Nieuwbouwwoningen; vergunningen naar opdrachtgever, eigendomsvorm 1995-2016

Nieuwbouwwoningen; vergunningen naar opdrachtgever, eigendomsvorm 1995-2016

Opdrachtgever Eigendomsvorm Regio's Perioden Nieuw te bouwen woningen (aantal)
Totaal opdrachtgevers Totaal Nederland 2016 50.997
Totaal opdrachtgevers Totaal Noord-Nederland (LD) 2016 4.261
Totaal opdrachtgevers Totaal Oost-Nederland (LD) 2016 11.226
Totaal opdrachtgevers Totaal West-Nederland (LD) 2016 25.872
Totaal opdrachtgevers Totaal Zuid-Nederland (LD) 2016 9.638
Totaal opdrachtgevers Totaal Groningen (PV) 2016 1.862
Totaal opdrachtgevers Totaal Friesland (PV) 2016 1.503
Totaal opdrachtgevers Totaal Drenthe (PV) 2016 896
Totaal opdrachtgevers Totaal Overijssel (PV) 2016 3.214
Totaal opdrachtgevers Totaal Flevoland (PV) 2016 1.753
Totaal opdrachtgevers Totaal Gelderland (PV) 2016 6.259
Totaal opdrachtgevers Totaal Utrecht (PV) 2016 5.302
Totaal opdrachtgevers Totaal Noord-Holland (PV) 2016 8.328
Totaal opdrachtgevers Totaal Zuid-Holland (PV) 2016 11.169
Totaal opdrachtgevers Totaal Zeeland (PV) 2016 1.073
Totaal opdrachtgevers Totaal Noord-Brabant (PV) 2016 7.673
Totaal opdrachtgevers Totaal Limburg (PV) 2016 1.965
Totaal opdrachtgevers Totaal Oost-Groningen (CR) 2016 96
Totaal opdrachtgevers Totaal Delfzijl en omgeving (CR) 2016 25
Totaal opdrachtgevers Totaal Overig Groningen (CR) 2016 1.741
Totaal opdrachtgevers Totaal Noord-Friesland (CR) 2016 702
Totaal opdrachtgevers Totaal Zuidwest-Friesland (CR) 2016 348
Totaal opdrachtgevers Totaal Zuidoost-Friesland (CR) 2016 453
Totaal opdrachtgevers Totaal Noord-Drenthe (CR) 2016 329
Totaal opdrachtgevers Totaal Zuidoost-Drenthe (CR) 2016 233
Totaal opdrachtgevers Totaal Zuidwest-Drenthe (CR) 2016 334
Totaal opdrachtgevers Totaal Noord-Overijssel (CR) 2016 1.314
Totaal opdrachtgevers Totaal Zuidwest-Overijssel (CR) 2016 303
Totaal opdrachtgevers Totaal Twente (CR) 2016 1.597
Totaal opdrachtgevers Totaal Veluwe (CR) 2016 2.523
Totaal opdrachtgevers Totaal Achterhoek (CR) 2016 670
Totaal opdrachtgevers Totaal Arnhem/Nijmegen (CR) 2016 2.211
Totaal opdrachtgevers Totaal Zuidwest-Gelderland (CR) 2016 855
Totaal opdrachtgevers Totaal Utrecht (CR) 2016 5.302
Totaal opdrachtgevers Totaal Kop van Noord-Holland (CR) 2016 858
Totaal opdrachtgevers Totaal Alkmaar en omgeving (CR) 2016 877
Totaal opdrachtgevers Totaal IJmond (CR) 2016 322
Totaal opdrachtgevers Totaal Agglomeratie Haarlem (CR) 2016 372
Totaal opdrachtgevers Totaal Zaanstreek (CR) 2016 338
Totaal opdrachtgevers Totaal Groot-Amsterdam (CR) 2016 4.763
Totaal opdrachtgevers Totaal Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2016 798
Totaal opdrachtgevers Totaal Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2016 1.807
Totaal opdrachtgevers Totaal Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2016 2.967
Totaal opdrachtgevers Totaal Delft en Westland (CR) 2016 941
Totaal opdrachtgevers Totaal Oost-Zuid-Holland (CR) 2016 1.232
Totaal opdrachtgevers Totaal Groot-Rijnmond (CR) 2016 3.411
Totaal opdrachtgevers Totaal Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 2016 811
Totaal opdrachtgevers Totaal Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 2016 232
Totaal opdrachtgevers Totaal Overig Zeeland (CR) 2016 841
Totaal opdrachtgevers Totaal West-Noord-Brabant (CR) 2016 1.328
Totaal opdrachtgevers Totaal Midden-Noord-Brabant (CR) 2016 2.254
Totaal opdrachtgevers Totaal Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2016 2.074
Totaal opdrachtgevers Totaal Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2016 2.017
Totaal opdrachtgevers Totaal Noord-Limburg (CR) 2016 548
Totaal opdrachtgevers Totaal Midden-Limburg (CR) 2016 502
Totaal opdrachtgevers Totaal Zuid-Limburg (CR) 2016 915
Totaal opdrachtgevers Totaal Flevoland (CR) 2016 1.753
Totaal opdrachtgevers Totaal Geen stadsgewest (SG) 2016 20.426
Totaal opdrachtgevers Totaal Groningen (SG) 2016 1.809
Totaal opdrachtgevers Totaal Leeuwarden (SG) 2016 430
Totaal opdrachtgevers Totaal Zwolle (SG) 2016 637
Totaal opdrachtgevers Totaal Enschede (SG) 2016 822
Totaal opdrachtgevers Totaal Apeldoorn (SG) 2016 543
Totaal opdrachtgevers Totaal Arnhem (SG) 2016 511
Totaal opdrachtgevers Totaal Nijmegen (SG) 2016 1.447
Totaal opdrachtgevers Totaal Amersfoort (SG) 2016 948
Totaal opdrachtgevers Totaal Utrecht (SG) 2016 3.431
Totaal opdrachtgevers Totaal Amsterdam (SG) 2016 5.967
Totaal opdrachtgevers Totaal Haarlem (SG) 2016 694
Totaal opdrachtgevers Totaal Leiden (SG) 2016 1.481
Totaal opdrachtgevers Totaal 's-Gravenhage (SG) 2016 3.908
Totaal opdrachtgevers Totaal Rotterdam (SG) 2016 2.708
Totaal opdrachtgevers Totaal Dordrecht (SG) 2016 494
Totaal opdrachtgevers Totaal Breda (SG) 2016 918
Totaal opdrachtgevers Totaal Tilburg (SG) 2016 1.483
Totaal opdrachtgevers Totaal 's-Hertogenbosch (SG) 2016 516
Totaal opdrachtgevers Totaal Eindhoven (SG) 2016 1.169
Totaal opdrachtgevers Totaal Geleen/Sittard (SG) 2016 281
Totaal opdrachtgevers Totaal Heerlen (SG) 2016 114
Totaal opdrachtgevers Totaal Maastricht (SG) 2016 260
Totaal opdrachtgevers Totaal Geen grootstedelijke agglomeratie (GA) 2016 28.312
Totaal opdrachtgevers Totaal Groningen (GA) 2016 1.456
Totaal opdrachtgevers Totaal Leeuwarden (GA) 2016 355
Totaal opdrachtgevers Totaal Zwolle (GA) 2016 525
Totaal opdrachtgevers Totaal Enschede (GA) 2016 438
Totaal opdrachtgevers Totaal Apeldoorn (GA) 2016 467
Totaal opdrachtgevers Totaal Arnhem (GA) 2016 189
Totaal opdrachtgevers Totaal Nijmegen (GA) 2016 1.193
Totaal opdrachtgevers Totaal Amersfoort (GA) 2016 497
Totaal opdrachtgevers Totaal Utrecht (GA) 2016 2.904
Totaal opdrachtgevers Totaal Amsterdam (GA) 2016 4.558
Totaal opdrachtgevers Totaal Haarlem (GA) 2016 348
Totaal opdrachtgevers Totaal Leiden (GA) 2016 999
Totaal opdrachtgevers Totaal 's-Gravenhage (GA) 2016 2.472
Totaal opdrachtgevers Totaal Rotterdam (GA) 2016 2.455
Totaal opdrachtgevers Totaal Dordrecht (GA) 2016 331
Totaal opdrachtgevers Totaal Breda (GA) 2016 473
Totaal opdrachtgevers Totaal Tilburg (GA) 2016 1.271
Totaal opdrachtgevers Totaal 's-Hertogenbosch (GA) 2016 387
Totaal opdrachtgevers Totaal Eindhoven (GA) 2016 875
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat een deel van de uitkomsten van de maandelijkse statistiek verleende bouwvergunningen. In deze tabel worden de gegevens over de woningbouw gepubliceerd naar het aantal woningen waarvoor een omgevingsvergunning met activiteit bouwen is verleend (voorheen bouwvergunning).
De uitkomsten over de periode tot 2002 hebben betrekking op verleende bouwvergunningen met een bouwsom vanaf 45 duizend euro. Vanaf 2002 is de ondergrens verhoogd naar 50 duizend euro.

De gegevens zijn uitgesplitst naar opdrachtgever voor de bouw, naar het soort eigendom (huur- en koopwoningen) en naar regio landsdelen, provincies, COROP-gebieden en gemeenten.

Met ingang van verslagjaar 2016 publiceert CBS geen gegevens meer over grootstedelijke agglomeraties en stadsgewesten.
Door diverse maatschappelijke ontwikkelingen zijn de filosofie en methode die ten grondslag liggen aan de afbakening niet langer actueel.
Daarnaast blijkt dat andere instanties, afhankelijk van het toepassingsgebied, een afwijkende indeling van grootstedelijke agglomeraties en stadsgewesten hanteren, waardoor er niet meer gesproken kan worden van één standaard.

Gegevens zijn beschikbaar van januari 1995 tot en met december 2016.

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 8 mei 2017:
Geen, deze tabel is stopgezet. Met ingang van verslagjaar 2017 wordt een andere methodiek gebruikt voor de publicaties, waarin:
- De cijfers van gemeenten met non-respons worden geschat.
- Nagekomen opgaven van gemeenten over voorgaande perioden worden verwerkt in de cijfers van de maand waarin de vergunning is verleend.
- Ook voorlopige cijfers worden gepubliceerd.
- Twaalf maanden na publicatie de cijfers definitief worden vastgesteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door nieuwe tabellen met herberekende cijfers van verleende bouwvergunningen vanaf 2012. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Nieuw te bouwen woningen
Het totaal aantal nieuw te bouwen woningen waarvoor een omgevingsvergunning met activiteit bouwen is verleend (voorheen bouwvergunning).
Een woning is een tot bewoning bestemd gebouw of deel van een gebouw dat, vanuit bouwtechnisch oogpunt gezien, bestemd is voor permanente bewoning door een particulier huishouden.
Een vergunning kan voor één of meer woningen tegelijk afgegeven worden.