Informatie en communicatie; omzetontwikkeling, index 2010=100, 2005-2017

Informatie en communicatie; omzetontwikkeling, index 2010=100, 2005-2017

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Indexcijfers omzet (2010 = 100) Omzetontwikkeling t.o.v. een jaar eerder (%)
J Informatie en communicatie 2015 4e kwartaal 113,2 4,5
J Informatie en communicatie 2015 102,4 4,6
J Informatie en communicatie 2016 1e kwartaal 100,4 2,7
J Informatie en communicatie 2016 2e kwartaal 100,0 0,0
J Informatie en communicatie 2016 3e kwartaal 99,8 1,2
J Informatie en communicatie 2016 4e kwartaal 114,4 1,1
J Informatie en communicatie 2016 103,6 1,3
J Informatie en communicatie 2017 1e kwartaal* 103,4 3,0
J Informatie en communicatie 2017 2e kwartaal* 103,0 3,0
J Informatie en communicatie 2017 3e kwartaal* 102,3 2,5
J Informatie en communicatie 2017 4e kwartaal* 117,4 2,6
J Informatie en communicatie 2017* 106,5 2,7
58-60 Uitgeverijen, film,radio en t.v. 2015 4e kwartaal 99,8 1,1
58-60 Uitgeverijen, film,radio en t.v. 2015 90,1 1,5
58-60 Uitgeverijen, film,radio en t.v. 2016 1e kwartaal 82,6 0,7
58-60 Uitgeverijen, film,radio en t.v. 2016 2e kwartaal 90,9 -0,5
58-60 Uitgeverijen, film,radio en t.v. 2016 3e kwartaal 90,8 4,2
58-60 Uitgeverijen, film,radio en t.v. 2016 4e kwartaal 101,6 1,7
58-60 Uitgeverijen, film,radio en t.v. 2016 91,5 1,5
58-60 Uitgeverijen, film,radio en t.v. 2017 1e kwartaal* 82,6 0,0
58-60 Uitgeverijen, film,radio en t.v. 2017 2e kwartaal* 91,3 0,4
58-60 Uitgeverijen, film,radio en t.v. 2017 3e kwartaal* 86,3 -4,9
58-60 Uitgeverijen, film,radio en t.v. 2017 4e kwartaal* 102,6 1,0
58-60 Uitgeverijen, film,radio en t.v. 2017* 90,7 -0,8
58 Uitgeverijen 2015 4e kwartaal 84,1 -0,4
58 Uitgeverijen 2015 79,3 -1,5
58 Uitgeverijen 2016 1e kwartaal 70,9 -0,5
58 Uitgeverijen 2016 2e kwartaal 80,7 -0,5
58 Uitgeverijen 2016 3e kwartaal 78,0 -3,6
58 Uitgeverijen 2016 4e kwartaal 82,6 -1,8
58 Uitgeverijen 2016 78,0 -1,6
58 Uitgeverijen 2017 1e kwartaal* 68,5 -3,3
58 Uitgeverijen 2017 2e kwartaal* 75,9 -5,9
58 Uitgeverijen 2017 3e kwartaal* 75,8 -2,8
58 Uitgeverijen 2017 4e kwartaal* 80,0 -3,2
58 Uitgeverijen 2017* 75,0 -3,8
59 Film- en tv-productie; geluidsopname 2015 4e kwartaal 141,7 8,2
59 Film- en tv-productie; geluidsopname 2015 117,0 7,7
59 Film- en tv-productie; geluidsopname 2016 1e kwartaal 112,7 7,3
59 Film- en tv-productie; geluidsopname 2016 2e kwartaal 117,8 3,3
59 Film- en tv-productie; geluidsopname 2016 3e kwartaal 126,1 17,6
59 Film- en tv-productie; geluidsopname 2016 4e kwartaal 149,7 5,7
59 Film- en tv-productie; geluidsopname 2016 126,6 8,2
59 Film- en tv-productie; geluidsopname 2017 1e kwartaal* 118,0 4,7
59 Film- en tv-productie; geluidsopname 2017 2e kwartaal* 132,4 12,4
59 Film- en tv-productie; geluidsopname 2017 3e kwartaal* 120,3 -4,5
59 Film- en tv-productie; geluidsopname 2017 4e kwartaal* 164,6 10,0
59 Film- en tv-productie; geluidsopname 2017* 133,8 5,8
60 Radio- en televisieomroepen 2015 4e kwartaal 106,6 -5,9
60 Radio- en televisieomroepen 2015 96,9 -1,7
60 Radio- en televisieomroepen 2016 1e kwartaal 89,1 -5,4
60 Radio- en televisieomroepen 2016 2e kwartaal 95,7 -5,9
60 Radio- en televisieomroepen 2016 3e kwartaal 94,5 11,0
60 Radio- en televisieomroepen 2016 4e kwartaal 112,3 5,4
60 Radio- en televisieomroepen 2016 97,9 1,1
60 Radio- en televisieomroepen 2017 1e kwartaal* 91,1 2,3
60 Radio- en televisieomroepen 2017 2e kwartaal* 97,5 1,8
60 Radio- en televisieomroepen 2017 3e kwartaal* 83,0 -12,1
60 Radio- en televisieomroepen 2017 4e kwartaal* 109,6 -2,4
60 Radio- en televisieomroepen 2017* 95,3 -2,7
61 Telecommunicatie 2015 4e kwartaal 90,6 -4,4
61 Telecommunicatie 2015 90,4 -1,2
61 Telecommunicatie 2016 1e kwartaal 88,9 -1,9
61 Telecommunicatie 2016 2e kwartaal 87,1 -2,0
61 Telecommunicatie 2016 3e kwartaal 88,4 -3,4
61 Telecommunicatie 2016 4e kwartaal 91,0 0,5
61 Telecommunicatie 2016 88,9 -1,7
61 Telecommunicatie 2017 1e kwartaal* 88,9 0,0
61 Telecommunicatie 2017 2e kwartaal* 85,4 -1,9
61 Telecommunicatie 2017 3e kwartaal* 83,9 -5,1
61 Telecommunicatie 2017 4e kwartaal* 85,7 -5,9
61 Telecommunicatie 2017* 86,0 -3,2
62-63 IT- en informatiedienstverlening 2015 4e kwartaal 135,6 11,2
62-63 IT- en informatiedienstverlening 2015 116,5 9,5
62-63 IT- en informatiedienstverlening 2016 1e kwartaal 116,6 6,1
62-63 IT- en informatiedienstverlening 2016 2e kwartaal 113,4 1,4
62-63 IT- en informatiedienstverlening 2016 3e kwartaal 112,1 3,1
62-63 IT- en informatiedienstverlening 2016 4e kwartaal 137,3 1,3
62-63 IT- en informatiedienstverlening 2016 119,9 2,9
62-63 IT- en informatiedienstverlening 2017 1e kwartaal* 123,0 5,5
62-63 IT- en informatiedienstverlening 2017 2e kwartaal* 121,0 6,6
62-63 IT- en informatiedienstverlening 2017 3e kwartaal* 122,7 9,5
62-63 IT- en informatiedienstverlening 2017 4e kwartaal* 147,2 7,2
62-63 IT- en informatiedienstverlening 2017* 128,5 7,2
62 IT-dienstverlening 2015 4e kwartaal 132,0 10,2
62 IT-dienstverlening 2015 113,4 8,3
62 IT-dienstverlening 2016 1e kwartaal 113,0 5,5
62 IT-dienstverlening 2016 2e kwartaal 109,6 0,5
62 IT-dienstverlening 2016 3e kwartaal 108,1 2,6
62 IT-dienstverlening 2016 4e kwartaal 132,9 0,7
62 IT-dienstverlening 2016 115,9 2,2
62 IT-dienstverlening 2017 1e kwartaal* 118,4 4,7
62 IT-dienstverlening 2017 2e kwartaal* 115,9 5,8
62 IT-dienstverlening 2017 3e kwartaal* 114,9 6,3
62 IT-dienstverlening 2017 4e kwartaal* 141,0 6,1
62 IT-dienstverlening 2017* 122,5 5,7
63 Diensten op het gebied van informatie 2015 4e kwartaal 187,5 22,7
63 Diensten op het gebied van informatie 2015 161,1 23,6
63 Diensten op het gebied van informatie 2016 1e kwartaal 166,8 13,3
63 Diensten op het gebied van informatie 2016 2e kwartaal 168,3 10,0
63 Diensten op het gebied van informatie 2016 3e kwartaal 169,3 7,9
63 Diensten op het gebied van informatie 2016 4e kwartaal 200,2 6,8
63 Diensten op het gebied van informatie 2016 176,2 9,3
63 Diensten op het gebied van informatie 2017 1e kwartaal* 189,8 13,8
63 Diensten op het gebied van informatie 2017 2e kwartaal* 193,1 14,8
63 Diensten op het gebied van informatie 2017 3e kwartaal* 234,2 38,3
63 Diensten op het gebied van informatie 2017 4e kwartaal* 236,5 18,1
63 Diensten op het gebied van informatie 2017* 213,4 21,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft informatie over de ontwikkeling van de omzet van de bedrijfstak informatie en communicatie (SBI 2008 sectie J). De ontwikkeling is weergegeven met behulp van indexcijfers en als procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar een aantal branches volgens de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 2008.

Gegevens beschikbaar van het eerste kwartaal 2005 t/m 4e kwartaal 2017.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2017 zijn voorlopig, die van de overige perioden zijn definitief.

Wijzigingen per 27 juni 2018:
Geen, de tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel is naar aanleiding van de vijfjaarlijkse basisverlegging per 31 mei 2018 stopgezet en opgevolgd door een nieuwe tabel. Voor meer informatie over de basisverlegging zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Indexcijfers omzet
Een indexcijfer geeft de verhouding weer tussen de waarde van een bepaalde variabele (bijv. omzet) in een bepaalde periode en de waarde van diezelfde variabele in de basisperiode. Deze basisperiode heeft het indexcijfer 100.

Omzet is de opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan derden, exclusief btw. De omzet omvat zowel de opbrengst uit hoofdactiviteit als uit nevenactiviteiten. Derden zijn consumenten en bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband.

Omzetontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (maand, kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar. Het CBS berekent de ontwikkeling aan de hand van niet-afgeronde indexcijfers.

Omzet is de opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan derden, exclusief btw. De omzet omvat zowel de opbrengst uit hoofdactiviteit als uit nevenactiviteiten. Derden zijn consumenten en bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband.