Producentenprijzen (PPI); afzet en verbruik, 2010=100, 2005-2017

Producentenprijzen (PPI); afzet en verbruik, 2010=100, 2005-2017

Afzet, invoer en verbruik Producten (PRODCOM) Perioden Producentenprijsindex (PPI) (2010 = 100) Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder (%) Ontwikkeling t.o.v. een maand eerder (%)
Totaal afzetprijzen 202 Pesticiden en andere chemisc... 2017* 95,5 -1,2
Totaal afzetprijzen 20201 Pesticiden en andere chem... 2017* 95,5 -1,2
Afzetprijzen binnenland 202 Pesticiden en andere chemisc... 2017* 93,8 -5,6
Afzetprijzen binnenland 20201 Pesticiden en andere chem... 2017* 93,8 -5,6
Afzetprijzen buitenland 202 Pesticiden en andere chemisc... 2017* 96,4 1,3
Afzetprijzen buitenland 20201 Pesticiden en andere chem... 2017* 96,4 1,3
Invoerprijzen 202 Pesticiden en andere chemisc... 2017* 93,7 2,0
Invoerprijzen 20201 Pesticiden en andere chem... 2017* 93,7 2,0
Verbruiksprijzen 202 Pesticiden en andere chemisc... 2017* 93,7 0,9
Verbruiksprijzen 20201 Pesticiden en andere chem... 2017* 93,7 0,9
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de gemiddelde prijsontwikkeling van de afzetprijzen, de invoerprijzen en het binnenlands verbruik van industrieproducten met als basisjaar 2010=100. De maandelijkse prijsontwikkelingen van de afzetprijzen worden weergegeven voor zowel de binnenlandse- als de buitenlandse afzet. De producten zijn ingedeeld op basis van de PRODCOM-lijst. Maand- en jaarcijfers.

Gegevens beschikbaar van januari 2005 tot en met december 2017.

Status van de cijfers:
De gegevens over augustus 2017 tot en met december 2017 en het jaarcijfer 2017 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 19 maart 2018
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet per 19 maart 2018 in verband met de basisverlegging van 2010=100 naar 2015=100.
De nieuwe reeks zal worden gepubliceerd op basis 2015=100 in de tabel Producentenprijzen(PPI); afzet-, invoer-,verbruiksprijzen, index 2015=100.
Voor meer informatie, zie Basisverlegging producentenprijsindex (PPI) naar 2015=100 in paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Producentenprijsindex (PPI)
De producentenprijsindex (PPI) is een indexcijfer dat de gemiddelde prijsontwikkeling weergeeft van Nederlandse industrieproducten.
---
De prijsindexcijfers van de afzet zijn een gewogen gemiddelde van prijsgegevens voor de binnenlandse afzet en voor de uitvoer van de desbetreffende goederen.
---
De prijsindexcijfers van het verbruik van grondstoffen en halffabrikaten zijn een gewogen gemiddelde van prijsgegevens voor de aankoop van binnenlandse producten en voor de invoer van de desbetreffende goederen.
---
De prijsindexen zijn exclusief accijns.
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
Procentuele ontwikkeling ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder.
Ontwikkeling t.o.v. een maand eerder
Procentuele ontwikkeling ten opzichte van de vorige maand.