Groothandelsbedrijven; omzetontwikkeling, index 2010=100, 2005-2017

Groothandelsbedrijven; omzetontwikkeling, index 2010=100, 2005-2017

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Omzetontwikkeling t.o.v. een jaar eerder (%)
46 Groothandel en handelsbemiddeling 2017* 6,1
462-469 Groothandel 2017* 6,1
462 Groothandel in landbouwproducten 2017* -3,7
4621 Groothandel in akkerbouwproducten 2017* -7,0
4622 Groothandel in bloemen en planten 2017* 2,7
463 Groothandel in voedingsmiddelen 2017* 4,0
4631 Groothandel in groenten, fruit e.d. 2017* 1,2
4633 Groothandel zuivel, vetten, eieren 2017* 14,4
4634 Groothandel in dranken, geen zuivel 2017* 0,2
4639 Groothandel in voeding algemeen 2017* 5,8
464 Groothandel in non-food 2017* 6,8
4642 Groothandel in kleding en schoenen 2017* .
4643 Groothandel consumentenapparatuur 2017* 5,5
4646 Groothandel in medische artikelen 2017* 7,8
465 Groothandel in ICT-apparatuur 2017* 4,3
4652 Groothandel in overige elektronica 2017* 7,2
466 Groothandel in industriemachines 2017* 6,4
467 Overige gespecialiseerde groothandel 2017* 12,8
4671 Groothandel in olie en steenkool 2017* 13,3
4672 Groothandel in metaal en erts 2017* 17,4
4673 Groothandel in bouwmaterialen 2017* 8,9
4674 Groothandel metaalwaren, verwarming 2017* 8,1
4675 Groothandel in chemische producten 2017* 12,9
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Deze tabel geeft informatie over de ontwikkeling van de omzet van de groothandel en handelsbemiddeling (SBI 2008 afdeling 46). De ontwikkeling is weergegeven met behulp van indexcijfers en als procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar een aantal branches volgens de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 2008.

De SBI-groepen 461 (handelsbemiddeling) en 469 (niet-gespecialiseerde groothandel) zijn niet apart in de tabel opgenomen. Dit vanwege het ontbreken van (betrouwbare) cijfers. De ontwikkeling van SBI 46 (groothandel en handelsbemiddeling) is wel inclusief de SBI's 461 en 469. Ook de ontwikkeling van de samentelling 462-469 (groothandel) is inclusief SBI 469.

Gegevens beschikbaar vanaf het eerste kwartaal 2005 tot en met het vierde kwartaal 2017.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2017 zijn voorlopig, die van de overige perioden zijn definitief.

Wijzigingen per 22 juni 2018:
Geen deze tabel is stopgezet. Deze tabel wordt opgevolgd door Groothandelsbedrijven; omzetontwikkeling, index 2015=100.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Omzetontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (maand, kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar. Het CBS berekent de ontwikkeling aan de hand van niet-afgeronde indexcijfers.

Omzet is de opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan derden, exclusief btw. De omzet omvat zowel de opbrengst uit hoofdactiviteit als uit nevenactiviteiten. Derden zijn consumenten en bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband.