Informatie en communicatie; omzetontwikkeling, index 2010=100, 2005-2017

Informatie en communicatie; omzetontwikkeling, index 2010=100, 2005-2017

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Indexcijfers omzet (2010 = 100) Omzetontwikkeling t.o.v. een jaar eerder (%)
62-63 IT- en informatiedienstverlening 2015 1e kwartaal 109,8 6,1
62-63 IT- en informatiedienstverlening 2015 2e kwartaal 111,9 10,7
62-63 IT- en informatiedienstverlening 2015 3e kwartaal 108,7 9,8
62-63 IT- en informatiedienstverlening 2015 4e kwartaal 135,6 11,2
62-63 IT- en informatiedienstverlening 2016 1e kwartaal 116,6 6,1
62-63 IT- en informatiedienstverlening 2016 2e kwartaal 113,4 1,4
62-63 IT- en informatiedienstverlening 2016 3e kwartaal 112,1 3,1
62-63 IT- en informatiedienstverlening 2016 4e kwartaal 137,3 1,3
62-63 IT- en informatiedienstverlening 2017 1e kwartaal* 123,0 5,5
62-63 IT- en informatiedienstverlening 2017 2e kwartaal* 121,0 6,6
62-63 IT- en informatiedienstverlening 2017 3e kwartaal* 122,7 9,5
62 IT-dienstverlening 2015 1e kwartaal 107,2 5,0
62 IT-dienstverlening 2015 2e kwartaal 109,0 9,5
62 IT-dienstverlening 2015 3e kwartaal 105,3 8,2
62 IT-dienstverlening 2015 4e kwartaal 132,0 10,2
62 IT-dienstverlening 2016 1e kwartaal 113,0 5,5
62 IT-dienstverlening 2016 2e kwartaal 109,6 0,5
62 IT-dienstverlening 2016 3e kwartaal 108,1 2,6
62 IT-dienstverlening 2016 4e kwartaal 132,9 0,7
62 IT-dienstverlening 2017 1e kwartaal* 118,4 4,7
62 IT-dienstverlening 2017 2e kwartaal* 115,9 5,8
62 IT-dienstverlening 2017 3e kwartaal* 114,9 6,3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft informatie over de ontwikkeling van de omzet van de bedrijfstak informatie en communicatie (SBI 2008 sectie J). De ontwikkeling is weergegeven met behulp van indexcijfers en als procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar een aantal branches volgens de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 2008.

Gegevens beschikbaar van het eerste kwartaal 2005 t/m 4e kwartaal 2017.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2017 zijn voorlopig, die van de overige perioden zijn definitief.

Wijzigingen per 27 juni 2018:
Geen, de tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel is naar aanleiding van de vijfjaarlijkse basisverlegging per 31 mei 2018 stopgezet en opgevolgd door een nieuwe tabel. Voor meer informatie over de basisverlegging zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Indexcijfers omzet
Een indexcijfer geeft de verhouding weer tussen de waarde van een bepaalde variabele (bijv. omzet) in een bepaalde periode en de waarde van diezelfde variabele in de basisperiode. Deze basisperiode heeft het indexcijfer 100.

Omzet is de opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan derden, exclusief btw. De omzet omvat zowel de opbrengst uit hoofdactiviteit als uit nevenactiviteiten. Derden zijn consumenten en bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband.

Omzetontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (maand, kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar. Het CBS berekent de ontwikkeling aan de hand van niet-afgeronde indexcijfers.

Omzet is de opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan derden, exclusief btw. De omzet omvat zowel de opbrengst uit hoofdactiviteit als uit nevenactiviteiten. Derden zijn consumenten en bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband.