Transportbedrijven; omzetontwikkeling, index 2010=100, 2005-2017

Transportbedrijven; omzetontwikkeling, index 2010=100, 2005-2017

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Omzetontwikkeling t.o.v. een jaar eerder (%)
49 Vervoer over land 2017* 5,0
493 Personenvervoer over de weg 2017* 1,9
4939 Overig personenvervoer over de weg 2017* 1,6
494 Goederenvervoer over de weg 2017* 5,9
50 Vervoer over water 2017* 5,0
5224 Laad-, los- en overslagbedrijven 2017* -0,9
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft informatie over de ontwikkeling van de omzet van de bedrijfstak vervoer en opslag (SBI 2008 sectie H). De ontwikkeling is weergegeven met behulp van indexcijfers en als procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar een aantal branches volgens de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 2008.

Gegevens beschikbaar vanaf het eerste kwartaal 2005 tot en met het vierde kwartaal 2017.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2017 zijn voorlopig, die van de overige perioden zijn definitief. Aangezien de tabel is stopgezet worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 22 juni 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Deze tabel wordt opgevolgd door, Transportbedrijven; omzetontwikkeling, index 2015=100. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Omzetontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (maand, kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar. Het CBS berekent de ontwikkeling aan de hand van niet-afgeronde indexcijfers.

Omzet is de opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan derden, exclusief btw. De omzet omvat zowel de opbrengst uit hoofdactiviteit als uit nevenactiviteiten. Derden zijn consumenten en bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband.