Tarieven IT-dienstverleners gestegen

In 2015 waren de tarieven van IT-dienstverleners ruim 2 procent hoger dan een jaar eerder. Voor het eerst sinds 2010 waren er in de branche weer tariefstijgingen. Wel zijn de tarieven nog altijd bijna 8 procent lager dan in 2010. Dit meldt CBS. Onder IT-dienstverleners vallen onder meer software-ontwikkelaars, IT-adviseurs en netwerkbeheerders.

In maart meldde CBS al dat de omzet van IT-dienstverleners in 2015 met 8,6 procent toenam. In 2014 groeide de omzet met bijna 7 procent. De branche laat met deze cijfers een periode van stagnerende omzet tijdens de economische crisis achter zich en lijkt de positieve lijn van sterke omzetgroei tot 2008 weer op te pakken. In 2014 nam de omzet toe bij afnemende tarieven, in 2015 steeg de omzet bij stijgende tarieven.

Omzet- en prijsontwikkeling IT-dienstverleners
 OmzetPrijs
2008100100
200998,599
201097,9100,2
2011101,196,8
201296,994
20139692,4
2014102,590,5
2015111,492,4
 

Aantal IT-dienstverleners groeit met 35 procent in vijf jaar

Eind 2015 waren er ruim 53 duizend bedrijven actief in de IT-dienstverlening. Het grootste deel hiervan, 83 procent, zijn bedrijven waar maar één werkzaam persoon actief is. Ten opzichte van 2010 nam het totaal aantal IT-dienstverleners met 35 procent toe. De toename deed zich voor over de hele linie: zowel klein-, midden- als grootbedrijf groeiden in aantal. De eenmansbedrijven, veelal zelfstandigen zonder personeel, namen met bijna 40 procent toe.

In 2015 gingen 130 IT-dienstverleners failliet, ongeveer evenveel als in 2014 en ruim minder dan jaarlijks in de periode 2009-2013.

IT-sector grote werkgever

In 2014 werkten bijna 200 duizend mensen in de IT-dienstverlening. Er werd ruim 26 miljard euro omgezet. De IT-dienstverleners zijn goed voor circa 60 procent van de werkgelegenheid in de informatie en communicatie sector. Ook ten opzichte van de branches in de zakelijke dienstverlening zijn de IT-dienstverleners een relatief grote branche.
Personeelskosten vormen met 44 procent de grootste kostenpost voor IT-dienstverleners. De inkoopwaarde van de omzet (o.m. uitbestede werkzaamheden) volgt met bijna 33 procent van de bedrijfskosten. In 2014 bereikte het bedrijfsresultaat van de IT-dienstverleners het hoogste niveau sinds 2009: 2,7 miljard euro.

Kosten, opbrengsten en bedrijfsresultaat IT-dienstverleners
 20092014
Bedrijfsresultaat1,92,7
Totale opbrengsten22,126,7
Totale kosten20,224