Nijverheid; productie en omzet, index 2010=100, '05 januari - '18 september

Nijverheid; productie en omzet, index 2010=100, '05 januari - '18 september

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Productie Gemiddelde dagproductie (%) Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Omzet Totale omzet (%)
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2018 3e kwartaal* -1,8 .
B Delfstoffenwinning 2018 3e kwartaal* -56,1 .
06 Winning van aardolie en aardgas 2018 3e kwartaal* -63,9 .
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 2018 3e kwartaal* 0,7 .
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 2018 3e kwartaal* -3,5 .
C Industrie 2018 3e kwartaal* 2,8 .
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2018 3e kwartaal* 1,3 .
10 Voedingsmiddelenindustrie 2018 3e kwartaal* 1,7 .
11 Drankenindustrie 2018 3e kwartaal* -0,5 .
12 Tabaksindustrie 2018 3e kwartaal* -4,5 .
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2018 3e kwartaal* 0,6 .
13 Textielindustrie 2018 3e kwartaal* 0,6 .
14 Kledingindustrie 2018 3e kwartaal* -0,2 .
15 Leer- en schoenenindustrie 2018 3e kwartaal* 1,2 .
16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie 2018 3e kwartaal* 3,9 .
16 Houtindustrie 2018 3e kwartaal* 7,6 .
17-18 Papier- en grafische industrie 2018 3e kwartaal* 1,6 .
17 Papierindustrie 2018 3e kwartaal* -3,3 .
18 Grafische industrie 2018 3e kwartaal* 6,4 .
19-22 Raffinaderijen en chemie 2018 3e kwartaal* 3,4 .
19 Aardolie-industrie 2018 3e kwartaal* 19,1 .
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2018 3e kwartaal* 0,9 .
20 Chemische industrie 2018 3e kwartaal* 1,1 .
21 Farmaceutische industrie 2018 3e kwartaal* -0,6 .
22 Rubber- en kunststofproductindustrie 2018 3e kwartaal* 2,6 .
23 Bouwmaterialenindustrie 2018 3e kwartaal* 2,2 .
24-30, 33 Metalektro 2018 3e kwartaal* 4,3 .
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2018 3e kwartaal* 3,3 .
24 Basismetaalindustrie 2018 3e kwartaal* -2,8 .
25 Metaalproductenindustrie 2018 3e kwartaal* 4,7 .
26-28 Elektrotechn. en machine-industrie 2018 3e kwartaal* 3,0 .
26-27 Elektrische en elektron. Industrie 2018 3e kwartaal* 0,3 .
26 Elektrotechnische industrie 2018 3e kwartaal* 0,8 .
27 Elektrische apparatenindustrie 2018 3e kwartaal* -1,4 .
28 Machine-industrie 2018 3e kwartaal* 4,3 .
29-30 Transportmiddelenindustrie 2018 3e kwartaal* 6,1 .
29 Auto- en aanhangwagenindustrie 2018 3e kwartaal* 7,1 .
30 Overige transportmiddelenindustrie 2018 3e kwartaal* 2,1 .
31 Meubelindustrie 2018 3e kwartaal* 2,6 .
32 Overige industrie 2018 3e kwartaal* -3,6 .
33 Reparatie en installatie van machines 2018 3e kwartaal* 11,4 .
35-36 Energie- en waterleidingbedrijven 2018 3e kwartaal* 0,1 .
35 Energiebedrijven 2018 3e kwartaal* -1,3 .
36 Waterleidingbedrijven 2018 3e kwartaal* 12,3 .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft informatie over de ontwikkeling van productie en omzet in de nijverheid (exclusief bouwnijverheid), SBI 2008 sectie B - E. De gegevens zijn verder onderverdeeld naar branches volgens de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 2008 van het CBS. De ontwikkeling is weergegeven met behulp van indexcijfers en als procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode in het voorafgaande jaar. Daarnaast zijn ook de seizoengecorrigeerde- en gemiddelde dag ontwikkelingen opgenomen voor omzet en productie. Door de maanduitkomsten te schonen voor seizoen- en werkdageffecten kunnen maand op maandontwikkelingen vergeleken worden zonder storende seizoen- en werkdageffecten. Daardoor kunnen alle maanden direct met elkaar worden vergeleken en kan ook de onderliggende trendmatige ontwikkeling makkelijker worden gevolgd.

Gegevens beschikbaar van januari 2005 tot en met september 2018.

Status van de cijfers:
De gegevens van 2005 tot en met 2017 zijn definitief. De gegevens van 2018 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 10 december 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel is opgevolgd door de tabel Nijverheid; productie en omzet, ontwikkeling en index, 2015=100 (zie paragraaf 3).

Toelichting onderwerpen

Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (maand, kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar.
Productie
De productie dient te worden gezien als de volume-ontwikkeling van de toegevoegde waarde tegen basisprijzen. De toegevoegde waarde is het verschil tussen de productiewaarde en de verbruikswaarde.

De verbruikswaarde is het totaal van alle grond- en hulpstoffen, halffabricaten, energiekosten en diensten die bij de productie zijn verwerkt. Ook kostprijsverhogende indirecte belastingen en prijsverlagende subsidies spelen een rol bij het bepalen van de toegevoegde waarde.
Gemiddelde dagproductie
De gemiddelde dagproductie wordt berekend via een methode, waarbij wordt gecorrigeerd voor veranderingen in de productie als gevolg van:
- feestdagen;
- brugdagen;
- werkdageffecten;
- lengte van jaar (schrikkeljaar);
- vakantiespreiding.

Het resultaat is de zogenaamde gemiddelde dagproductie.
Omzet
De opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan derden, exclusief btw. De omzet is exclusief productgebonden belastingen (accijnzen en verbruiksbelastingen). De omzet omvat zowel de opbrengsten uit hoofdactiviteit als uit nevenactiviteiten. Uitzondering hierop zijn de bedrijfstakken in de industrie, hier omvat de omzet alleen de industriële omzet. Derden zijn consumenten en bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband.
Totale omzet
De totale omzet wordt gesplitst naar omzet binnenland en omzet buitenland.