Omzetstijging transportsector zet door

© Hollandse Hoogte

Erratum:

In de eerder gepubliceerde versie van dit bericht is een onjuist percentage gegeven voor de omzetontwikkeling van de transportsector (4,5%) Het correcte cijfer is 4,7%. Op StatLine is wel het juiste cijfer gepubliceerd.
De transportsector heeft 4,7 procent meer omgezet in het tweede kwartaal van 2017 dan in dezelfde periode een jaar eerder. De omzetgroei van het eerste kwartaal zet hiermee door. In nagenoeg alle branches groeide de omzet. Ook steeg het aantal bedrijven dat actief is in de transport en logistiek ten opzichte van een jaar geleden met 4,8 procent. Dit meldt het CBS in de kwartaalmonitor transport en logistiek.

De omzet van de expediteurs groeide met ruim 7,5 procent het sterkst. Bij de koeriers, het goederenwegvervoer, de luchtvaart en de binnenvaart steeg de omzet met 5 procent of meer. De laad-, los- en overslagbedrijven waren de enige bedrijven binnen de transportsector die het zonder omzetgroei moesten doen. Deze deelbranche behaalde nagenoeg dezelfde omzet als een jaar geleden.

Omzetontwikkeling transportsector, tweede kwartaal 2017
 Omzetontwikkeling
Totaal4,7
Expediteurs7,6
Koeriers6,5
Goederenwegvervoer 6,1
Vervoer door de lucht5,3
Binnenvaart5
Zee- en kustvaart3,3
Vervoer per taxi2,7
Dienstverlening voor de luchtvaart2,3
Dienstverlening voor landvervoer2,2
Verhuisvervoer1,9
Dienstverlening vervoer over water1,4
Opslag1,2
Vervoer per spoor0,9
Personenvervoer over de weg0,6
Laad-, los- en overslagbedrijven0

Topdrukte op luchthavens

De omzet bij de dienstverleners voor de luchtvaart, waaronder de luchthavens, groeide met 2,3 procent. Dat kwam mede door een sterke stijging van het aantal passagiers van ruim 10,5 procent. Vorig jaar werden in deze branche tariefsverlagingen doorgevoerd, met omzetdalingen in de laatste drie kwartalen van vorig jaar als gevolg. In het eerste kwartaal van 2017 steeg de omzet weer, met 2 procent.

In het tweede kwartaal reisden 20,4 miljoen personen via een Nederlandse luchthaven. Dat is bijna net zoveel als in het derde kwartaal van 2016, normaal gesproken het drukste kwartaal van het jaar. Nog nooit maakten zoveel reizigers gebruik van de luchthavens in een tweede kwartaal.

Ondernemers blijven positief

Het ondernemersvertrouwen in de transportsector was met +7,5 aan het begin van het derde kwartaal nagenoeg even hoog als een kwartaal eerder. De sentimentsindicator staat nog steeds op een hoog niveau in vergelijking met voorgaande jaren. Ten opzichte van een kwartaal eerder zijn ondernemers minder positief over de omzetontwikkeling in de afgelopen drie maanden. Daarentegen zijn zij positiever over de omzetverwachting voor komend kwartaal en over de ontwikkeling van het economisch klimaat.