Meer vergunningen voor nieuwbouwwoningen afgegeven

Het aantal nieuwbouwwoningen waarvoor een vergunning is afgegeven steeg in het derde kwartaal voor het eerst in een jaar tijd. Voor bijna 14 duizend nieuw te bouwen woningen werd een vergunning afgegeven, ruim 31 procent meer dan in dezelfde periode in 2015. De al goed draaiende bouwsector krijgt hiermee een verdere impuls. De bouwondernemers zijn dan ook zeer positief gestemd. Niet eerder lag het vertrouwen van bouwondernemers zo hoog. Dit meldt CBS in de kwartaalmonitor bouw.

Het dieptepunt in de vergunningverlening voor nieuwbouwwoningen lag in 2013, toen per kwartaal gemiddeld slechts 6,5 duizend woningen een vergunning werd verleend. In 2014 trok dit aantal aan tot bijna 10 duizend woningen per kwartaal. In de eerste twee kwartalen van 2015 groeide dit aantal verder, maar sindsdien begon het aantal woningen waarvoor een vergunning is afgegeven te dalen ten opzichte van een jaar eerder. Het aantal ligt nog wel ruim onder het niveau van 2008, toen voor bijna 22 duizend woningen per kwartaal een vergunning werd verleend.

Ontwerpopdrachten voor architecten in de woningbouw stijgen

Voorafgaand aan de start van nieuwe bouwprojecten of verkoop daarvan, worden bouwplannen vaak uitgewerkt door architecten. Opdrachten aan architecten zijn daarmee een eerste signaal voor mogelijk toekomstige bouwactiviteiten. In het tweede kwartaal van 2016 nam de waarde van opdrachten aan architecten met ruim 16 procent toe vergeleken met het hetzelfde kwartaal van 2015.

Vooral de waarde van opdrachten voor woningbouwprojecten nam fors toe met een stijging van bijna 30 procent. Sinds begin 2013 nemen de opdrachten voor woningbouwprojecten bijna onafgebroken toe. Het herstel bij de utiliteitsgebouwen (zoals kantoren, winkels en scholen) zet vooralsnog niet in. Deze opdrachten zijn in het tweede kwartaal nauwelijks gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Het kwartaal ervoor lag de bouwsom zelfs zo’n 18 procent lager dan een jaar eerder.

Vertrouwen bereikt record

Het vertrouwen van bouwondernemers ligt op het hoogste punt ooit gemeten. Ondernemers verwachten dat de omzet in het komende kwartaal verder groeit. Daarnaast verwacht een meerderheid van hen dat de personeelssterkte zal toenemen. In het derde kwartaal steeg het aantal banen seizoensgecorrigeerd van 508 duizend naar 511 duizend, nadat dit aantal in de afgelopen zeven jaar bijna onafgebroken daalde.