Optimistische bouwers verwachten groei werkgelegenheid

Veel bouwondernemers verwachten in de komende maanden meer personeel aan te nemen. Mede onder invloed van de verder oplevende woningmarkt groeide de toegevoegde waarde van de bouw in het tweede kwartaal met 6,4 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Daarmee was het de sterkst groeiende bedrijfstak. De cijfers zorgen voor optimisme bij de bouwers. Niet eerder waren die zo positief over hun orderportefeuille en de verwachte werkgelegenheid. Dit meldt CBS.

 Vandaag publiceert CBS ook de Kwartaalmonitor Bouw met meer informatie over deze bedrijfstak.

Ondernemersvertrouwen bouw (seizoensgecorrigeerd)
Ondernemersvertrouwen bouw (seizoensgecorrigeerd)
 BouwnijverheidTotaal bedrijfsleven
2013 I-25,8-10,7
2013 II-35,3-11,7
2013 III-24,3-8,7
2013 IV-17,2-2,7
2014 I-11,81,6
2014 II-4,34,7
2014 III-102,9
2014 IV-2,24,9
2015 I2,75,6
2015 II5,15,4
2015 III16,88,7
2015 IV8,37,4
2016 I17,69,3
2016 II12,28,8
2016 III16,67,9

Verwachtingen groei werkgelegenheid niet eerder zo hoog

Het vertrouwen van bouwondernemers komt in het derde kwartaal dicht in de buurt van het hoogste niveau, dat begin van dit jaar werd bereikt. Een meerderheid verwacht dat de omzet in het komende kwartaal groeit en per saldo verwacht bijna een kwart van de ondernemers dat de personeelssterkte toeneemt.
Sinds begin 2009 is de werkgelegenheid in de bouw bijna onafgebroken gedaald. In het tweede kwartaal nam het totaal aantal banen in de bouw, na opnieuw een jaar van daling, niet verder af en kwam uit op 507 duizend. Het aantal banen in de bouw is nog altijd ruim 100 duizend minder dan eind 2008.
Een voorbode van de groei in personeel is de toename van het aantal vacatures in het tweede kwartaal. Bouwondernemers verwachten dat dit aantal in de komende maanden nog verder zal toenemen. De vacature-indicator, die verschillende verwachtingen van ondernemers over werkgelegenheid combineert, heeft sinds de start van de meting in 1998 niet zo hoog gestaan. Bij een toenemend aantal bedrijven wordt de productie belemmerd als gevolg van een tekort aan gekwalificeerd personeel.

Verwachte personeelssterkte komende 3 maanden
Verwachte personeelssterkte komende 3 maanden
 Verwachte personeelssterkteTitel lijn 2
2012 I-26,9
2012 II-29,2
2012 III-33,5
2012 IV-42,8
2013 I-44
2013 II-32,3
2013 III-32,7
2013 IV-32,6
2014 I-27,5
2014 II-13,4
2014 III-12,4
2014 IV-12
2015 I-11,5
2015 II2,4
2015 III13,5
2015 IV7,8
2016 I-1,4
2016 II9,5
2016 III24,8

Grootste omzetgroei bij gespecialiseerde bouw

Al zeven kwartalen achtereen is de omzet van de bouw toegenomen. De stijging in het tweede kwartaal was 3,4 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar, waarin een zeer sterke groei optrad. Aan het einde van het tweede kwartaal van 2015 liep het gunstige lage btw-tarief af. Van de drie belangrijkste sectoren in de bouw steeg de omzet van de gespecialiseerde bouw het hardst (5,0 procent).

Toekomstige bouwproductie: vergunningverlening nieuwbouwwoningen afgenomen

Een kanttekening bij de positieve ontwikkelingen is dat de stijging van het aantal nieuwbouwwoningen waarvoor een vergunning is verleend vooralsnog niet doorzet. Het aantal bouwvergunningen dat wordt verleend is een belangrijke aanwijzing voor toekomstige bouwactiviteiten. In het eerste en tweede kwartaal van 2015 herstelde het aantal nieuwbouwwoningen waarvoor een vergunning is verleend zich ten opzichte van de magere jaren ervoor, al bleef het ver verwijderd van het niveau van vlak voor de crisis.

Nieuwbouwwoningen waarvoor een vergunning is verleend, kwartaalcijfers
Nieuwbouwwoningen waarvoor een vergunning is verleend, kwartaalcijfers
 Verleende vergunningenTitel lijn 2
2006 23,6
2006 II25,5
2006 III21,7
2006 IV25,6
2007 I18,3
2007 II19,2
2007 III22,4
2007 IV28,1
2008 I16,8
2008 II18,8
2008 III22,4
2008 IV29,2
2009 I15,9
2009 II16,3
2009 III15,2
2009 IV25,3
2010 I10,8
2010 II14,4
2010 III15,2
2010 IV20,6
2011 I14,2
2011 II12,5
2011 III13
2011 IV16
2012 I8
2012 II8,9
2012 III10,3
2012 IV10,2
2013 I5,5
2013 II6,4
2013 III6
2013 IV8,2
2014 I7,5
2014 II7,7
2014 III10,5
2014 IV13,6
2015 I15,5
2015 II15,3
2015 III10,4
2015 IV12,3
2016 I9,8
2016 II11,4