tot 45 jaar 2023 april 135.150
Leeftijd: 27 tot 45 jaar 2023 mei 134.770
Leeftijd: 27 tot 45 jaar 2023 juni 134.720
Leeftijd: 27 tot 45 jaar 2023 juli 134.490
Leeftijd: 27 tot 45 jaar 2023 augustus 134.260
Leeftijd: 27 tot 45 jaar 2023 september 133.880
Leeftijd: 27 tot 45 jaar 2023 oktober 133.920
Leeftijd: 27 tot 45 jaar 2023 november 134.400
Leeftijd: 27 tot 45 jaar 2023 december* 135.000
Leeftijd: 27 tot 45 jaar 2024 januari* 135.000
Leeftijd: 27 tot 45 jaar 2024 februari* 136.000
Leeftijd: 45 jaar tot AOW-leeftijd 2023 maart 229.140
Leeftijd: 45 jaar tot AOW-leeftijd 2023 april 229.010
Leeftijd: 45 jaar tot AOW-leeftijd 2023 mei 228.450
Leeftijd: 45 jaar tot AOW-leeftijd 2023 juni 228.200
Leeftijd: 45 jaar tot AOW-leeftijd 2023 juli 228.240
Leeftijd: 45 jaar tot AOW-leeftijd 2023 augustus 228.020
Leeftijd: 45 jaar tot AOW-leeftijd 2023 september 227.890
Leeftijd: 45 jaar tot AOW-leeftijd 2023 oktober 227.820
Leeftijd: 45 jaar tot AOW-leeftijd 2023 november 227.620
Leeftijd: 45 jaar tot AOW-leeftijd 2023 december* 228.000
Leeftijd: 45 jaar tot AOW-leeftijd 2024 januari* 229.000
Leeftijd: 45 jaar tot AOW-leeftijd 2024 februari* 229.000
Leeftijd: AOW-leeftijd of ouder 2023 maart
Leeftijd: AOW-leeftijd of ouder 2023 april
Leeftijd: AOW-leeftijd of ouder 2023 mei
Leeftijd: AOW-leeftijd of ouder 2023 juni
Leeftijd: AOW-leeftijd of ouder 2023 juli
Leeftijd: AOW-leeftijd of ouder 2023 augustus
Leeftijd: AOW-leeftijd of ouder 2023 september
Leeftijd: AOW-leeftijd of ouder 2023 oktober
Leeftijd: AOW-leeftijd of ouder 2023 november
Leeftijd: AOW-leeftijd of ouder 2023 december*
Leeftijd: AOW-leeftijd of ouder 2024 januari*
Leeftijd: AOW-leeftijd of ouder 2024 februari*
Migratieachtergrond: Nederland 2023 maart 145.670
Migratieachtergrond: Nederland 2023 april 145.130
Migratieachtergrond: Nederland 2023 mei 144.550
Migratieachtergrond: Nederland 2023 juni 144.060
Migratieachtergrond: Nederland 2023 juli 143.660
Migratieachtergrond: Nederland 2023 augustus 143.230
Migratieachtergrond: Nederland 2023 september 142.690
Migratieachtergrond: Nederland 2023 oktober 142.520
Migratieachtergrond: Nederland 2023 november 142.420
Migratieachtergrond: Nederland 2023 december* 143.000
Migratieachtergrond: Nederland 2024 januari* .
Migratieachtergrond: Nederland 2024 februari* .
Migratieachtergrond: westers 2023 maart 35.950
Migratieachtergrond: westers 2023 april 35.880
Migratieachtergrond: westers 2023 mei 35.720
Migratieachtergrond: westers 2023 juni 35.580
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft inzicht in het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015).
De personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook dak- en thuislozen met een uitkering zijn niet inbegrepen.
Onderscheid wordt gemaakt tussen personen die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt en personen die de AOW-leeftijd hebben.

Het CBS gaat over op een nieuwe indeling van de bevolking naar herkomst. Voortaan is meer bepalend waar iemand zelf geboren is, naast waar iemands ouders geboren zijn. Daarbij wordt het woord migratieachtergrond niet meer gebruikt. De hoofdindeling westers/niet-westers wordt vervangen door een indeling op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden. Deze indeling wordt geleidelijk ingevoerd in tabellen en publicaties met bevolking naar herkomst. Er kan worden besloten dat de herkomstindeling komt te vervallen voor een StatLinetabel.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met november 2023 zijn definitief. De cijfers over de laatste drie maanden zijn voorlopig.

Wijzigingen per 30 april 2024:
- Aangepast zijn de cijfers van november 2023;
- Toegevoegd zijn de voorlopige cijfers van februari 2024.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers van maart 2024 komen in mei 2024.

Toelichting onderwerpen

Personen met een bijstandsuitkering
Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015).
Tot de AOW-leeftijd
De AOW-leeftijd is de leeftijd waarop het AOW-pensioen ingaat. De AOW-leeftijd is tot en met 2029 als volgt:
Tot 2013: 65 jaar
2013: 65 jaar en 1 maand
2014: 65 jaar en 2 maanden
2015: 65 jaar en 3 maanden
2016: 65 jaar en 6 maanden
2017: 65 jaar en 9 maanden
2018: 66 jaar
2019-2021: 66 jaar en 4 maanden
2022: 66 jaar en 7 maanden
2023: 66 jaar en 10 maanden
2024 - 2027: 67 jaar.
2028 - 2029: 67 jaar en 3 maanden.

De AOW is een algemene, de gehele bevolking omvattende , verplichte verzekering die personen met de AOW-gerechtigde leeftijd een inkomen garandeert. In het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel is dit een volksverzekering. In principe is iedereen die nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt en in Nederland woont, verzekerd voor de AOW. Ook degenen die niet in Nederland wonen, maar in Nederland in dienstbetrekking arbeid verrichten waarover loonbelasting wordt betaald, zijn verzekerd. Voor perioden die men in het buitenland woont, kan men zich verzekeren tegen verlies van aanspraak op een AOW-uitkering. Een uitkering kan, binnen het kader van de wet Beperking export uitkeringen (wet BEU), naar het buitenland worden overgemaakt.