Omzet groothandel groeit verder

De omzet in de groothandel is in het tweede kwartaal van 2017 met 6,6 procent gestegen. In alle sectoren nam de omzet toe. Het ondernemersvertrouwen steeg verder en er waren weinig faillissementen. Dat meldt het CBS in de Kwartaalmonitor groothandel.

Omzetontwikkeling groothandel
 GroothandelGroothandel exclusief oliehandel
2013 I-3,9-0,7
2013 II-2,5-0,1
2013 III-2,9-1,7
2013 IV-3,4-3,1
2014 I-2,8-1,4
2014 II-1,6-0,8
2014 III-2,90,6
2014 IV-3,23,4
2015 I-2,33,8
2015 II-14,8
2015 III0,85,1
2015 IV2,54,7
2016 I0,92,7
2016 II2,32,7
2016 III2,93,4
2016 IV7,35,6
2017 I11,98,3
2017 II6,66,4
 

De oliehandelaren boekten 8,6 procent meer omzet dan een jaar eerder. Het afgelopen jaar stabiliseerde de olieprijs, waarna de omzet in de oliehandel minder hard fluctueerde. De omzetgroei van de oliehandel was afgelopen kwartaal vergelijkbaar met die van de gehele groothandel.

De omzetgroei van de handelaren in metaal en erts lag een stuk hoger dan de groei van de gehele groothandel. Mede door hogere prijzen op de metaal- en ertsmarkt steeg de omzet met 22 procent.

Omzet groeit in alle sectoren

Exclusief de oliehandel nam de omzet in alle sectoren toe. Naast de groei bij de grondstoffenhandel stuwden ook de handelaren in consumentengoederen en de leveranciers van ICT-apparatuur de omzet. Er was meer vraag naar cosmetica en speelgoed. De handel in speelgoed groeit al twee jaar onafgebroken. In het tweede kwartaal groeide de vraag naar speelgoed met 17 procent. De omzet in de handel in consumentenartikelen steeg met 7,8 procent.

Omzetontwikkeling groothandel, tweede kwartaal 2017
 1e kwartaal 2017
Groothandel totaal6,6
Grondstoffen, halffabricaten en bouwmaterialen10
Consumentenartikelen7,8
ICT-apparatuur7,7
Voedingsmiddelen5,3
Industriemachines5
Landbouwproducten0,4

Zuivelprijzen stuwen omzet zuivelhandelaars

Voor de zuivelhandelaren kwam in de eerste kwartalen van 2017 een einde aan een periode van bijna twee jaar omzetkrimp. De omzetdaling hing samen met een sterke daling van de producentenprijzen van zuivel. In twee jaar tijd daalden de prijzen met meer dan een vijfde. Deze prijsdaling vond plaats rond de afschaffing van het melkquotum in april 2015.
Sinds het tweede kwartaal van 2016 stijgen de zuivelprijzen weer, waarna de omzet in de zuivelhandel begin 2017 voor het eerst in ruim twee jaar hoger was dan een jaar eerder. Met 18,5 procent meer omzet in het tweede kwartaal zette het herstel stevig door.

Prijsontwikkeling en omzetontwikkeling groothandel zuivel
 Omzet groothandel zuivelproductenProducentenprijs zuivelproducten
2012 I105,2109
2012 II107105,2
2012 III103,5107,5
2012 IV108,2110,7
2013 I108,6110,9
2013 II114,6114,6
2013 III117,6119,7
2013 IV119,5119,5
2014 I123,1121,3
2014 II128,7118,4
2014 III122116,1
2014 IV126,3110,9
2015 I111,9108,4
2015 II117,5106
2015 III104,599,5
2015 IV114,399,5
2016 I107,897
2016 II103,694,1
2016 III100,399,5
2016 IV113,4108,3
2017 I113,5113,4
2017 II122,8116,8

Hoge verwachtingen, minder faillissementen

Ook de verwachtingen bleven in het tweede kwartaal op peil. Het vertrouwen van de handelaren nam verder toe. Dit verbeterde sentiment valt samen met het laagste aantal faillissementen in jaren. In het tweede kwartaal van 2017 maakten 95 handelaren de weg naar de curator. Dit is het laagste aantal faillissementen sinds het begin van de crisis in 2008.